Reklama
Reklama

Archív článkov

S blížiacimi sa parlamentnými voľbami vyhlásenia Smeru čoraz viac smerujú proti pravicovým subjektom. Treba sa však zamyslieť, či mechanické zaraďovanie Smeru medzi ľavicové subjekty nevyplýva z nerozlišovania medzi rovinou sebaidentifikácie strany a napĺňaním jej programových cieľov v rovine praktickej politiky.

Motto volebnej kampane Smeru –...

Pokiaľ som správne postrehol, vodcovia petičnej iniciatívy za referendum o vstupe SR do NATO prezentovali štyri kľúčové výhrady voči členstvu Slovenska v Severoatlantickej aliancii.

Po prvé, členstvo v NATO nerieši bezpečnostný problém SR, a preto je zbytočné. Po druhé, vstupom do aliancie hrozí, že Slovensko bude zatiahnuté do konfliktov mimo...

Mám dvadsaťštyri rokov a som študentom tretieho ročníka FHPV Prešovskej univerzity. Nie je mi ľahostajné, v akej krajine budem žiť a realizovať svoje sny, a práve preto som za vypísanie referenda o vstupe našej krajiny do medzinárodnej organizácie.

Máme plné právo žiadať možnosť vyjadriť sa o takej dôležitej otázke, ako je táto. To, že dôležitá je,...

O rodine sa často hovorí ako o jadre, srdci alebo základnom kameni spoločnosti. Takéto vyjadrenia či podobenstvá vychádzajú z toho, že rodiny v spoločnosti plnia viacero rolí zároveň: od reprodukčnej cez ekonomickú až po sociálnu.

Často fungujú ako záchranná sociálna sieť, poskytujú starostlivosť a opateru svojim chorým, starým alebo postihnutým členom...

Začiatkom júna vyhlásil minister zdravotníctva SR Roman Kováč na seminári Fórum zdravia 2002, že sa od občanov v budúcom roku očakáva spoluúčasť asi desať miliárd korún. Dnes ročne priplácajú na svoje zdravie (za lieky atď.) asi šesť miliárd.

Predpokladám, že myslí na zákon o zdravotnom doplnkovom poistení a pripoistení, ktorý by mal do zdravotníctva...

Michal Polák v článku Ako sa nedožiť pokojnej staroby (SLOVO č. 23/2002) tvrdí, že na Slovensku sa prijala reforma penzijného systému. Toto je prvý a určite nie posledný autorov omyl.

Reformou sa totiž nazýva čosi, čo zásadne mení systém financovania, a nielen obyčajnou kozmetickou úpravou, ktorá ani zďaleka nemá v úmysle riešiť negatívne dopady...

Zásadný presun zriaďovateľských a kompetenčných funkcií na samosprávu prináša istú regionalizáciu života, pocit zodpovednosti a možnosť rozhodovať sa na základe poznania miestnych pomerov a potrieb obyvateľov. Uvedomovala si to aj terajšia vláda a vo svojom programovom vyhlásení sa rozhodla tento krok urobiť.

V oblasti zdravotníctva má tento proces dve...