Reklama
Reklama

Archív článkov

Stretnutie, ktorého spoluorganizátormi boli Ústav politických vied SAV a Inštitút ASA, moderoval doc. Ladislav Hohoš. Martin Muránsky vystúpil s mimoriadne aktuálnou témou nazvanou Európa nebude ako predtým. Pripomenul, že Jürgen Habermas vydal vlani v októbri knihu, ktorá vyšla vari v každej krajine únie – K ústave Európy. No medzitým tento nemecký filozof, ktorý sa celý život vyhýbal...

Druhá časť prepisu záznamu z Klubu NS, na ktorom sociológ Miroslav Tížik, PhD. prezentoval svoju publikáciu Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti.

Vo vývoji vzťahu štátu a cirkví bol zaujímavý, aj keď nie výrazne prelomový, rok 2006. Tak ako od roku 1993 dominovala pozícia katolíckej cirkvi, rástol jej vplyv, práve v tomto roku, sa...

Vo vývoji vzťahu štátu a cirkví bol zaujímavý, aj keď nie výrazne prelomový, rok 2006. Tak ako od roku 1993 dominovala pozícia katolíckej cirkvi, rástol jej vplyv, práve v tomto roku, sa prejavili hranice, pokiaľ môže jej vplyv rásť. V tomto roku sa ukázalo, že politika sa začala autonomizovať od náboženstva. Tým príkladom bol rozpad vlády v roku 2006 na základe...

O tejto téme hovoril na Klube Nového slova 10. októbra 2012 Miroslav Tížik, PhD., samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV. „Dovolím si povedať,“ uviedol moderátor stretnutia Peter Dinuš, „že Miroslav Tížik je v súčasnosti najznámejším slovenským sociológom náboženstva, je autorom niekoľkých vedeckých statí, z tých najvýznamnejších môžem menovať Vplyv právnej regulácie na rozvoj...

Témou stretnutia Klubu NS 10. októbra 2012, bol - ako ho označujú niektorí autori - „špecifický“ fenomén ponovembrového kapitalistického Slovenska. Je ním náboženstvo a jeho miesto vo verejnom živote.

O tejto téme hovoril Miroslav Tížik, PhD., samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV. „Dovolím si povedať,“ uviedol moderátor stretnutia Peter Dinuš, „že Miroslav Tížik je v ...

O tejto téme hovoril Miroslav Tížik, PhD., samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV. „Dovolím si povedať,“ uviedol moderátor stretnutia Peter Dinuš, „že Miroslav Tížik je v súčasnosti najznámejším slovenským sociológom náboženstva, je autorom niekoľkých vedeckých statí, z tých najvýznamnejších môžem menovať Vplyv právnej regulácie na rozvoj...

Vlastenec a Európan Vladimír Clementis - Úvod (Peter Juza)Vlastenec a Európan Vladimír Clementis - Vladimír FaičVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Peter MináčVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Peter LizákVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Elena Londáková

...

V druhej časti  diskusie na Klube Nového slova rozpráva profesor Oskar Krejčí o súčasnom Rusku a jeho pozícii v meniacom sa svete.

Prvú časť záznamu nájdete tu:

Ako sa dá porozumieť Rusku, ktoré je také odlišné, rozpoltené na hranici civilizácií?

Oskar Krejčí: Jeho najväčší problém nie je to, že je „iné...

Hostia Klubu Nového slova - Peter Juza a Oskar Krejčí

Rusko je jedným z vyzývateľov krízou zmietaného Západu, ktorý mieša karty nového svetového rozloženia síl. Nedávne prezidentské voľby potvrdili udržanie smeru, ktorým najväčší štát sveta zamieril už v roku 2000. Aké však Rusko vlastne je? Politológovia Oskar Krejčí z Vysokej školy medzinárodných a...


KNS - RNDr. František Hajnovič - Vládne dlhy v eurozóne

KNS - Český historik Michal Pullman

KNS - Martin Kanovský o Marxovi a Derridovi

KNS - Filozof a europoslanec Boris Zala

Hosťom Klubu Nového slova bol František Hajnovič, moderoval Milan Blaha


Text: Vývoj vládneho dlhu eurozóny (1995-2010). Graf ukazuje celkovú platbu za úrokové sadzby a celkový dlh, nie je to konkrétna úroková sadzba za...


KNS - Český historik Michal Pullman

KNS - Martin Kanovský o Marxovi a Derridovi

KNS - Filozof a europoslanec Boris Zala

Hosťom Klubu Nového slova bol Michal Pullmann, moderoval Peter Dinuš

Druhá časť prepisu zvukového záznamu je z diskusie. Prvú časť si môžete prečítať tu:

Prvá otázka je terminologická a to v dvoch rovinách. Po prvé, hovoriť o komunizme je asi nepresné, mali sme tu nejaký reálny socializmus, druhá vec je definícia režimu ako totalitná...

Hosťom Klubu Nového slova bol Michal Pullmann, moderoval Peter Dinuš

Peter Dinuš: Historik Michal Pullmann je autorom viacerých štúdií, v ktorých presvedčivo dokazuje neudržateľnosť totalitno-historického výkladu dejín prednovembrového socializmu. Tento výklad sa stal po roku 1989 oficiálnym a prevládajúcim, dokonca sa dostal do antikomunistickej...

Dôvetok k uvedeniu: V krátkom čase po stretnutí v Klube Nového slova, ktoré bolo 14. marca 2012, Ján Čarnogurský oznámil, že uvažuje o svojej kandidatúre na post slovenského prezidenta. Definitívne sa rozhodne na jeseň.

Hosť Klubu Nového slova JUDr. Ján Čarnogurský, moderoval Peter Juza

Peter Juza: Téma dnešného nášho stretnutia sa týka...
KNS - Martin Kanovský o Marxovi a Derridovi

KNS - Filozof a europoslanec Boris Zala

Hosťom Klubu Nového slova bol Boris Zala, moderovali Peter Juza a Jozef Lysý

V druhej časti Klubu nového slova, ktorý bol ešte pred parlamentnými voľbami – 21. februára - odpovedá Boris Zala na otázky o práci európskeho parlamentu a o presadzovaní riešení na medzinárodnej úrovni.

Prvú časť nájdete tu:

Je medzi európskymi...

Hosťom Klubu Nového slova bol Boris Zala, moderovali Peter Juza a Jozef Lysý

Dnes sa už celkom vážne hovorí o tom, že kapitalizmus takpovediac melie z posledného a čaká nás zmena spoločenského systému. Čo si o tom myslíte?

Mám ďaleko od nekritického nadšenia z predstavy, ktorá v súčasnosti rozohrieva duše mnohých –  že sa k nám vracajú časy...

Hosťom Klubu Nového slova bol Martin Kanovský, moderoval Peter Dinuš

Ako to, myšlienky Karla Marxa aj po 150 rokoch dokážu čeriť vodu? Ako je možné, že tí, ktorí najhlasnejšie kričia, že marxizmus je mŕtvy, sa ho zároveň najviac boja? Ak je taký mŕtvy, prečo neodpočíva v pokoji na cintoríne dejín filozofie, ale dodnes hrkoce kosťami a ruší svojim...

Stránky