Reklama
Reklama

Archív článkov

Ladislav Novomeský sa kvalitou i kvantitou svojej publicistickej tvorby jednoznačne zaraďuje medzi najvýznamnejších slovenských novinárov 20. storočia. V rokoch 1924–1968 prispieval do viac ako päťdesiatich slovenských, českých i maďarských novín a časopisov, po roku 1945 ojedinelo publikoval aj v bratislavskom rozhlase. Publicistické dielo Laca Novomeského je rozsiahle i...

Prieskumy verejnej mienky poukazujúce na to, aké percento národa by dnes volilo návrat k socializmu, vo mne vždy vyvolávali sporné pocity. Najviac zo všetkého prevládol pocit, že národ, ktorý vo veľkej miere banuje za starými časmi, je vygumovaný. So znechutením som sledovala náreky dám v zrelom veku – neviem, prečo sa mi zliali do predstavy tváre s chrupom v dezolátnom stave...

Desaťročia volieb nás naučili, že aj tie najtransparentnejšie a priame formy reprezentácie môžu byť ovplyvnené nedemokratickými inštitúciami, ktorým sa darí v pozadí volených štruktúr. Vo vnútri štátu to je byrokratický aparát a skrývané záujmy, okolo neho sú to tlaky podnikateľských skupín a z globálneho hľadiska medzinárodné inštitúcie, ktoré nevolí nik. V demokracii treba...

Ôsmy november 1936. Republikánsky Madrid je na pokraji zrútenia. Francovi vojaci obsadili jeho predmestia a získali kontrolu aj nad dôležitými mostami, ktoré vedú do centra hlavného mesta Španielska. V univerzitnej štvrti sa odohrávajú neľútostné boje muža proti mužovi o každý meter, o každú budovu. Fašisti obranné línie prelomia, keď republikánom dôjde munícia. Práve v tomto...

27. októbra uplynulo výročie černovskej tragédie, keď počas protestov proti tomu, že miestny kostol nedovolili vysvätiť Andrejovi Hlinkovi, zastrelili uhorskí žandári pätnástich ľudí. Málo sa však vie o tom, že podobný konflikt medzi národným cítením a vierou sa neďaleko od Černovej začal už rok predtým. Koncom októbra totiž uplynulo sto rokov odvtedy, čo sa v liptovskej obci...

„V Maďarskej ľudovej republike,“ píše sa v ústave z roku 1949, „patrí všetka moc pracujúcemu ľudu.“ Na krátky okamih sa toto tvrdenie tohto roku na jeseň stalo pravdou. Ľudia ochutnali moc a nevzdávajú sa jej bez vytrvalého zápasu. Každý deň od skončenia bojov prichádzajú správy, ktoré potvrdzujú hlavnú myšlienku tejto knihy: že nepokoje v Maďarsku boli ľudovým hnutím proti...

Pred niečo vyše šesťdesiatimi piatimi rokmi – 9. septembra 1941 – prijala vláda Slovenskej republiky nariadenie č. 198 o právnom postavení Židov, ktoré vošlo do dejín pod označením Židovský kódex a ktoré sa stalo jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v novodobých dejinách Európy. Roky 1938 – 1945 patrili medzi najdramatickejšie obdobia v dejinách slovenského národa...

Konferencia ázijských vzťahov sa po schôdzke v Dillí už nikdy viac nezišla a Organizácia ázijských vzťahov bola rozpustená na konferencii v Bandungu. Podľa výstižného opisu G. H. Jansena po nej ostalo len „šesť stoličiek (jedna zlomená), dva stoly, jeden písací stroj a dve skrine“. Neúspech Konferenice neznamenal koniec pokusov o hľadanie spoločného zahraničnopolitického...

Havana sa pred pár dňami stala na chvíľu politickým centrom „rozvojového sveta“. V tradičnom čase, pár dní pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, sa v nej uskutočnil 14. summit Hnutia nezúčastnených krajín. Prejav politickej solidarity rozvojových krajín? Nezodpovedné mrhanie a prepych pre politickú elitu štátov, v ktorých ľudia trpia hladom? Niet jedinej odpovede a presný...

Vystúpenie Vladimíra Clementisa ako štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí ČSR vo Výbore pre Maďarsko na mierovej konferencii v Paríži v roku 1946 Návrh československej delegácie na odsťahovanie maximálne dvestotisíc Maďarov z ČSR do Maďarska, ktorým má byť definitívne vyriešený háklivý problém maďarskej menšiny, bol podaný tejto konferencii po neradostných...

V súvislosti s narastajúcimi slovnými útokmi medzi Maďarskom a Slovenskom mienkotvorný český denník Lidové noviny uverejnil 4. augusta 2006 článok maďarského historika a bývalého ministra zahraničných vecí Gejzu Jeszenszkého „Slováci a Maďari: vojna slov alebo ozajstné zmierenie?“. Násilné pomaďarčovanie Tvrdí tu, že „před nástupem moderního nacionalismu nelze mluvit o...

Keď sme si pripomínali 38. výročie okupácie našej krajiny vojskami Varšavského paktu, masmédiá celú záležitosť podávali zjednodušene: okupácia mala predovšetkým byť reakciou na demokratizačný proces v ČSSR. Hoci slovné spojenie „vojensko-priemyselný komplex“ po prvý raz vyslovil americký prezident Dwight Eisenhower, keď chcel vymedziť najsilnejšiu nátlakovú skupinu vplývajúcu...

Utorok 20. augusta bol typický deň na konci augusta, teplý so zahmleným slnkom. Praha bola plná turistov, celé rodiny sa prechádzali v mestských parkoch alebo sedeli na lavičkách. Nielen mesto, ale celá krajina bola absolútne pokojná. Tisíce ľudí ešte dovolenkovali a desaťtisíce Čechov a Slovákov boli v zahraničí, využívajúc zrušenie cestovných obmedzení. V noci pred agresiou...

Možno že Vladimír Penart, mladý agent ministerstva štátnej bezpečnosti, tiež veril v spravodlivosť svojho konania. Možno myslel na vymyslené krutosti „dobrovoľnej divízie SS“ a spontánne pogromy miestnych obyvateľov voči Židom, o ktorých hovorila nacistická propaganda aj jej neskoršie protikomunistické náprotivky. Tie sa však v Estónsku nikdy nestali. Vladimírovi by takéto...

Ku koloritu horských oblastí Slovenska vždy patrili čriedy oviec pasúce sa na horských lúkach. Ovce sa v týchto lokalitách začali chovať už v stredoveku a spolu s valachmi sa zrodilo aj salašníctvo. V regiónoch ako Orava, Liptov či Spiš sa tento spôsob chovu oviec a výroby mlieka, syra, bryndze a žinčice, ale aj ovčej vlny udomácnil najneskôr v 16. až 17. storočí. Vtedy boli...

Estónska vláda pred dvoma mesiacmi rozhodla, že dá 375-tisíc estónskych korún (čo je necelý milión slovenských) Múzeu boja za slobodu v dedinke Lagedi. Za normálnych okolností by nešlo o nič zvláštne, ale okolnosti normálne nie sú. Pred múzeom je totiž pamätník v podobe vojaka v nacistickej uniforme s emblémom 20. estónskej dobrovoľníckej divízie SS. Tento pamätník už niekoľko...

Prelom 20. a 21. storočia bol obdobím, v ktorom Spojené štáty stále vedomejšie a otvorenejšie preberali rolu globálneho hegemóna. Politické elity rozvojových krajín sa museli učiť pohybovať sa v zúženom manévrovacom priestore, súčasne však americkú hegemóniu spochybňovali v politickej, ekonomickej i ideologickej rovine. Úsilie USA zohrávať úlohu globálneho hegemóna sa...

V 90. rokoch existovali rozvojové krajiny v systéme, v ktorom sa stále silnejšie presadzovala americká dominancia. Vo všetkých svojich troch pilieroch však bola súčasne spochybňovaná. Oblasti hegemónie Vo vojensko-technologickej oblasti boli Spojené štáty naďalej najsilnejšou vojenskou mocnosťou svetového systému, viaceré krajiny sa však snažili túto hegemóniu oslabiť...

Ľudský rozum čelí v tomto období neľútostnému útoku na pamäť. Tento útok je frontálny. Má za cieľ tunelovať pamäť a vymazať z nej výsledok duševných a materiálnych hodnôt, ktoré boli získané dlhodobou akumuláciou ľudskej činnosti. Cieľom medzinárodných „motrokárov“ (novodobých otrokárov) je zničiť ľudskú pamäť rôznymi spôsobmi, najmä politickou propagandou, tlačou, knihami,...

Pochopeniu politických procesov v treťom svete často bráni fakt, že pri ich analyzovaní sú používané kategórie vytvorené na opis európskeho (často dokonca západoeurópskeho) politického života. V iných prípadoch sú zas procesy v „modernom svete“ a v „rozvojovom“ opisované z dvoch rôznych hľadísk, pričom v rozdielny prístup vedie k hodnotiacim záverom stavajúcim „modernú“...

V 70. a 80. rokoch ovládal západný svet pocit strachu zo „šírenia komunistickej nákazy“ v rozvojovom svete. Hoci bol predovšetkým živený oficiálnymi kruhmi, ktoré tak ospravedlňovali vlastnú vojesnkú angažovanosť v rozvojových krajinách, faktom ostáva, že veľká časť elít v rozvojovom svete v tom čase prebrala radikálnu sociálnu rétoriku a v medzinárodnopolitickej oblasti za...

Pred 230 rokmi, 4. júla 1776, vyvrcholila na území britských kolónií v Severnej Amerike revolúcia, ktorá v konečnom dôsledku ovplyvnila vývoj celého ľudstva. Vyhlásenie Deklarácie nezávislosti, ktorej autorom bol prezieravý intelektuál a neskorší prezident Spojených štátov Thomas Jefferson, prinieslo svetu jeden z najveľkolepejších politických dokumentov v dejinách. Zároveň...

V čase, keď na Slovensku vrcholí predvolebná kampaň, zasiahla do vnútorne rozladenej spoločnosti aj hierarchia katolíckej cirkvi pastierskym listom k parlamentným voľbám. Biskupi právom označujú parlamentné voľby za „veľmi vážnu udalosť v politickom živote Slovenska, ktorá má dopad na náš osobný, hospodársky a spoločenský život.“ Pripomínajú veriacim, že z toho „vyplývajú pre...

Komplikovanosť vzťahov medzi Spojenými štátmi a rozvojovými krajinami má svoje historické príčiny – rozdielne záujmy americkej politickej elity a národných elít v rozvojovom svete, ale aj nepochopenie procesov, ktoré v politike rozvojových krajín prebiehajú. Korene týchto konfliktov musíme hľadať v dobe, keď proces dekolonizácie prebiehal súčasne so zostrujúcou sa studenou...

Dan Brown nenapísal iba kontroverzný Da Vinciho kód, ktorý sa stal svetovým bestsellerom, ale na pultoch kníhkupectiev možno nájsť aj jeho ďalšie knihy. No ak čitateľ, ktorého upútal Da Vinciho kód, po nich siahne, je nevyhnutne sklamaný. Autorovi sa podarila úspešná mixáž napätia a šokujúcich špekulácií o jednej z najvýznamnejších postáv svetových dejín iba raz... Keď novinári...

Stránky

Kategória