Reklama
Reklama

Archív článkov

Obec Málinec v Novohrade (okres Poltár) patrí medzi málo známu oblasť na mape slovenského folklóru. Pritom aj v tomto kraji nachádzame viacero zvykov z rodinného i kalendárneho obradového folklóru. Podobne ako v iných kútoch Slovenska, aj v Málinci mnoho zvykov a obyčají sa vytráca. Aj napriek tomu niektoré sa darí udržiavať. Z rodinného folklóru je to najmä zachované...
Náš spôsob vyučovania histórie je založený skôr na všeobecných informáciách o udalostiach v čase. Princíp „zaľudňovania“ historických medzníkov buď celkom chýba, alebo zostáva na ďalších subjektoch mimoškolskej výchovy, najmä v konkrétnych regiónoch.

Ako príklad uvedieme aktuálnu storočnicu začiatku 1. svetovej vojny. Z médií...
Zo všadiaľ počúvame názory, ako to vtedy bolo, čo sme chceli, ako sme to mysleli. Najlepšie sú „argumenty“ analytikov, politológov, novinárov, redaktorov , ktorí vtedy neboli ani na svete, alebo boli deti, ktoré pochybujem, že si môžu pamätať, čo sa vtedy dialo, ale rečnia o tom v TV dlhé hodiny, ako sa ľudia vtedy postavili za kapitalizmus a ako sme ho...


Pred niekoľkými dňami a 96-timi rokmi sa ukončila prímerím Veľká vojna, ktorej až o pár desaťročí sme dali prívlastky prvá a svetová. Deň červených makov si slovenská verejnosť uctila vo vojenskom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch. Podrobnejšie o tom písal v Slove Martin Krno. V slovenských obciach a mestách sú rozosiate stovky pomníkov, pamätných tabúľ či...


Nad každým z 331 hrobov je biely kríž s menom padlého.


Tohoročný jedenásty november bol v Bratislave zaliaty slnkom. Keď sme za Petržalkou vystupovali na rozhraní poľa a lesíka z autobusu, voňalo to tam skôr predjarím ako neskorou jeseňou. A to som už aspoň piatemu gratulantovi vysvetľoval, prečo som neprišiel na povestnom...
Máloktorá historická udalosť je taká zaznávaná a zároveň vytesňovaná z verejného vedomia, že aj samotná historická veda má problém pravdivo a vecne uchopiť udalosti spred takmer sto rokov. Ruská revolúcia 1917 takou je.

Je dôkazom pretrvávajúcej životaschopnosti myšlienok, ktoré prežili nielen útoky prirodzeného protivníka –...


Pôvodne vyšlo v Slove 15. 11. 2000:
Začalo sa to 16. novembra


Je 16. november 1989 medzi štvrtou a piatou hodinou popoludní. V nastupujúcej tme sa na vtedajšom Mierovom námestí pred Pionierskym, dnes Prezidentským palácom a v podchode začínajú grupovať skupiny študentov stredných a vysokých škôl.
...Pri tohoročnom výročí SNP sa viac ako inokedy polemizovalo o jeho význame, potrebnosti a (ne)úspešnosti. Niekedy sa veru ťažko hľadali racionálne argumenty na iracionálne tvrdenia nových vykladačov. A pritom bolo treba iba zmeniť optiku – pridať veľký kus emócie, znova sa začítať do textov našich klasikov, ktorí boli priamo pritom. Napríklad taký Alexander...


Pred päťdesiatimi rokmi, teda pred polstoročím, presne 10. októbra 1964, na Mostovej ulici v Bratislave, vznikla Galéria mladých. Lokalita, v ktorej sa nachádzala, bola pri Dunaji, hneď oproti historickej budove Reduty. Mala svoju podmanivú atmosféru, magický genius loci. Bolo to bratislavské korzo, na ktorom sa po večeroch, a v nedeľu už aj dopoludnia, stretávali...
Otvorenie pamätníka slovenskému hrdinovi
2. svetovej vojny, plukovníkovi in memoriam
Jozefovi  Gabčíkovi v Poluvsí, mestskej časti
Rajeckých Teplíc.

Sobota, 11. októbra 2014 o 14. hodine.

Slovenský vojak, pôsobiaci v exilovej československej armáde, účastník operácie Antropoid, ktorá...


Dnes je 6. október. Uplynulo 70 rokov od vstupu československých oslobodzovacích vojsk na územie obnovovaného Československa. Prešlo 6 rokov a niekoľko dní od podpisu Mníchovskej dohody, ktorá bola porušením medzinárodného práva  a znamenala začiatok konca československého štátu zrodeného na konci októbra 1918. Po tieto dni si pripomíname pozoruhodný zástoj tých...
Dejinná udalosť, ktorá nesie názov Slovenské národné povstanie, je vraj predmetom názorového sporu. Tvrdia to však len tí, ktorí mu nepriznávajú ani právo na názov povstanie, tobôž slovenské národné. Je to snaha porazených prepísať dejiny. Aby ich prehra a zároveň fiasko štátoprávnej ideovej koncepcie postavenej na spolupráci s fašizmom vyzerala ako...


1. Ivan Roháľ-Iľkiv, Terézia Szabová 2. Miroslav Pekník 3. Stanislav Mičev 4. Diskusia

Odkaz Slovenského národného povstania pre súčasnosť – tak sa nazývalo podujatie, ktorého hosťom bol PhDr. Stanislav Mičev, PhD., riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici. Tému a hosťa uviedol PhDr. Miroslav Pekník, CSc, riaditeľ Ústavu politických vied SAV.

...
Dovoľte mi, aby som vám poblahoželal k tomu, že okrúhle výročie Slovenského národného povstania môžeme oficiálne oslavovať dôstojne a s vážnosťou, ktorú si táto historická udalosť oprávnene zasluhuje.

Žiaľ, v uplynulých 25 rokoch to nebolo samozrejmosťou. Ani po tom, čo sa v roku 1992 stal 29. august štátnym sviatkom. Nebola...
Zastavte sa hocikedy pri soche Alexandra (Šándora) Petöfiho v Medickej záhrade v Bratislave. Vždy tam nájdete kytičku, venček so stuhou vo farbách maďarskej trikolóry. A nielen pri tejto soche a nielen v Bratislave. Maďari majú dobrý zvyk nezabúdať na svoje korene. Aj keď sú to niekedy korene presadenej či domestifikovanej byliny ako v tomto prípade. Darmo, komu česť, tomu...
Mestom sa nesie melódia Večierky za padlých vojakov, pri pamätníkoch sa kopia vence vo farbách trikolóry, v parkoch odhaľujú busty generálov, pozostalí vojnových hrdinov dostávajú ocenenia a politické špičky prednášajú dojemné príhovory na miestach tragédií. Zdrvujúca skúsenosť prvej svetovej vojny poznačila celé generácie dvadsiateho storočia....
Tretí tohtoročný júlový pondelok (21. 7. 2014) uplynulo 140 rokov od smrti jedného z najvýznamnejších slovenských národovcov 19. storočia – Jozefa Karola Viktorína. Súhrou okolností zomrel v Budíne, ale v tom čase bol trvalo príslušný do obce Vyšehrad, kde pôsobil skoro 10 rokov ako kňaz nemeckej farnosti. To sú tie paradoxy histórie. Áno, hovoríme o...

V týchto dňoch si Európa a svet pripomínajú smutný začiatok prvej svetovej vojny. Vojna, ktorá okrem iného prerozdelila svet na základe jej výsledkov. Svet a Európa si nevzali dostatočné ponaučenie z prvej svetovej vojny a tak bola aj druhá. Arabi, ktorí sa priamo nezúčastnili žiadnej z nich, boli hrubým spôsobom zasiahnutí dôsledkami a dopadmi oboch vojen.

...
Pred pätnástimi rokmi, krátko po ukončení barbarského (v žiadnom prípade „humanitárneho“) bombardovania Juhoslávie, ktoré bolo vedené s cieľom donútiť Belehrad prijať ponižujúce podmienky Dohody z Rambouillet (Interim Agreement for Peace and Self-Governement In Kosovo), došlo k udalosti, vymykajúcej sa z vtedajšej atmosféry medzinárodnej bezpečnosti,...Pamätník utopený v roku 2013.

Trianon. Slovo (pojem), ktorý pozná absolútna väčšina Maďarov a zopár Slovákov. Všetci Maďari ako výraz vraj národnej katastrofy až tragédie. Slováci (zopár jedincov) ako počiatok štátnej existencie de jure. V stredu 4. júna 2014 „ubehlo“ 94 rokov od podpisu mierovej zmluvy víťazných spojencov s porazeným Uhorskom,...


Radosť zavládla
v národe od Tatier až po Dunaj,
Veď sladká matka, naša MATICA,
povstala z hrobu, temer z polstoročnej
temnice vyviazla...

zaspieval Pavol Országh Hviezdoslav v roku 1919 pri oživotvorení Matice slovenskej. Radosť to bola opodstatnená, veď najstaršia slovenská kultúrna inštitúcia, symbol...

V slovenskom národe len ťažko nájdeme rodinu, ktorej príslušníci sa v dávnej či nedávnej minulosti, ale neraz aj v súčasnosti, nestali predmetom migračných pohybov a súčasťou slovenského vysťahovalectva. V rámci úvah a snažení o podobe nového usporiadania vzťahov Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí sa preto neustále vynára myšlienka na vybudovanie Pamätníka slovenského...

Český herec, spisovateľ a dramatik Jiří Voskovec chcel po druhej svetovej vojne a po návrate z exilu obnoviť činnosť Osvobozeného  divadla, v ktorom sa preslávil spolu s Janom Werichom. Keď sa mu to nepodarilo, rozhodol sa opäť emigrovať. Istý čas sa zdržal vo Francúzsku, kde pracoval pre UNESCO, ale roku 1950 odcestoval do USA, kde žil predtým počas vojny spolu s ...

Aj keď sa možno niekomu zdá,  že život našich predkov – vysťahovalcov za chlebom do Ameriky pred prvou svetovou vojnou už dobre poznáme, že o tejto téme bolo uverejnených už dosť materiálov, nie je tomu tak a niekedy sa v našich archívoch podarí ešte aj dnes natrafiť na vzácne dokumenty, ktoré k tejto téme môžu prispieť cennými informáciami. Takým dokumentom sú aj...

Začiatok apríla znamená pre Petržalku nielen zvyčajný príchod jari, ale aj čas pripomínania si konca fašistickej poroby. V prípade Petržalky doslova. Dnešná mestská časť Bratislavy (ale aj Devín) sa stala ihneď po Mníchovskom diktáte v októbri 1938 súčasťou Veľkonemeckej ríše. Starý most bol mostom hraničným a tri zadunajské obce (Jarovce, Rusovce a Čunovo) boli až do...

Stránky