Reklama
Reklama

Archív článkov

Nemyslím si, že  učitelia si vyštrajkujú viac, ako im štát môže v tejto dobe dať... Ak sa im však predsa len podarí niečo vytrucovať, budú to naši ministri musieť iným zobrať.

 


V tridsiatych rokoch minulého storočia, keď kríza vtiahla do našich miest a dedín, nikto ani len netušil, ako dlho potrvá a aké dopady bude mať na život našich predkov. Pred jej pohromou nás...

V tridsiatych rokoch minulého storočia, keď kríza vtiahla do našich miest a dedín, nikto ani len netušil, ako dlho potrvá a aké dopady bude mať na život našich predkov. Pred jej pohromou nás neuchránili ani takí politici, ako bol T. G. Masaryk, ani podnikateľská pýcha tých čias – Baťa. Ešte i dnes sa idú mnohým ľuďom prsia roztrhnúť od pýchy pri spomienke na týchto slávnych mužov. O to menej...

Myslím si, že som mal v živote veľké šťastie. Oveľa väčšie, ako mal chudák Dobrovodský z Malaciek,  ktorému život skomplikovali jeho neprispôsobili susedia. Dokonca i v dedine, v  ktorej žijem, považujem spolužitie s rómskymi spoluobčanmi za primerané civilizačným požiadavkám doby. Úprimne však ľutujem každého, kto sa ocitol v susedstve takých ľudí, ktorí vám...

Z iniciatívy  OSN bol október vyhlásený za mesiac úcty k starším. Únia dokonca vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Myslím, že aj naše médiá sa o tom len tak mimochodom zmienili. Ak by som nezachytil v Pravde príspevok predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku, pána J. Lipianskeho, ani by som nevedel, že sa niečo v...

Odvtedy si ľudstvo zariadilo svoje spolunažívanie na zemi podľa toho, kto mal väčšiu palicu. Palica sa stala rozhodujúcim prostriedkom pri získavaní bohatstva, moci a majetku medzi jednotlivcami i národmi. Premenila sa síce v rukách človeka na dokonalejšiu a účinnejšiu zbraň, no ešte stále je tým najpresvedčivejším nástrojom, ktorým možno udržať v poslušnosti celé...

Už na druhý deň sa však udialo čosi, čo nám všetkým pokazilo náladu a zbavilo nás naivných predstáv o tom, že žijeme v normálnych pomeroch a že štát nedovolí, aby nám niekto ubližoval. Na vlastné oči sme videli, ako 180 šičiek z Vranova nad Topľou prišlo v pondelok ráno po celozávodnej dovolenke do práce a ako ostali bezradne postávať pred zamknutou bránou. Za...

Je to dôležité!?!: Nuž priznám sa k troche zaujatosti: Ľ. B. je po čase (a s odstupom) konečne vzdelaný, kreatívny politik s výrazne sociálnym cítením a vzťahom k vedeckej kritike sociálnych a politických systémov. (Má - a to neobhajujem - aj niektoré protodeformácie z nášho videnia sveta, ale dúfam aj dosť sily ustrážiť sa pokĺznutia k arogancii, truhlíkovstvu, či...

To, že Ľuboš Jurík je skvelý spisovateľ, je známe. Napísal viacero kníh, ktoré si zaslúžia uznanie i obdiv. Priznám sa však, že najväčší dojem na mňa urobila tá posledná, Smrť ministra.

O Clementisovi som počul rozprávať doma aj v médiách, rozprávali sme sa o ňom s kamarátmi, ale to všetko bolo povrchné bez hlbšej znalosti jeho života. V tých časoch sa...

Spýtala sa, či sú to príbuzní, alebo nejaké pravidlo?! Keď som jej vysvetlila, že podľa pravidiel slovenčiny ženy majú mená s koncovkou - ová, bola nadšená. Konečne jeden národ, ktorý to dobre vyriešil, aby sa rozoznali ženské mená. Dôvodila, že teraz je toľko rozličných krstných mien, z ktorých nemožno rozoznať, či sú ženské či mužské a čitateľ nedokáže identifikovať, či je reč o žene či...

Lízanie zmrzliny cez sklo: Toto prirovnanie ma napadlo, keď som si v  Slove prečítal obsah Slovenských pohľadov. Bol to zaujímavý nápad redakcie priblížiť tento literárny časopis, čitateľskej verejnosti, grupujúcej sa okolo Slova. Aby sme vedeli, kto tam píše a o čom píše.

Tou zmrzlinou za sklom, mám na mysli predovšetkým, že sme sa nedozvedeli, ako píše...

Tak ako na Slovensku aj v Česku majú už ľudia plne zuby politikov, ktorým pod nosom sa vo veľkom rozkráda a priam kvitne korupcia. Nikto z ekonomickej ani politickej elity, si v tom čase netrúfol na adresu protestujúcich vysloviť nejaké posmešky, alebo ich pomenovať luzou. Dokonca i knieža Schwarzenberg, keď sa ho novinári spytovali na jeho názor, poznamenal - Keby...

Obdobie, ktoré predchádzalo Rozhanovciam v roku 1312, bolo skutočne krízou vládnutia. Výmena dynastií, skončili Arpádovci a snaha o nastolenie novej dynastie, ktorej prvým panovníkom mal sa stať a stal sa Karol Róbert, bola sprevádzaná totálnym rozkladom štátu. Toto obdobie sa v našich dejinách nazýva obdobím malých kráľov. V Uhorsku nerozhodoval panovník, ale...

Ak bolo podnikanie firmy úspešné, vyplatí akcionárovi za držbu akcií odmenu ako podiel na podnikaní. Ak bolo podnikanie neúspešné, dividendy niet z čoho vyplatiť a akcionár sa snaží predať takéto akcie na trhu.

Pre zásady trhu je dôležité, že peniaze z tejto odmeny sú rovnakým príjmom z podnikania ako, povedzme, nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho...

Kto vlastne v tejto konkurencii vyhral? Keď si všimneme  jednotlivé kandidačné listiny, tak napríklad  v SDKÚ získali prevahu Bratislavčania (Vášáryová, Frešo, Beblavý) na úkor kandidátov z menších miest (Hort, Cibulková). SDKÚ rovnako ako SaS bodovali hlavne vo väčších mestách, v regiónoch boli pod 5 percent. Takže preferencie určili „veľkomešťania“, ale za...

Po druhé. Voliť môžu vždy len dospelí. Na to je zákon. Čiže Smer dostal vyše štvrtiny hlasov od oprávnených voličov. Mladí ľudia do 18 rokov nemôžu voliť, preto robiť závery o ich možno inej politickej orientácii je nekorektné. Nemá zmysel. Okrem určitého účelového zahmlievania.

Po tretie. Ak viem používať kalkulačku, tak SDKU-DS volilo 3,54 % dospelých...

To meno som poznal predovšetkým zo spomínaného rozhovoru uverejnenom v Slove, ktoré mám doteraz uložené v osobnom archíve. Zároveň som pohľadal v osobnej knižnici jeho knižku s názvom Severná hranica Slovenska, v ktorej často listujem pri úvahách o slovenskej histórii. Práve pán Andráš jednoznačne ukazuje, že v našich zemepisných šírkach slovenský antinacionalizmus...

Lebo sú ľudia, ktorí pre veľké veci nevidia ani obyčajný život. Azda pre túto schopnosť, pre to, čomu vtedajší mladí ľudia vraveli, že majú sociálne cítenie, ich priťahovali aj Clementis aj Novomeský. Dr. Matej Andráš aj v rozhovore, ktorý sme si už raz prečítali (NS, 2006) a teraz po novom si ho obnovili v pamäti, pri jeho smrti, dokladá, akí to bývali šťastní...

Popri štúdiu sme boli denne na javisku SND, aby sme veľkých hercov videli pri vytváraní ich postáv. Mám na nich krásne spomienky, lebo oni niektorým nám, povojnovej generácii, nahrádzali aj otcov, ktorých sme stratili vo vojne. Pomáhali sa nám orientovať v divadelnom umení, dopĺňať si vedomosti a učili nás pravidlá správania nielen na javisku, ale aj k úcte k...

Všetky masmédia informujú o smerovaní protestu proti politickému systému: druh volieb, financovanie politických strán, volebná kampaň, volebné okrsky, no vyhýbajú sa sociálnemu prvku v proteste v rozlíšení liberalizmu pravicového a ľavicového. A už vôbec nepripúšťajú, že ide o systémový protest proti existujúcej zastupiteľskej demokracii, že na transparentoch sú...

Sú špinaví a zarastení, sú však slobodní a častokrát aj zmierení so svojím životom. Tak, ako tuláci, o ktorých písaval Maxim Gorkij vo svojich románoch a poviedkach. S úplnou ľahkosťou, z ničoho nič opustia miesto svojho momentálneho „bydliska“ a zakorenia na chvíľu o desiatky až stovky kilometrov na inom mieste, na inej stanici, alebo pri inom kontajneri. Sú to „...

Možno si to tí neprajníci ani neuvedomujú. Nemám prehľad, koľko je celkovo priaznivcov a tiež čitateľov tohto nášho portálu. Ale aj keď by nás bolo len niekoľko sto, aj to je úspech. A pozitívne myšlienky a dôležité info sú pre nás všetkých dôležité. Želám si, aby sme naďalej fungovali plným tempom. Napriek finančným problémom, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú. Má ich dnes každý. V čase krízy a...