Reklama
Reklama

Archív článkov

Daňová reforma realizovaná v priebehu roka 2002 vychádza z veľa- krát novelizovanej slovenskej daňovej legislatívy. Medzi jej hlavné zásady patrí princíp spravodlivosti a proporcionality pri snahe o celkové zjednodušenie a sprehľadnenie uvedenej legislatívy. Vychádza sa pritom z takých téz programového vyhlásenia vlády akými sú: zjednodušenie...

Kategória

Autor