Reklama
Reklama

Archív článkov

Milá organizácia ľudia proti rasizmu a Lacko Ďurkovič, Neviem k čomu je to dobré, že hájiťe práva a myšlienky farebných lepšie povedané rómov. Čo ti ony daly alebo pomohly veď sú to iba parazity tohto sveta ktorý žiju zo socialnej podpory. Všade na vašich letákoch a vela vebovích stránkach je napísané napr. ako rómovia napadly obyčajných chlapcov alebo ich okradly o telefóny...

Posmrtný život Moslimovia veria v posmrtný život. Keď napríklad modloslužobníci v Mekke popierali možnosť posmrtného života, pripomínali im, čo sa píše v Koráne: „... a dokonca nám podobenstvo uvádza zapomínajúc na svoje stvorenie a hovorí: ‚Kto kosti oživí, keď už spráchnivejú? Odpoveď: ‚Oživí ich ten, kto prvýkrát ich stvoril a len dobré o každom stvorení vie, kto pre vás zo...

Smrť Umierajúci človek by mal pred smrťou obrátiť hlavu k Mekke a povedať: „Niet božstva okrem Boha,“ ako prípravu na výsluch, ktorý podľa moslimov prebieha v hrobe anjela smrťou. Umierajúcemu - a tiež po jeho smrti, na pohrebe a pri spomienkových obradoch - sa často recituje Korán, kde sa hovorí o konci života a prechode na iný svet. „Kto kosti oživí, keď spráchnivejú?“...

Franz Kafka Franz Kafka, najznámejší predstaviteľ nemeckej literárnej Prahy a zároveň jeden z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia, sa narodil 3. júla 1883 ako syn židovského obchodníka. Jeho súrodenci zahynuli v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Kafka sa nevedel zmieriť s tým, že je Žid. Nechcel byť nápadný a celý život si musel...

Kategória