Reklama
Reklama

Archív článkov

Jeden z nejslavnějších a nejobdivuhodnějších fyziků naší doby, Stephen Hawking (1942–2018), se o inteligenci lidstva coby živočišného druhu vyjadřoval s lehkou ironií. Soudil totiž, že mnohé skutky, které má lidstvo na svědomí, o nějaké skutečné inteligenci ve smyslu moudrého a odpovědného chování k sobě, k životu a k Zemi jako živé planetě, příliš nesvědčí.

...

Při studiu historie, ale i při sledování současné politiky, médií a dalších jevů, jsem si často kladl otázku, zda plané sliby, selektované nebo deformované informace, iluze, šálení, klamání, předstírání něčeho, co nebylo, není a nebude, nepředstavují ten skutečný základní atribut nebo dokonce opěrný pilíř celé lidské civilizace, ze kterého nakonec vyrůstají i všechna...

V podstatě po celé dějiny se pravda, právo i spravedlnost nacházejí v zajetí osob a kruhů, které disponují prostředky, jak prosazovat svoje vlastní zájmy. Nacházejí se tedy v zajetí moci. Dějiny protržením železné opony na konci osmdesátých let minulého století bohužel neskončily. Naopak se v mnoha ohledech vydaly cestou zpět. Občanům bývalých socialistických států se...

Autor