Reklama
Reklama

Archív článkov

Slýcháme-li dnes úvahy o svržení Saddáma Husajna, je dobré připomenout si, jak podobné události probíhají. Nám asi geograficky i časově nejbližší příklad násilného svržení diktátora představuje Rumunsko v roce 1989. Několikaletý odstup od těchto událostí a západní bádání odhalily do té doby mnohá neznámá fakta a souvislosti. Jestliže se počítá se svržením Husajna buď pomocí...

Americká jednotka pod velením poručíka Williama Calleya vtrhla 16. marca 1968 do juhovietnamskej dediny My Lai, pretože jej veliteľ sa domnieval, že sú tam ukrytí partizáni Vietkongu. Vzápätí začali americkí vojaci vraždiť. Najnižší počet uvádzaných obetí je sto, iné zdroje však uvádzajú 347 až 504. Pred smrťou niektoré obete znásilnili, iné mučili. Niekoľko starých mužov...

Dvadsiateho piateho októbra uplynie dvadsaťštyri rokov od prvej veľkej operácie Spojených štátov amerických po skončení vojny vo Vietname. Na rozdiel od spomínaného konfliktu však pri tomto zásahu hrozila USA porážka len sotva. Išlo totiž o inváziu na Grenadu, ostrov s niečo vyše stotisíc obyvateľmi, ktorý sa svetovej superveľmoci samozrejme nemohol ubrániť ani vo sne. Svojho...

Jedna z nejsmutnějších kapitol americké historie sociálních bojů byla napsána v letech 1913-1914 v Coloradském kaňonu. Jde o proslulou stávku místních horníků, která patrně nemá obdoby v americké či evropské historii co do rozsahu, délky trvání a bohužel i počtu obětí. Celkově si čtrnáctiměsíční stávka vyžádala nejméně šedesát šest lidských životů. Nejsmutnější je, že mezi...

Uplynulý víkend oslávila Medzinárodná únia socialistickej mládeže v Berlíne svoju storočnicu: IUSY, ktorá dnes združuje takmer 120 socialistických a sociálnodemokratických organizácií z celého sveta a je najväčšou strešnou organizáciou politicky aktívnych mladých ľudí, začala písať svoju históriu v roku 1907. Už roku 1900, pri príležitosti kongresu 2. internacionály v Paríži...

„Násilie môže vždy zničiť moc, z hlavne pušky vyrastá najúčinnejší príkaz, ktorého dôsledkom je okamžitá a dokonalá poslušnosť. To, čo z tejto hlavne nemôže nikdy vyrásť, je moc.“ (Hannah Arendtová, O násilí).

Tridsiate deviate výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968 opäť raz prináša otázku, či má zmysel vracať sa k udalostiam, ktoré invázii...

Nasledujúci text pochádza z blogu politického aktivistu, člena americkej Demokratickej strany a mnohých progresívnych organizácií. Nie je však článkom profesionálneho historika. Podrobnosti udalostí, o ktorých pojednáva, nie sú dodnes úplne jasné. Vzhľadom na zaujímavosť a dôležitosť témy ho však napriek jeho možným nedostatkom predkladáme čitateľom - úsudok si už môže urobiť...

Rotmajster Jozef Gabčík a rotmajster Jan Kubiš, vojaci československej armády, uskutočnili 27. mája 1942 útok na auto, ktoré viezlo ríšskeho protektora Čiech a Moravy Reinharda Heydricha. Výstava o tomto významnom odbojovom čine sa koná v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave od 11. mája do 2. septembra 2007. Možno tu vidieť veľa doteraz neznámych exponátov a fotografií: auto...

Po roku 1989 sa len veľmi málo disidentov mohlo dlhšie obdobie tešiť uznaniu. Antipolitickí politici ako Havel boli výnimkou. Väčšina disidentov veľmi rýchlo zlyhala v nových hrách mocenskej politiky, alebo jednoducho stratila o politiku záujem. Sčasti to bolo spôsobené nemorálnosťou nového systému, ktorý uprednostňoval tých, čo boli schopní pristať na pragmatické dohody, pred...

V posledných rokoch sa do popredia dostáva problém sociálneho poistenia. Súvisí hlavne s problémom nezamestnanosti (stratou zamestnania) či odchodom do dôchodku. Okrem týchto dvoch oblastí do kompetencií Sociálnej poisťovne spadá aj nemocenské, garančné (poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca) a úrazové poistenie (...

Len zriedkakedy býva revolúcia takým zjavným úspechom a takým úplným zlyhaním, ako bola revolúcia v strednej a východnej Európe v roku 1989. Silné štáty, ktoré sa zdali úplne neporaziteľné, začali zrazu chradnúť. V priebehu krátkeho momentu bolo všetko vopred určené, v ďalšom bolo všetko možné. Vysnený svet disidentov mizol za horizontom. Zdalo sa, že „demokratická občianska...

„Navrhovat něco lepšího a uvádět to v život, to je spíš úkolem politika – a já politikem nikdy nebyl a nikdy ani být nechtěl.“ Václav Havel, Dálkový výslech (1985-1986, str. 12) Uplynulo už tridsať rokov odvtedy, čo podpísanie Charty ´77 pomohlo obnoviť opozíciu voči spoločenskému poriadku v Československu po rokoch dezorientácie sklamania a z r. 1968. V ostatnej časti...

Skutky stredoeurópskych disidentov sa z roka na rok čoraz viac vytrácajú zo živej pamäti. Predstavitelia nových režimov hlásali v rámci divokých mocenských hier po roku 1989 mýtus o hrdinských antikomunistoch, ktorí svoj blahobyt obetovali v prospech „demokratického“ kapitalizmu. Na činoch nových elít však, samozrejme, nebolo nič hrdinské – privatizovali vo vlastný prospech,...

„Purpurový okraj farbí na krvavo červeno vzdialený horizont, ktorý sa spája s novým svetlom, hmla a mraky stúpajú, kopia a vrhajú sa proti ranným zorám, na chvíľu zahaľujú jeho žiaru – no žiadna moc na Zemi nemôže zastaviť pomalý a majestátny východ slnka, ktoré už o hodinu bude stáť na oblohe viditeľné celému svetu, jasne svietiace a hrejivé.“ Obraz svitania, ktorým ohlásil...

Hoci mám jeseň rád, v roku 1962 som nevnímal jej krásy. So štábom taktického letectva Československej ľudovej armády som ju prežíval na cvičení v lesoch Českomoravskej vrchoviny, Brdov, v Miloviciach a nepamätám si presne, kde ešte. V rámci výcviku sme sa pripravovali na vojnu a ani sme nevedeli, ako blízko sme k nej boli. K vojne s použitím tých najničivejších prostriedkov,...

Gorbačovovské vedenie Sovietskeho zväzu sa dalo opiť rožkom. Asi tak, ako keď prostredníctvom Edvarda Beneša nemecký Abwehr poslal Stalinovi sfalšované dokumenty o sprisahaní sovietskej generality. V takej hektickej situácii takéto dokumenty mohli mať a často aj mali veľmi zlé dôsledky.

Aj keby sme nezohľadňovali v prvom rade, že začiatkom roku 1948 vzbĺkla tretia...

Slovensko dostalo po ukončení druhej svetovej vojny na krátky čas možnosť budovať sociálne orientovanú trhovú ekonomiku v podmienkach parlamentnej demokracie. Medzinárodný politický a domáci hospodársko-politický vývoj v rokoch 1945 – 1948 však túto možnosť rýchlo zlikvidoval. Súdobé lákavé predstavy o budovaní mosta medzi Východom a Západom v politike a hospodárstve povojnovej...

Zásadu „sine ira et studio“ (bez hnevu a straníckosti) vyslovil rímsky historik Tacitus. Je to vlastne hlavný princíp, ktorý by mal dodržiavať historik, ak chce, aby bolo možné charakterizovať jeho prácu ako vedeckú. Lenže prírodovedci to majú predsa len ľahšie. Ich svetonázor a politické presvedčenie zriedkakedy ovplyvní ich prácu, ale v spoločenských vedách je to inak, a...

V súčasnosti sa úspešná žena chtiac-nechtiac stáva predmetom bádania sociológov, ktorí si zarábajú na živobytie módnym výskumom gender-rovnováhy a rodových šancí. Rozhovorom sa nevyhla ani Eva Kellerová. Z USA si priniesla metaforu krištáľový či sklený strop (crystal ceiling), ktorá sa od konca osemdesiatych rokov používa na pomenovanie neviditeľnej bariéry, ktorá obmedzuje...

Izraelské vykopávky v areáli mešity al Aksá vyvolali vlny protestov zo strany moslimského sveta. Médiá zaznamenávajúce svetové udalosti by sa mali snažiť svojim respondentom prinášať čo najobjektívnejší obraz o tom čo sa deje, najmä ak ide o udalosti z ohnísk napätia. Žiaľ, niektoré slovenské denníky sa o objektivitu informovanosti najmä v palestínsko-izraelskom konflikte ani...

Po úpadku Mongolskej ríše začal turecký kmeň nazývaný podľa svojho vládcu Osmanskí Turci vytvárať na území Malej Ázie svoj štát. V polovici štrnásteho storočia začali títo Turci dobýjať krajiny Balkánu. Roku 1389 porazili Srbov v bitke na Kosovom poli, o štyri roky na to vyvrátili bulharský štát a roku 1453 padol Carihrad. Po bitke pri Moháči roku 1526 Turci okupovali územie...

V starších výkladových slovníkoch anglického jazyka sa slovo „finlandizácia“ vykladá ako bezzásadové podriadenie silnému susedovi. Na Západe toto slovo znelo hanlivo. Lenže zjednodušovať je vždy veľmi ľahké... Spolu so Švédskom a Nórskom rátame v súčasnosti do severnej Európy, kam geograficky bezpochyby patrí, aj Fínsko. Lenže z historického hľadiska by sme ho mohli rovnako...

Wansee je predmestie Berlína. V jednej z tamojších víl sa 20. januára 1942 stretli nacistickí funkcionári. Témou ich stretnutia bol Endlösung, teda konečné riešenie židovskej otázky. Schôdzu zvolal Reinhard Heydrich. Zápis vyhotovil Adolf Eichmann. Hoci sa v zápise nepoužíval pojem vyhladenie, z jeho obsahu je zrejmé, že to bol vlastne rozsudok smrti nad všetkými Židmi, ktorí...

Fašizmus je priam čítankovým príkladom, na ktorom možno poukázať na rozdiely medzi prírodnými a spoločenskými vedami. Ako raz ktosi napísal, bádateľ zaoberajúci sa včelami sa nemôže dostať do smrteľného konfliktu s bádateľom skúmajúcim mravce, ak sa sporia o tom, ktorý z týchto tvorov je lepší a inteligentnejší. Kým v prírodných vedách je používanie analógie navýsosť plodné, v...

Pred približne pätnástimi rokmi, 15. januára 1992, uznalo „medzinárodné spoločenstvo“ nezávislosť Slovinska a Chorvátska. Tým prakticky zanikla „stará“ Juhoslávia ako štát, ale aj ako myšlienka. Názov Juhoslávia vznikal v romantických časoch chorvátskej kultúry a do života ho uviedli neromantickí Srbi. Z toho vznikli chorvátske túžby a srbské reality, pojmy i idey na...

Stránky