Reklama
Reklama

Archív článkov

zebra

Pohľad pod kožu – rasizmus na Slovensku očami Afroslovákov

Brožúrka približuje problém rasizmu na základe osobných skúseností ľudí tmavej pleti a ich rodinných príslušníkov. Prináša ich príbehy a poukazuje na to, že rasizmus existuje. K tejto téme sa vyjadrujú aj odborníci – právnik, psychológ a...

Občianske združenie Návrat

Je to jediná špecializovaná mimovládna a nezisková inštitúcia na Slovensku, ktorá vyhľadáva a pripravuje záujemcov o pestúnsku starostlivosť a profesionálnu výchovu a adopciu a poskytuje im ďalšie odborné služby, individuálne a skupinové poradenstvo. Umožňujeme opusteným deťom, žijúcim v detských domovoch,...

Skutočnosť, že životné podmienky Rómov na Slovensku sú katastrofálne, potvrdila aj správa Rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v týchto dňoch. Uvádza sa v nej, že podmienky, v akých žijú Rómovia u nás a v ďalších štyroch krajinách strednej Európy - v Česku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku, sa väčšmi podobajú situácii v subsaharskej Afrike ako v Európe. Porovnanie vychádza...

Šestnásťročný punker z Košíc sa stretol s prejavmi neonacistov niekoľkokrát a zažil ich agresívne správanie, keď vykrikovali fašistické heslá. Párkrát ho napadla asi päťčlenná skupina, ktorú tvorili len 16-17-roční chlapci. Mali oblečené americké letecké bundy bombery, vykasané rifle a na nohách obuté kanady alebo matrensy (ťažké topánky, často s oceľovou špicou). Samozrejme,...

Disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie (UEFA) rozhodla na svojom zasadnutí v Lyone, že Slovenský futbalový zväz zaplatí za rasistické prejavy a nedostatočné organizačné zabezpečenie zápasu 7. kvalifikačnej skupiny ME 2004 Slovensko - Anglicko v Bratislave pokutu 60 000 švajčiarskych frankov, teda asi 1,75 milióna slovenských korún. Slovenský futbalový zväz už tak...

Náš dvojtýždenník Tolerancia prináša aktuálne informácie o rasizme, xenofóbii, homofóbii, antisemitizme a iných intolerantných prejavoch vzťahu väčšiny k menšinám. Každý správny aktivista, ktorý chce v okolí šíriť toleranciu, by ho mal čítať pravidelne. Môžete si ho kúpiť v stánkoch či obchodoch, kde predávajú noviny a časopisy. Ak niekde nedostanete týždenník Slovo, v ktorom...

Na prievidzskom sídlisku Zapotôčky sa vo večerných hodinách stretla skupina kamarátov - pätnásť chlapcov a šesť dievčat. Okolo 19.00 k nim podišiel jeden neonacista. Začal na nich vykrikovať fašistický pozdrav Sieg Heil! a jedného 19-ročného chlapca z nich provokoval pokrikom: „No čo, ty špina čierna ?“ Ten sa mu odvážil povedať: „Choď preč, nemám sa s tebou o čom rozprávať.“...

V podstate by ani nemalo prekvapiť, že krajná pravica sa uchýlila k terorizmu: obdarená násilníckou revolučnou ideológiou, ktorá na jej globálne hnutie pôsobila celé 90. roky. Je to presne ten smer, na ktorý ju naviedli Louis Beam, William Pierce a iní americkí ultrapravicoví ideológovia. Ich volanie po odpore bez vodcovstva a bielej revolúcii teraz dominuje neonacistickému...

Mnohé prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Rómov spoločnosť vníma veľmi negatívne. Ľudia nehodnotia rómske etnikum podľa činov a zovšeobecňujú negatíva jednotlivcov na všetkých. Príčinou nie sú len osobné skúsenosti, ale aj negatívny obraz Rómov, ktorý vytvárajú médiá, dennodenne prinášajúce správy a informácie, ktoré sú už podané negatívne.

Novinári v...

Fedor Gál O jinakosti

Autor sa zamýšľa nad inakosťou ľudí, ktorí sa medzi sebou líšia jazykom, spôsobom života, hodnotami a normami. Hovorí o holokauste a netolerantnosti, s ktorou sa ľudia stretávajú. Svoje miesto tu majú i Rómovia. Autor sa venuje aj vzťahu médií a inakosti a problémom Izraelu.

Slovenská televízia odvysiela 8. januára o 20.30 kontaktnú diskusnú reláciu Téma, ktorá bude venovaná problematike rasizmu. V štúdiu budú diskutovať Ladislav Ďurkovič, koordinátor iniciatívy Ľudia proti rasizmu, Tatiana Arbe z organizácie Zebra, právnik Ján Hrubala, viceprezident Policajného zboru SR Jaroslav Spišiak a riaditeľ trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Ivan...

Medzinárodná organizácia pre migráciu

Táto organizácia pripravuje podmienky na organizovaný presun migrantov, pre ktorých sú dané možnosti nedostatočné, alebo ktorí by sa neboli schopní bez špeciálnej pomoci sťahovať. IOM im zabezpečuje organizačnú asistenciu, logistiku, lekárske prehliadky, aktivity uľahčujúce príjem a integráciu, poradenské služby a inú pomoc. Poskytuje...

Slovensko prijalo niekoľko dokumentov týkajúcich sa rasovej a etnickej diskriminácie:

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ratifikovaný Československom 29. decembra 1966, znovu ratifikovaný Slovenskom 28. mája 1993 s výhradou k článkom 17 a 22, Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, ratifikovaný Slovenskou republikou 14....

Taharben Jelloun

Deťom o rasizme

Autor napísal túto knihu na základe rozhovoru s desaťročnou dcérou, ktorá sa zaujímala o manifestáciu proti návrhu Debrého zákona o vstupe cudzincov do Francúzska. Dcérine otázky a úvahy spracoval do textovej podoby, a tak vznikla kniha, ktorá obsahuje množstvo otázok na tému rasizmus a odpovedí na ne. Dieťa sa...

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia je cezhraničná, regionálna nadácia, ktorá poskytuje finančnú a technickú pomoc mimovládnym neziskovým organizáciám a miestnym samosprávam. Zameriava sa na podporu medziregionálneho ekonomického rozvoja a cezhraničných aktivít. Podporuje rozvoj partnerstiev medzi verejným, súkromným a tretím sektorom,...

Už tento mesiac by sa mal konečne zákon o rovnakom zaobchádzaní, tzv. antidiskriminačný zákon dostať na pripomienkové konanie a vo februári by o ňom mala rokovať vláda. Je to potešiteľná správa pre zástupcov znevýhodňovaných skupín, ktorých práva sa často porušujú.

Zákon na 99 percent zosúlaďuje slovenskú legislatívu s normami Európskej únie, pričom plne...

V neskorých večerných hodinách v Štedrý večer minulého roku šli v Košiciach dvaja mladí ľudia chlapec a dievča po Hlavnej ulici. V meste bolo v tom čase veľa ľudí. Niekoľko metrov pred reštauráciou Jalta spozorovali oproti sa blížiacu skupinku mladých neonacistov. Keď už boli v ich blízkosti, jeden z nich natiahol ľavú ruku a s vystretými prstami mieril chlapcovi do očí a...

Pokiaľ ide o menšiny, najviac informácií prinášajú médiá samozrejme o Rómoch. Oveľa menšiu pozornosť venujú Maďarom , Židom, homosexuálom, utečencom a ďalším. Negatívne informácie o nich nie sú v médiách také časté ako o Rómoch, no množstvo prejavov napr. politických predstaviteľov šíri medzi čitateľmi, poslucháčmi a divákmi netoleranciu voči menšinám.

...

Neonacisti, ktorí páchajú množstvo trestných činov, majú takmer v každom meste obľúbené podniky, kde sa stretávajú. Tie by ste mohli zistiť aj vy vo svojom meste. Neonacistov môžete spoznať podľa typického oblečenia. V poslednom čase si však dávajú pozor na to, aby ich oblečenie nepropagovalo fašizmus či rasizmus, a tak je ich ťažšie spoznať. Pri získavaní informácií sa môžete...

Kam až môže viesť nenávisť voči všetkým, ktorí sú odlišní, dokazuje situácia v niektorých krajinách, kde sa v nedávnej minulosti vyskytli teroristické útoky, ktorých páchateľmi boli osoby z neonacistického prostredia.

Keď na jar roku 1999 v Londýne vybuchli tri bomby, namierené proti černošským, ázijským a homosexuálnym komunitám, hrozba neonacistického...

Divadlo Romathan Romathan je ojedinelé profesionálne rómske divadlo v Európe a ako jedinečné divadlo plní svoju kultúrno-spoločenskú úlohu nielen v rámci východoslovenského regiónu, ale aj v reláciách celoslovenských a celoeurópskych. Prezentuje rómske ľudové umenie, repertoár svetových klasikov a diela rómskych autorov. Má za sebou bohatú prezentáciu umeleckých divadelných...

Ellen Bass - Kate Kaufman, Láska je láska Knižka je určená pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov. Gejovia a lesby a ich rodičia, súrodenci, priatelia, priateľky, učiteľky, duchovní, kolegovia a susedia narážajú na bariéry nepochopenia a diskriminácie. Knižka Láska je láska prispieva k prekonávaniu týchto zbytočných bariér. Autori ňou potvrdzujú tvrdenie, že...

Barbra Streisand Speváčka, herečka, producentka a režisérka Barbara Streisand sa narodila 24. apríla 1942 v New Yorku. Po skončení vysokej školy v roku 1959 sa presťahovala na Manhattan, kde začala hereckú kariéru. V roku 1960 spievala v rôznych newyorských nočných kluboch a usadila sa na The tonight show. V roku 1962 debutovala v muzikáli I Can Get It For You Wholesale a za...

V predvianočnom období sa môžete z médií veľa dozvedieť o zvykoch a tradíciách menšín, ktoré žijú medzi nami. (My o nich píšeme v téme na strane 3) Skúste si aj vy urobiť Vianoce v duchu multikulturality a pripraviť nejaké jedlo, ktoré zvyčajne nie je na vašom štedrovečernom stole. Poradia vám kamaráti a známi, ktorých vo svojom okolí poznáte. Sledujte aj médiá, z ktorých sa...

Peter Salner_predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava - Tento rok bol podľa mňa pre Židov taký normálny - priniesol pozitíva i negatíva. Pri tých negatívach si spomeniem na zničené židovské cintoríny, kauzy skupinka či správa SIS. To všetko boli prejavy antisemitizmu. Nehovoriac už o mnohých článkoch, ktoré sa objavili v tlači, ako aj knihách zameraným proti Židom....

Stránky

Kategória

Autor