Reklama
Reklama

Archív článkov

Napriek protestom publika sa u nás zaviedla povinná výučba tohto povinne voliteľného predmetu náboženstvo alebo etika, a to od prvého ročníka základných škôl. Vykonávacie nariadenia ministerstva školstva bolo vydané ako Pokyn Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2004-8005/15678-E z 20. mája 2004 na zavedenie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova v alternatíve...

Kategória

Autor