Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

S veľmi zmiešanými pocitmi som v Slove č. 49 dočítal príspevok poslanca NR SR Karola Fajnora „Prečo asi Bielorusi nevolili západných pochlebovačov“. Išlo o jeho reakciu na môj článok v Slove č. 45, v ktorom som opísal svoje skúsenosti z volieb v Bielorusku, kde som sa zúčastnil ako pozorovateľ OBSE. Na obsah toho, čo Karol Fajnor v tomto príspevku napísal, by som za normálnych...

So záujmom som si prečítal skúsenosť zahraničného pozorovateľa v Bielorusku, s ktorou sa pod názvom „Regulárne a bezproblémové voľby“ podelil s čitateľmi týždenníka Slovo č. 45 Tomáš Koziak. A keďže sa v spomínanom materiáli uvádza aj moje meno, dovoľujem si reagovať. No nielen dojmami, ale aj faktami, na ktoré pán politológ pozabudol, prípadne ktoré nevysvetlil. *** Nebudem...

Kategória