Reklama
Reklama

Archív článkov

V článku Daniela Šmihulu, ktorého intelektuálne kvality a znalosti si vážim, je niekoľko faktických tvrdení alebo interpretácií, ktoré sa mi zdajú nepresné, prípadne predstavujú len jednu z možných interpretácií. Bez nároku na vlastnú neomylnosť sa ich pokúsim rozobrať. Autor píše, že „Centrá technologického a ekonomického rozvoja sa presunuli do USA a Japonska“. V istom...

Teória, že definíciou altruizmu je správanie, pri ktorom „zisky“ príjemcu altruistického správania musia byť vyššie ako straty poskytovateľa altruistického správania, je nezmyselná. Presnejšie naformulované, dá sa ňou „vysvetliť“ akékoľvek amorálne, ale z dlhodobého, prípadne dokonca z krátkodobého hľadiska „racionálne“ správanie. Ale ak aj zostaneme pri biologickej definícii...

Výzva, uverejnená v Slove č. 39, aby sa čitatelia vyjadrili k názorom „jedného z najväčších Európanov“, ma zaujala ani nie tak témou, ako svojou nadčasovosťou, ktorá však v slovenských podmienkach, preplnených podstatne dôležitejšími spoločenskými a politickými problémami, pôsobí až absurdne. Ale aj niektoré názory Marka Edelmana pôsobia šokujúco. K tomu prispieva aj to, že sú...

Kategória

Autor