Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Teória, že definíciou altruizmu je správanie, pri ktorom „zisky“ príjemcu altruistického správania musia byť vyššie ako straty poskytovateľa altruistického správania, je nezmyselná. Presnejšie naformulované, dá sa ňou „vysvetliť“ akékoľvek amorálne, ale z dlhodobého, prípadne dokonca z krátkodobého hľadiska „racionálne“ správanie. Ale ak aj zostaneme pri biologickej definícii...

Mikuláš Huba publikoval recenziu môjho textu – kapitola Životné prostredie – v publikácii Slovensko na ceste do neznáma, ktorú na sklonku minulého roka vydal renomovaný Inštitút pre verejné otázky (IVO). Odhliadnuc od tých častí recenzie, v ktorých sa autor uchyľuje k emotívnej a nie vecnej argumentácii, považujem za potrebné reagovať na niektoré faktické poznámky. Autor vidí...

Stránky

Kategória

Autor