Reklama
Reklama

Archív článkov

Prvú premiérku najväčšej demokracie sveta často nesprávne pokrvne spájajú s Mahátmom Gándhím. Jej rodné priezvisko však bolo Nehrú a s Mahátmom ju spájali len jeho časté návštevy v rodičovskom dome. Jej otec a dedo totiž boli politikmi zasadzujúcimi sa za oslobodenie Indie spod koloniálnej nadvlády Anglicka. Nebolo teda ničím prekvapivým, že mladá Indíra sa už ako...

Postavy v tejto dráme totiž môžeme opísať aj takto: naivná žena, preceňujúca svoje schopnosti, neschopná riadiť ani svoj osobný život, nieto ešte krajinu zmietanú mocenskými bojmi medzi katolíckou a protestantskou šľachtou, ktorú po dlhom premýšľaní a vnútornom boji pripravuje o hlavu inteligentná kráľovná, výborná strategička znalá domácej aj zahraničnej politiky...

Karl Renner: dvojnásobný otec vlasti

Len málo politikov sa môže pochváliť, že stálo pri zrode dvoch štátnych útvarov podobne ako Karl Renner. Napriek tomu, že sa narodil na Morave, jeho materským jazykom bola nemčina. Pochádzal zo sedliackej rodiny, ale po rozpade monarchie sa musel svojho dedičstva po rodičoch vzdať. Neskôr ho jeho oponenti posmešne...

Iný kraj, iný mrav

Mladá kráľovná sa stala pre Francúzov symbolom márnotratnosti. V čase, keď štátna pokladnica začínala byť zúfalo prázdna, bil jej životný štýl a láska k luxusu do očí viac ako pred tým. Vyslúžila si prezývku „Madam deficit“. Za deficit štátneho rozpočtu síce mohli oveľa viac zámorské vojny, ale čo oko nevidí...

Ak sa Agáta niečím previnila, tak pravdepodobne len mimomanželským pomerom. Obhajoba však nebola možná. Za popieranie tvrdenia, že Joachim je diabol, by ju stihol podobný trest, navyše spojený aj s beznádejným a večným zatratením jej duše. Priznanie síce nepomohlo jej telu, ktoré tak či tak skončilo svoju pozemskú púť, poskytlo však aspoň nádej na spásu jej duše. V 17. storočí predstavovala...

Kategória

Autor