Reklama
Reklama

Archív článkov

Ľudia ich obdivujú ako symbol moci. Svojim vlastníkom zabezpečujú rešpekt a často aj bolenie hlavy. Raz do roka musí britská kráľovná Alžbeta II. niesť naozaj ťažké bremeno. Podľa tradícií totiž s Imperial State Crown - kráľovskou korunou s hmotnosťou 1,27 kilogramu - na hlave otvára zasadanie parlamentu. Zakaždým si s uľahčením vydýchne, keď tento vzácny klenot...

Hoci vynález písma nepatrí medzi najstaršie, znamenal vo vývoji ľudskej civilizácie prevrat, ktorému ťažko nájsť obdobu. Až písmo umožnilo, aby ľudia kolektívne uvažovali o svojom pôvode, o podstate a zmysle svojho bytia. Až písmo sa stalo spojivom veľkých ríš, až vďaka nemu mohla vzniknúť veda. Od samotného počiatku si ľudia uvedomovali nesmiernu hodnotu písma....

Pred niekoľkými týždňami sme sa dozvedeli, že uverejnili posledné z legendárnych kumránskych rukopisov, ktoré pochádzajú z obdobia rokov 100 pred našim letopočtom až 68 nášho letopočtu. Išlo o knižnicu židovskej sekty essencov, ktorí stáli v ostrej opozícii voči vtedajšiemu oficiálnemu židovskému kňazstvu. Niekedy na začiatku 9. storočia nášho letopočtu Timoteus,...

Úsilie budovať novú spoločnosť v zložitom období po Druhej svetovej vojne sa odrazilo aj v oblasti kultúry. Vtedy sa objavili rozličné heslá, medzi nimi i Umenie patrí ľudu. Vyjadrovalo cieľ vytvárať takú kultúru a umenie, ktoré by zodpovedali požiadavkám vtedajšej doby. Nech už na to obdobie dnes hľadíme všelijako, reálne existovalo, malo svoje ciele a ideály....

Uplynulo už vyše päťdesiat rokov od vykonštruovaných procesov s poprednými straníckymi a vládnymi činiteľmi vo vtedajších ľudovodemokratických krajinách. O týchto udalostiach vyšiel celý rad kníh. Písali o nich obžalovaní, ktorým sa podarilo prežiť (E. Löbl, A. London, V. Hajdů, historici K. Kaplan, A. Kratochvíl a iní), alebo publicisti odhaľujúci nezákonné metódy...

Mučeníkom je ten, kto trpí za svoje presvedčenie, vieru, či príslušnosť k náboženskej skupine. Vrcholom martýrstva je, keď trpiteľ za svoje presvedčenie alebo vieru stratí život. V katolíckej cirkvi takéhoto mučeníka potom vyhlásia za svätého. Tak ako každé ideové hnutie, aj nacionalizmus potrebuje mať svojich trpiteľov. Napríklad Andrej Hlinka každé svoje verejné...

Nie všetci politici boli a sú takí, ako ich popísal renesančný mysliteľ Niccoló Machiavelli v knihe Vladár. V dejinách možno nájsť aj niekoľko takých, čo do politiky nevstúpili preto, aby presadzovali záujmy, ale ideály. Úsilie dať jej ľudskú tvár však pre nich často znamenalo tragédiu. Lenže, ak by takéto historické osobnosti neexistovali, dejiny by boli iba súpisom...

Po 20. zjazde KSSZ stál Nikita Sergejevič Chruščov pred problémom, ktorý sa vyrovnal povestnej kvadratúre kruhu. Od vedúcich predstaviteľov východoeurópskych krajín, ktorých po Druhej svetovej vojne dosadil Stalin, očakával, že budú uskutočňovať jeho politiku destalinizácie. Títo často nechápali, čo sa od nich vlastne chce.

Navyše, Chruščov sa často...

Vo svojom posolstve Kongresu sformuloval prezident USA James Monroe (1758-1831) zásady, podľa ktorých sa mali riadiť krajiny západnej pologule. Konštatoval v nich, že "politický systém v Európe je zásadne odlišný od politického systému v Amerike" a varoval, že jeho krajina bude považovať každý pokus európskej mocnosti "zavádzať svoj systém na ktoromkoľvek mieste...

V nacistických koncentračných táboroch sa ružový trojuholník používal na označovanie homosexuálov. V súčasnosti patrí medzi symboly ich hnutia bojujúceho za svoje práva. Hoci homosexuáli boli len jednou z mnohých a, samozrejme, nie najpočetnejšou skupinou obetí nacizmu, utrpenie, ktoré pre svoju orientáciu prežívali, by nemalo upadnúť do...

V rokoch 1996 až 1998 sme sa ako študenti Karlovej univerzity v Prahe systematicky zaoberali problematikou počiatočného transformačného procesu v česko-slovenskej federácii. Výsledkom tejto našej spoločnej činnosti bola komparatívna bakalárska práca o národných radách v ČSFR 1990 - 1992 a diplomová práca Najvyšší predstavitelia HZDS a ODS v procese ČSFR: česko-...

 

O obludných nacistických pokusoch na ľuďoch som sa dozvedel ešte ako študent. Informácie o týchto experimentoch v koncentračných táboroch vo mne zanechali silný dojem, ktorý bol jednou z príčin môjho neskoršieho hlbšieho záujmu o samotný fenomén nacizmu a jeho praktík.

Vtedy, ešte len na prahu dospelosti, som však netušil, aký...

 

Keď prorok Muhammad prišiel v roku 622 do Jathribu (neskôr premenovaného na Medínu), chcel najprv získať podporu židov. Zaviedol viaceré zvyklosti typické pre judaizmus. Bola to obriezka, rituálne zabíjanie zvierat na bitúnkoch, no i hlavný sviatok mal zodpovedať židovskému Dňu zmierenia - Jom Kipur.

Napriek očakávaniam prorok...

Po porážke nacistického Nemecka a militaristického Japonska sa konal medzinárodný súd nad podpaľačmi Druhej svetovej vojny, procesy v Norimbergu a Tokiu. Verejnosti sa často podával ich čiernobiely obraz ako triumf síl absolútneho dobra nad silami absolútneho zla.

Britský historik David Irving, ktorý od úsilia podať vlastný výklad dejín Druhej svetovej...

Od Maroka po Indonéziu sa rozprestiera mohutný blok krajín - islamský svet. Mohli by sme ho rozdeliť na tri oblasti: krajiny Arabského polostrova, kde žijú pôvodní Arabi, krajiny, ktoré s islamom prijali aj arabský jazyk, a potom krajiny, kde síce väčšinu obyvateľov tvoria vyznavači moslimského náboženstva, no hovoria svojimi pôvodnými jazykmi.

Islam sa...

V oboch nástupníckych štátoch Česko-Slovenska dodnes badať zvýšený záujem o bývalého partnera vo federácii a úsilie o ustavičné porovnávanie sa. Neraz sa vyberú a zdôraznia viaceré rozdiely vytrhnuté z kontextu obyčajne s cieľom zdôrazniť zaostalosť Slovenska. Často to robia aj slovenskí novinári z nepochopiteľnej masochistickej vášne či za účelom využiť takéto...

Štyridsať rokov sa našej verejnosti prezentoval taký historický obraz SNP, v ktorom všetky, prípadne takmer všetky zásluhy na jeho príprave a realizácii mala KSS. Až po novembri 1989 sa nielen v dielach historikov, ale aj v médiách objavujú príspevky, ktoré sa usilujú o iný pohľad na túto významnú udalosť našich národných dejín.

Často sa však stáva, že...

V súčasnosti sa málo pripomína, že Slovenské národné povstanie bolo aj nástupom k uskutočňovaniu novej sociálnej politiky. Už vo Vianočnej dohode, ale aj v Deklarácii Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944 sa upozorňovalo na sociálne ciele protifašistického boja. Formuloval sa komplex politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych premien na Slovensku, ktoré sa...

Slovenské národné povstanie je vari najsledovanejším obdobím novodobých slovenských dejín. Mohlo by sa zdať, že už nie je o čom písať a nie je nad čím sa zamýšľať. Opak je však pravdou. Táto dejinná udalosť sa v mnohých neskorších historických obdobiach stala sú- časťou politického zápasu.

Po roku 1989 sa začali systematicky objavovať príspevky...

Bol jediný z advokátsko-lekárskej ctihodnej rodiny, ktorý sa dal na dobrodružnú, romantickú cestu ideálov, na ktorých sa nezarába, ale skôr platí biedou, prenasledovaním, žalármi a dakedy aj životom. Bol z hŕstky skutočných novinárov, ktorí všetok um, fantáziu a talent nikdy nepredajú v mediálnom bazáre za žiadnu cenu, ktorá by na miskách váh vyvážila - pravdu.

...

Josef Kocourek

Parlamentný stenograf Josef Kocourek aktívne pôsobí vo svojej profesii vyše 55 rokov. Začínal v Dočasnom národnom zhromaždení, pokračoval v Národnom a neskôr, po roku 1968, vo Federálnom zhromaždení. Hoci má 85 rokov, dodnes stenografuje v českom parlamente a senáte. Ako najstarší parlamentný stenograf na svete sa dostal do Guinnessovej...

Jeden z najlepších sovietskych diplomatov Maxim Litvinov sa na sklonku života posťažoval svojmu priateľovi spisovateľovi a novinárovi Iľjovi Erenburgovi, keď sa spolu rozprávali o Stalinovej zahraničnej politike: "Nepozná západ... Keby našimi protivníkmi bolo niekoľko šachov alebo šejkov, tým by ešte prešiel cez rozum..." Alexander Solženicyn sa v knihe Súostrovie Gulag...

Zomrel v roku 1924, takisto ako Lenin. V nekrológoch sa o ňom písalo všalijako, podľa politického zamerania novín. Sociálny demokrat Konrad Haenisch, inak pruský minister kultúry, ho charakterizoval ako "najschopnejšiu hlavu Druhej internacionály".

Liberálny denník Berliner Tagblatt hodnotil Alexandra Parvusa ako "dobre informovaného muža, ktorý mal...

Iba niekoľko literárnych postáv má svoje sochy. Pokiaľ viem, je to Don Quijote so Sancho Panzom, Andersenova malá morská víla a dobrý vojak Švejk. Mimochodom, je veľmi zaujímavé, že túto sochu národného symbolu si nepostavili sami Česi, ale museli to urobiť Slováci. Stojí v Humennom.

Manželka Jaroslava Haška spomína, že niekedy v máji 1911 sa jej muž...

Záloh spišských miest Poľsku v rokoch 1412 až 1769 sa v poslednom čase spomínal ako pohroma v histórii Spiša. V tomto ohľade sa jej skoro vyrovnáva nedávno potvrdené územnosprávne delenie, ktoré rozčeslo Spiš medzi dva východoslovenské kraje.

História zálohu je našej verejnosti známa veľmi hmlisto. Jeho dôsledky sa oslobodením spišských miest v roku...

Stránky

Autor