Reklama
Reklama

Archív článkov

V predvečer 79. výročia tragických novembrových udalostí z roku 1939, ktoré nasledovali po demonštrácii pražských vysokoškolákov, teda v piatok 16. novembra 2018, sa pri pamätníku Zápalky v tvrdošínskom mestskom parku na pietnej spomienke stretli tí, čo si uvedomujú, že neslobodno zabúdať.

Autorom pomníka na Námestí Svätej trojice je výtvarný...
Otvorenie pamätníka slovenskému hrdinovi
2. svetovej vojny, plukovníkovi in memoriam
Jozefovi  Gabčíkovi v Poluvsí, mestskej časti
Rajeckých Teplíc.

Sobota, 11. októbra 2014 o 14. hodine.

Slovenský vojak, pôsobiaci v exilovej československej armáde, účastník operácie Antropoid, ktorá...

Aj táto myšlienka Andreja Bagara aspoň sčasti naznačuje namáhavú, zložitú a odvážnu púť, ktorú v pohnutom čase Povstania absolvovali mladí muži a ženy z celého Slovenska, ten veľký zápal, s ktorým Slováci i príslušníci iných národov vstúpili do nerovného zápasu s fašistickou tyraniou, do spravodlivého boja za vec najsvätejšiu – za svoju slobodu.

A tak...

Tieto slová národného umelca Andreja Bagara aspoň z časti naznačil namáhavú, zložitú a odvážnu púť, ktorú počas Slovenského národného povstania absolvovali členovia Frontového divadla - „divadla bez prvého milovníka, bez dramatických charakterov, bez vlastnej budovy, ktorú nahradil starý autobus, divadlo bez komparzu, divadla, ktoré malo len desať členov“.
...

Ten sa začal v januári 1968 a v celom svete sa stal známy pod označením Pražská jar. Uvoľnili sa styky so zahraničím, nastúpili nové trendy v kultúre, rozšíril sa priestor na súkromné podnikanie, prestala existovať cenzúra. No občianska sloboda nemala dlhý život...

Médiá o pohybe cudzích vojsk   Drastickému zásahu do vtedajšieho sľubného vývoja v ČSSR,...

Autor