Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Štát Izrael 9. septembra vyznamenal cenou Yad Vashem „Spravodliví medzi národmi“ ďalších nominantov. Každoročne je táto cena udeľovaná ľuďom z rôznych národov, ktorí počas holokaustu pomáhali prenasledovaným Židom. Pretože sa protižidovská genocída odohrávala aj na Slovensku, býva medzi oceňovanými aj mnoho Slovákov, ktorí voči antisemitskej politike vtedajšieho Slovenského...

Dialóg medzi kresťanmi a židmi mal a má rôzne podoby. Tradičná kresťanská teológia považuje Starý zákon (prvú časť Biblie, ktorá je dodnes pre židov záväzná) len za pripravovateľa priestoru na Nový zákon, za subjekt, ktorý odovzdá štafetu svojmu definitívnemu pokračovateľovi. Jeho úloha je dočasná, limitovaná a nemá nadčasový charakter ako kresťanská zvesť. V stredoveku sa...

Ruský filozof Vladimír S. Solovjov (1853 – 1900) sa dnes dostáva do popredia záujmu. Nielen pre svoje myslenie, ktoré vo svojej dobe poznačenej filozofiou pozitivizmu stálo v opozícii, ale najmä pre ekumenicky orientované cítenie, ktoré ho ako kresťana činilo jedinečným. Ak chceme Solovjovovu osobu skutočne pochopiť, musíme vnímať jeho vnútorný svet, aby sme v jemných náznakoch...

Kategória

Autor