Reklama
Reklama

Archív článkov

Štát Izrael 9. septembra vyznamenal cenou Yad Vashem „Spravodliví medzi národmi“ ďalších nominantov. Každoročne je táto cena udeľovaná ľuďom z rôznych národov, ktorí počas holokaustu pomáhali prenasledovaným Židom. Pretože sa protižidovská genocída odohrávala aj na Slovensku, býva medzi oceňovanými aj mnoho Slovákov, ktorí voči antisemitskej politike vtedajšieho Slovenského...

Demokracia, jedna z historických foriem riadenia spoločnosti, je v súčasnosti považovaná za ideálnu, resp. v rámci možností a všakovakých ľudských vlastností za najlepšiu možnú. (Známa je sentencia: Demokracia je to najlepšie, čo doposiaľ ľudstvo vymyslelo.) Je to však naozaj tak? Plní dnes úlohy, pre ktoré pôvodne vznikla? Drvivá väčšina čo i len trochu súdnych ľudí si (...

Žijeme v období významných prelomových udalostí v osude slovenského národa. Do konca roka 1992 bolo slovenské etnikum vždy súčasťou širšieho štátoprávneho usporiadania, tradične sme žili v jednom štáte s inými národmi. Vo Veľkomoravskej ríši to boli slovanské kmene, v rakúsko-uhorskom súštátí zase početné národné regióny a v tomto národnostne zložitom útvare sa sformovalo...

Dialóg medzi kresťanmi a židmi mal a má rôzne podoby. Tradičná kresťanská teológia považuje Starý zákon (prvú časť Biblie, ktorá je dodnes pre židov záväzná) len za pripravovateľa priestoru na Nový zákon, za subjekt, ktorý odovzdá štafetu svojmu definitívnemu pokračovateľovi. Jeho úloha je dočasná, limitovaná a nemá nadčasový charakter ako kresťanská zvesť. V stredoveku sa...

Mediálny priestor dnes „okupujú“ také témy domácej politiky, ako je reforma zdravotníctva, privatizácia Slovenských elektrární či menšinové postavenie vlády. Hoci ľavicové strany k nim majú čo povedať, až na výnimku, ktorú tvorí strana Smer, z tejto strany politického spektra nepočuť žiadne argumenty. Keďže v modernej politike platí heslo „Ak nie si v médiách, neexistuješ“, na...