Reklama
Reklama

Archív článkov

Mikuláš Huba publikoval recenziu môjho textu – kapitola Životné prostredie – v publikácii Slovensko na ceste do neznáma, ktorú na sklonku minulého roka vydal renomovaný Inštitút pre verejné otázky (IVO). Odhliadnuc od tých častí recenzie, v ktorých sa autor uchyľuje k emotívnej a nie vecnej argumentácii, považujem za potrebné reagovať na niektoré faktické poznámky. Autor vidí...

Kategória