Reklama
Reklama

Archív článkov

Pred časom sa na košického katolíckeho arcibiskupa Tkáča mala obrátiť skupina zamestnankýň istého veľkého obchodného podniku so sťažnosťou, že ich zamestnávateľ doslova ženie pracovať v nedeľu. Na všetko úsilie nájsť nejaké prijateľné riešenie reagoval argumentom - takým typickým pre našu súčasnosť - ak sa vám nepáči, môžete ísť, na vaše miesta čakajú desiatky iných, čo by...

Ministerka financií Brigita Schmögnerová v pondelok odstúpila zo svojej funkcie. Oficiálnym dôvodom na jej odchod sa stali majetkové priznania. Ako sama ministerka tvrdí: „majetkové priznania sú typicky ľavicovou agendou“. Predseda SDĽ Pavel Koncoš sa však domnieva, že „pani ministerka svojou politikou postavila ministerstvo financií a štát akoby na základy nedôvery voči...

V roku 1989 sa celková hodnota majetku vtedajšieho Socialistického zväzu mládeže na Slovensku odhadovala na dobrú miliardu korún - československých. Na základe postrevolučného zákona sa mal „vrátiť“ ľudu ČSFR s tým, že bude slúžiť mladej generácii, ktorá sa zaslúžila o pád predchádzajúceho režimu. Od začiatku sa však nad týmto ohromným majetkom, rozloženým relatívne rovnomerne...

„Ministrov strana nebude meniť. Je to už neskoro a bolo by to neproduktívne,“ skonštatoval na svojej prvej tlačovej besede vtedy novozvolený predseda SDĽ a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš. Na x-tej to však už neplatilo a dnes je z bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej poslankyňa. Na 7. zjazde vo svojom prejave ešte minister pôdohospodárstva vyhlásil: „...

Donedávna sa na slovenskom mediálnom trhu kumuloval zahraničný kapitál len v troch denníkoch a stopercentnú zahraničnú majetkovú účasť mal aj jeden z najväčších slovenských vydavateľov populárnych časopisov Euroskop, a.s. Akcie tejto spoločnosti vlastní švajčiarsky koncern Ringier. Aj tieto informácie sú však dnes už minulosťou. Začiatkom novembra 2001 totiž nemecký koncern...

V Českej republike, na rozdiel od Poľska či Slovinska, si novinový trh rozparcelovali zahraniční vlastníci, predovšetkým nemeckí. V súvislosti s tým sa emotívne hovorí, že ak Čechov nedokázal násilím asimilovať Goebbels, tak sa to v slobodných pomeroch darí v tejto citlivej oblasti nemeckému kapitálu. Ako teda dnes vyzerajú české celoštátne a regionálne denníky? Máme sa čoho...

Isto poznáte ten zázračný jav, ktorý sa nazýva láska na prvý pohľad. My Slováci sme mali nielen dôvod Alexandra Dubčeka milovať, lebo bol jedným z nás, ale navyše to bol jeden z najľudskejších ľudí, akí sa v 20. storočí narodili. Prežili sme s ním rok 1968, rok veľkých nádejí pre našu krajinu, ale najmä pre Európu. Lenže vždy si opakovane kladiem otázku: prečo, z akých príčin...

Treba konštatovať, že proklamovaný cieľ európskej integrácie v oblasti kultúry v doterajšej praxi charakterizuje jednostranný a zúžený prístup, obmedzený na vytváranie legislatívnych podmienok pre pasívne prijímanie zahraničného vplyvu najmä v mediálnej a osobitne v audiovizuálnej sfére. Historický obrat v integračnom procese znamená razantný prechod na pozíciu aktívnej,...

Európska ľavica reprezentovaná sociálnodemokratickými a socialistickými stranami sa nachádza v myšlienkovej kríze. Tá sa prejavuje aj na Slovensku. Namiesto hľadania nových oblastí pre rozšírenie ideálov slobody, rovnosti a demokracie, na ktorých ľavicové myslenie stojí, obracajú sa niektorí jej predstavitelia do minulosti a hovoria o „tradičných ľavicových témach“. Ľavica nie...

Keď sledujete vyjadrenia predstaviteľov rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi o zákaze nedeľného predaja, zistíte, že zrejme nemajú jasno v elementárnych veciach z Biblie a zo židovskej a kresťanskej histórie. Alebo ich vedome ignorujú, prípadne prekrúcajú. Hovorca Konferencie (katolíckych) biskupov Slovenska Marián Gavenda vyhlásil, že „nedeľa, siedmy deň, ktorý je posvätný...

Po páde komunizmu a poznaní pravdy o zločinoch spáchaných v jeho mene sa oprávnene hovorilo o „deficite vo vnímaní“, ako sa označovala rozšírená tendencia k ich zľahčovaniu v porovnaní so zločinmi fašizmu. Postkomunistické krajiny sa úporne usilujú nadviazať na násilne prerušenú kontinuitu svojich dejín a obracajú sa za vzormi do minulosti. Neraz sa pritom objavujú pokusy o...

Nové storočie sa môže stať pre nás výzvou hľadať úplne nové riešenia problémov, ktoré prežívame. Môžeme sa pokúsiť vytvoriť na Slovensku spoločnosť, aká tu ešte nebola. Štát, ktorý má silnú ekonomiku využívajúcu ľudský intelekt, politickú kultúru, preferujúcu spoluprácu a porozumenie, ktorý dáva sociálne istoty občanom, investuje do vzdelania, vedy a kultúry, je priateľský k...

„Volebná kampaň sa začína na druhý deň po uzatvorení volebných miestností,“ túto poučku ovládajú odborníci na politický marketing veľmi dobre.

Niežeby sa na Slovensku strany v období medzi voľbami neusilovali získavať voličov, no často to pôsobí nesúrodým dojmom. Na začiatku roka 2002 si vari už aj tí najväčší politickí „profesionáli“ uvedomili, že parlamentné...

Od 1. januára sa v rámci reformy verejnej správy presunuli na samosprávu nové originálne kompetencie týkajúce sa matričnej činnosti a overovania podpisov i agenda regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Ide však aj o prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na obce v oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody.

S nimi však namiesto príslušných peňazí na mzdy...

Diskusia okolo daní je vždy veľmi emotívna. Dane sú totiž mimoriadne účinnou politickou zbraňou, najmä ak protagonisti požadujú ich absolútne zníženie. A tak daňové zákony patria k najčastejšie sa meniacej legislatíve.

Inak to nebude ani v tomto roku. Od prvého januára sa zmenila nielen daň z príjmov, ale aj spotrebné dane. Ku zmene malo dôjsť aj pri tzv. trojdani...

Každý rok sú koncom decembra burzové prázdniny, cez ktoré odpočíva výpočtová technika. Záver obchodovania na burze cenných papierov  v Bratislave na sklonku minulého roka priniesol prekvapenie.

Ministerka privatizácie Mária Machová po rokovaniach s americkou spoločnosťou U. S. Steel vyhlásila, že akcie VSŽ, ktoré vlastní firma Transpetrol, a.s., sa predajú na...

Bežný občan vníma rozdiely medzi SR a ČR zväčša iba prostredníctvom svojej peňaženky. Nemá pritom veľa dôvodov na nadšenie. Rozdielov je však, samozrejme, oveľa viac. Napríklad jeden zo zásadných medzi súčasnou slovenskou a českou vládou tkvie v postoji ku gejom a lesbám. Na rozdiel od pražskej vlády, ktorá sama predložila do parlamentu zákon o registrovanom partnerstve, v...

V prvom štvrťroku 2002 vzrastie cena hodinového pripojenia pre domácich víkendových používateľov o 12 percent, pre ISDN pripojenie počas slabej prevádzky dokonca až o 84 percent. Vyplýva to z poslednej cenovej úpravy Slovenských telekomunikácií, ktoré majú na slovenskom trhu monopol. Ani táto cena však nie je konečná, keďže sa v treťom štvrťroku zvýši cena za pripojenie...

Tento mesiac má Dzurindov kabinet prerokovať návrh Programu výmen medzi vládami SR a izraelského štátu v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 2001 až 2004. Áno, aj na rok 2001. Žiaľ, proces pripomienkovania trvá od roku 2000. Kým na izraelskej strane schvaľovanie prebehlo hladko, na Slovensku je jediným problémom odmietavé stanovisko ministerstva spravodlivosti k dvom...

Ľudevít Martinec, riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Keď Národná rada SR nedávno schvaľovala novelu zákona o lieku, v kuloároch sa rozpútala mohutná presvedčovacia kampaň. Jej cieľom bolo získať poslancov, aby odhlasovali, že ochrana dát originálnych liekov pri registrácii generických liekov sa bude počítať od dátumu registrácie v SR a nie v...

Ak sa dnes povie slovo lobing, mnohí za jeho synonymum považujú korupciu, respektíve klientelizmus. Spomína sa teda s určitou dávkou negativizmu a odporu voči všetkému, čo je s ním spojené.

Slovník cudzích slov definuje lobizmus ako „politický systém ovplyvňovania poslancov v prospech určitých skupín“. Pritom je zaujímavé, že slovo lobby pôvodne označovalo...

Jeden z najväčších lobistických bojov sa po tragických udalostiach 11. septembra 2001 odohrával v súvislosti so znovuotvorením letiska Reagan National Aiport, ktoré sa nachádza na severe štátu Virgínia sotva desať minút jazdy autom od centra Washingtonu a necelé dva kilometre od Pentagonu. Po leteckých útokoch teroristov letisko na neurčitý čas uzavreli z dôvodu obrovskej...

Na samom počiatku prijímania nových zákonov a noriem v Európskej únii stoja lobisti, ktorí pre euroúradníkov zhromažďujú informácie k daným témam, pretože úradníci nemôžu byť vševedi. Na základe týchto informácií a argumentov môžu dospieť pri predkladaní svojich návrhov k relatívne vyváženému záveru. Aj preto sa o bruselských lobistoch hovorí ako o základnom koliesku európskej...

Daniel Lipšic (podpredseda KDH): Zatiaľ sme sa stretli s tým, že rozličné lobistické skupiny presadzovali svoje záujmy spôsobom, ktorý nemal žiadnu zákonnú reguláciu. Lobing v demokratickej spoločnosti je celkom prirodzený. Lobistické skupiny legitímne reprezentujú isté spoločenské skupiny. Treba veľmi jasne vymedziť ich pôsobenie, najmä na predstaviteľov štátu, pretože majú...

Ako sme sa dočítali v Lidových novinách (1. 8. 2001) úspešný lobista musí mať v prvom rade komplexnú znalosť o veci, ktorú presadzuje, a odborne pripravenú dokumentáciu, na základe ktorej môže úspešne argumentovať vo „svojej záležitosti“ pred zákonodarcami či štátnymi úradníkmi pripravujúcimi zákony. Lobisti existujú vo všetkých demokratických systémoch a ich úloha je vo...

Stránky

Kategória

Autor