Reklama
Reklama

Archív článkov

Produktivita práce je pojem označujúci, koľko práce je nevyhnutné vynaložiť na vytvorenie určitého výrobku alebo služby, respektíve koľko zamestnancov treba na vytvorenie určitého výrobku alebo služby. Karol Marx ju vo svojom diele Kapitál chápal ako „akúkoľvek zmenu v pracovnom procese, ktorou sa skracuje pracovný čas spoločensky nutný na výrobu nejakého tovaru,...

V akciovej spoločnosti Neografia Martin, ktorá zamestnáva do tisíc ľudí, prebehli už dve vlny prepúšťania. V rámci „protikrízového“ balíčka zamestnancom zminimalizovali možnosť prilepšiť si k platu pomocou nadčasov a nanútili im každý týždeň deň voľna, keď dostávajú iba 60 percent mzdy. Pri hodinovej mzde troch eur tak prichádzajú mesačne o 38 eur a 40 centov. Existujú však aj...

Kategória

Autor