Reklama
Reklama

Archív článkov

Na tému Daňové raje a Európska únia pred početným publikom vystúpil filozof a ekonóm MSc. Michal Polák, PhD. Seminár, ktorý sa konal 23. januára 2014, pripravil Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova.
Videozáznam: Julián Bosák ml.
 

Prednáška, s ktorou profesor Josef Šmajs vystúpil na Klube Nového slova 16. januára 2014. Text sa líši od videozáznamu o. i. tým, že obsahuje aj pasáže, ktoré pre krátkosť času na stretnutí klubu neodzneli (naopak, vo videozázname sú zase mnohé zaujímavé odbočenia, vysvetlivky a exkurzy). Veríme, že je užitočné uverejniť aj písaný text nielen z toho dôvodu, ale aj  ...

V Klube Nového slova bol 16. januára 2014 bol hosťom profesor Josef Šmajs, autor Nájomnej zmluvy so Zemou. V úvode vystúpil s prednáškou K problému vedeckosti spoločenských vied. Podujatie moderoval Slavo Lesňák, videozáznam pripravil Julián Bosák ml.

Filozof a spisovateľ prof. PhDR. Ing. Josef Šmajs, CSc., sa zaoberá najmä otázkami civilizačnej krízy, ktorú...

Filozof a spisovateľ prof. PhDR. Ing. Josef Šmajs, CSc., sa zaoberá najmä otázkami civilizačnej krízy, ktorú chápe ako konflikt kultúry s prírodou. Vytvoril originálnu filozofickú koncepciu evolučná ontológia, je autorom mnohých kníh s ontologickou a ekologickou tematikou, ktoré sú prekladané aj do iných jazykov. Pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne.

Prof. Josef Šmajs patrí k ...