Reklama
Reklama

Archív článkov

Nové milénium novodobého vývoja svetového spoločenstva je charakteristické nástupom globalizácie ďalšieho rozvoja. Toto obdobie vyžaduje i nové spôsoby riešenia svetových problémov. Nie je možné a prípustné používať metódy a prostriedky obdobia kolonializmu, monopolizácie a nového rozdelenia, ako i studenej vojny – teda vojenskú silu. Nové formy bezpečnostných rizík –...

Kategória

Autor