Reklama
Reklama

Archív článkov

Podhodené a podhodnotené zlomkové preferenčné postavenie Strany demokratickej ľavice dnes veľmi výdatne a, pravdupovediac, iba na svoje vlastné zviditeľnenie zneužíva celá slovenská pravica. Akoby nepoznala alebo aspoň netušila skutočný potenciál ľavice, silu jej sympatizantov a budúcich voličov. Účel však i tu svätí prostriedky. Škoda, že aj vo verejnoprávnom médiu, v...

Oheň spaľujúci drevenice v to krvavé ráno 21. januára 1945 v Kľaku a na Ostrom Grúni, streľba, po ktorej padali mŕtvi, plakali bezmocní, deti, matky a odvlečení zatínali päste,to všetko vytvorilo hrôzu obrazu fašizmu, ktorý ostáva pre nás mementom. Boli mŕtvi a bolo ich veľa - ale živí, čo tu zostali, podujali sa stavať inú spoločnosť a pochovať fašizmus a hádam i všetko, čo...

Ak o ľavicovej politike hovoríme ako o koncentrovanom odraze životného štýlu, ktorého základom je rovnosť ľudí, vzájomná solidarita, ale aj súlad osobných, skupinových a celospoločenských záujmov, máme na mysli jej vplyv v takej proporcii, ktorá vedie k optimálne fungujúcej spoločnosti zabezpečujúcej jej trvalý rozvoj v konkrétnych historických podmienkach. Kto prijme túto...

Milan Ftáčnik: Nezaoberajme sa sami sebou Pavel Koncoš: Prirýchlo sme odstúpili od princípov Peter Weiss: Hľadajme to, čo nás spája

Po novembri 1989 sa veľa hovorilo o novej spoločenskej zmluve s občanmi. Teraz sa o tom akosi mlčí. Je ešte vôbec potrebná? A nepotrebovali by ste v Strane demokratickej ľavice (SDĽ) najmä vlastnú - vnútornú politickú...

Kategória