Reklama
Reklama

Archív článkov

Dnes už nie je nijakou vzácnosťou stretnúť pri vynášaní odpadkov ľudí, ktorí sa prehrabávajú v kontajneroch a vyberajú z nich zvyšky potravín, ktoré často aj hneď konzumujú. Nie každý má na to žalúdok. Ale obyčajne sa nad tým pousmeje, urobí svoju povinnosť a krútiac nechápavo hlavou, znechutený odchádza preč. Niekedy sa nám zdá, že je to prejav akejsi našej ľudovej fantázie...

Súčasné ekonomické myslenie založené na konvenčnom uvažovaní tvrdí, že samočinné zvyšovanie výroby je ľudstvu a spoločnosti prospešné, pričom o jej obsahu netreba diskutovať. V oblasti spotreby, kde sme vo vyspelých krajinách dávno dospeli za základnú hranicu dostatočnosti, tiež netreba špekulovať a pochybovať, pretože zníženie spotreby vedie ku kríze národnej ekonomiky....

Možno sme si ani neuvedomili, ale na Slovensku vznikol nový mýtus o Rómoch. Vyslovil ho premiér našej vlády 24. februára v Košiciach: „Tridsať rokov nebola odvaha hlbšie sa zamyslieť nad tým, či je normálne a udržateľné, aby tí, čo nepracujú a špekulujú, ako zneužívať sociálne dávky, dostávali viac peňazí ako tí, ktorí chcú pracovať.“ Ak sa nemýlim v rátaní, znamená to, že „tí...

Známa detská hádanka navádza na to, aby sme sa koncentrovali na nepodstatné veci a pritom si nevšimli základný omyl. Evokuje to mnohé životné situácie a aj v prostredí slovenskej politiky sa riešia často takzvané problémy, nezriedka vytvorené umelo, práve preto, aby nám pravá podstata unikla. Slovensko je od roku 1993 samostatné a subjektom medzinárodného práva, čo znamená...

V besede s hosťami Klubu Slova sociológmi Ľudmilou Benkovičovou a Michalom Vašečkom odznelo množstvo podnetných a zaujímavých myšlienok (Slovo č. 9/2004). Chcel by som však uviesť na pravú mieru niektoré nepresnosti. V diskusii o súčasnosti a budúcnosti Slovenska sa M. Vašečka odvoláva na tzv. Gini koeficient, ktorý sa zrejme redakčnou chybou pri prepise záznamu komicky...

Daňová reforma realizovaná v priebehu roka 2002 vychádza z veľa- krát novelizovanej slovenskej daňovej legislatívy. Medzi jej hlavné zásady patrí princíp spravodlivosti a proporcionality pri snahe o celkové zjednodušenie a sprehľadnenie uvedenej legislatívy. Vychádza sa pritom z takých téz programového vyhlásenia vlády akými sú: zjednodušenie...

V postmodernej spoločnosti patrí vzdelanostná úroveň jej členov k primárnym faktorom, ktoré výrazným, ak nie zásadným, spôsobom ovplyvňujú zvyšovanie prosperity a kvality života nielen jednotlivcov, ale celej komunity. Priamoúmerne so zvyšovaním vzdelanostnej úrovne spoločnosti sa spája aj zvyšovanie počtu ľudí, ktorí dosiahnu vysokoškolské vzdelanie. Podpora vzdelávania z...