Reklama
Reklama

Archív článkov

V druhej polovici 19. storočia sa aj v Liptove prudko rozvinul priemysel, najmä garbiarsky a papierenský. Postavenie robotníkov nebolo práve najľahšie, takže sa postupne začali združovať a svoju nespokojnosť vyjadrovali protestnými akciami.

Liptovskomikulášske robotníctvo sa regrutovalo z tovarišov, drobných majstrov a dedinského proletariátu. Spočiatku dochádzalo...

Popri mnohých iných problémoch vystupuje ako veľmi pálčivá aj otázka začlenenia Rómov do spoločnosti. Málokto si však uvedomuje, že ide o problém starý vyše sedemsto rokov.

Pôvod Rómov bol dlho zahalený tajomstvom. Sami o sebe tvrdili, že pochádzajú z Egypta, kde boli prenasledovaní. Odtiaľ pochádza ich anglický názov Gipsies alebo španielsky Gitanos. V...

Pred 125 rokmi sa narodil človek, ktorého dielo nás dodnes fascinuje, ktorého knihy nechýbajú v žiadnej knižnici. Prežil búrlivý, zaujímavý život, no jeho politické postoje sú rovnako zaujímavé. Napriek averzii Američanov voči socialistickým ideám sa stal azda najpopulárnejším americkým spisovateľom.

Meno Jack London v nás vyvoláva predstavy nielen...

Robotnícke hnutie sa u nás formovalo o niečo neskôr ako v západnej Európe - až v druhej polovici 19. storočia. Pôsobilo tu niekoľko okolností. Slovenské robotníctvo muselo znášať nielen sociálny, ale aj národnostný útlak.

Navyše, vo vtedajšom Uhorsku pretrvávali silné prežitky feudalizmu a robotníci sa nachádzali na najnižšom stupni spoločenského rebríčka. Boli...

Liptovský Mikuláš patril už v 19. storočí medzi významné centrá kožiarskej výroby na Slovensku, ktorá začala dosahovať priemyselnú úroveň. Od 80. rokov minulého storočia sa začína pozoruhodný rozmach tohto odvetvia ekonomiky. Dielne sa menia na fabriky, začínajú sa používať stroje.

Tak napríklad v továrni Jána Pálku st. sa spracovalo až 20 tisíc kusov...

Kategória