Reklama
Reklama

Archív článkov

S veľmi zmiešanými pocitmi som v Slove č. 49 dočítal príspevok poslanca NR SR Karola Fajnora „Prečo asi Bielorusi nevolili západných pochlebovačov“. Išlo o jeho reakciu na môj článok v Slove č. 45, v ktorom som opísal svoje skúsenosti z volieb v Bielorusku, kde som sa zúčastnil ako pozorovateľ OBSE. Na obsah toho, čo Karol Fajnor v tomto príspevku napísal, by som za normálnych...

So záujmom som si prečítal skúsenosť zahraničného pozorovateľa v Bielorusku, s ktorou sa pod názvom „Regulárne a bezproblémové voľby“ podelil s čitateľmi týždenníka Slovo č. 45 Tomáš Koziak. A keďže sa v spomínanom materiáli uvádza aj moje meno, dovoľujem si reagovať. No nielen dojmami, ale aj faktami, na ktoré pán politológ pozabudol, prípadne ktoré nevysvetlil. *** Nebudem...

Konečne sa na ľavej strane politického spektra začína niečo diať. Niet divu, veď od zdrvujúcej prehry demokratickej ľavice ubehli takmer dva roky. Za toto pomerne dlhé obdobie sa napriek nespornému úsiliu nepodarilo ľavicovým demokratom ani iným ľavicovým stranám dostať sa z politickej priepasti, výraznejšie dať o sebe vedieť či nejakým spôsobom začať oslovovať voličov. A to i...

SDSS koncom roka 2003, resp. v roku 2004 spadla takmer na dno volebných preferencií obyvateľstvom SR a možno aj životaschopnosti, obrody a revitalizácie. Iniciatívni jednotlivci pritom v závere roka 2003 a začiatkom r. 2004 začali pracovať na rozširovaní organizačnej i členskej základne SDSS. Iniciovali aj účelnosť pôsobenia rôznych orgánov SDSS, ktoré viac rokov takmer vôbec...

Radujeme se ze znovu nabyté svobody a také z osvobození z okupace cizí mocností, jež měla být na věčné časy, již celých patnáct let. Stali jsme se opět občany v onom pravém slova smyslu a právním významu toho slovního spojení, i když možná ještě ne tak docela, protože všechno chce svůj čas. Po letech se ukazují jisté charakteristické rysy nové společnosti, která se za těch...

Čoskoro uplynie 15 rokov od dňa, keď v Prahe na Národní třídě polícia brutálne potlačila študentskú demonštráciu k výročiu 17. novembra 1939. O nejaký čas sa rozšírila správa, že počas potláčania demonštrácie zahynul jeden študent. To vyvolalo vo verejnosti taký mohutný protestný ohlas, že nakoniec došlo k pádu režimu. Hoci dve parlamentné komisie vyšetrovali, kto dal na toto...

Na otázku, čo je dnes moderné, nám súčasná mladá generácia ponúkne hneď niekoľko typov veľmi praktických odpovedí. Prevládajúcou je napodiv tá najkratšia a najzamotanejšia. Dnes je moderné byť in. V tomto krátkom slovíčku je vyjadrená celá filozofia, ktorá smeruje myslenie a postoje ľudí k prijímaniu toho, čo je najtrendovejšie a čo v krátkom čase pomáha dostať sa do centra...

Rast čínskeho HDP, ktorý už od konca osemdesiatych rokov dosahuje hodnoty údajne okolo 8 – 10 % ročne, sa považuje za znak ekonomického zázraku a základ budúceho dominantného postavenia Číny vo svetovej ekonomike a politike. Budúca dominancia Číny sa už berie takmer ako samozrejmosť a vyvodzujú sa z nej ďalekosiahle závery o zmenách v celom medzinárodnom systéme. Najnovšie sa...

Slovenský rozhlas (SRo) ako jedna z najdôležitejších verejnoprávnych inštitúcií v SR je podľa prieskumu verejnej mienky už niekoľko rokov občanmi hodnotený ako najdôveryhodnejšie médium u nás. Hoci viacerí odborníci podotýkajú, že to môže byť aj preto, že všetko sa vlastne hodnotí porovnávaním. A SRo je možno najlepším aj preto, že ďalšie verejnoprávne, ale najmä súkromné médiá...

Štát Izrael 9. septembra vyznamenal cenou Yad Vashem „Spravodliví medzi národmi“ ďalších nominantov. Každoročne je táto cena udeľovaná ľuďom z rôznych národov, ktorí počas holokaustu pomáhali prenasledovaným Židom. Pretože sa protižidovská genocída odohrávala aj na Slovensku, býva medzi oceňovanými aj mnoho Slovákov, ktorí voči antisemitskej politike vtedajšieho Slovenského...

Demokracia, jedna z historických foriem riadenia spoločnosti, je v súčasnosti považovaná za ideálnu, resp. v rámci možností a všakovakých ľudských vlastností za najlepšiu možnú. (Známa je sentencia: Demokracia je to najlepšie, čo doposiaľ ľudstvo vymyslelo.) Je to však naozaj tak? Plní dnes úlohy, pre ktoré pôvodne vznikla? Drvivá väčšina čo i len trochu súdnych ľudí si (...

Žijeme v období významných prelomových udalostí v osude slovenského národa. Do konca roka 1992 bolo slovenské etnikum vždy súčasťou širšieho štátoprávneho usporiadania, tradične sme žili v jednom štáte s inými národmi. Vo Veľkomoravskej ríši to boli slovanské kmene, v rakúsko-uhorskom súštátí zase početné národné regióny a v tomto národnostne zložitom útvare sa sformovalo...

Dialóg medzi kresťanmi a židmi mal a má rôzne podoby. Tradičná kresťanská teológia považuje Starý zákon (prvú časť Biblie, ktorá je dodnes pre židov záväzná) len za pripravovateľa priestoru na Nový zákon, za subjekt, ktorý odovzdá štafetu svojmu definitívnemu pokračovateľovi. Jeho úloha je dočasná, limitovaná a nemá nadčasový charakter ako kresťanská zvesť. V stredoveku sa...

Mediálny priestor dnes „okupujú“ také témy domácej politiky, ako je reforma zdravotníctva, privatizácia Slovenských elektrární či menšinové postavenie vlády. Hoci ľavicové strany k nim majú čo povedať, až na výnimku, ktorú tvorí strana Smer, z tejto strany politického spektra nepočuť žiadne argumenty. Keďže v modernej politike platí heslo „Ak nie si v médiách, neexistuješ“, na...

Vzdelávanie sa stáva prostriedkom na hľadanie cesty, spôsobu, hodnôt života a spoznávania rozličných možností v jednotlivých etapách života človeka. Nesmierne dôležitú úlohu v tejto oblasti zohráva univerzitné vzdelávanie, ktoré predstavuje pre úspech tejto krajiny veľkú výzvu. Aby mohli vysoké školy plniť túto dôležitú úlohu, potrebujú kvalifikovaný vrcholový manažment,...

Ruský filozof Vladimír S. Solovjov (1853 – 1900) sa dnes dostáva do popredia záujmu. Nielen pre svoje myslenie, ktoré vo svojej dobe poznačenej filozofiou pozitivizmu stálo v opozícii, ale najmä pre ekumenicky orientované cítenie, ktoré ho ako kresťana činilo jedinečným. Ak chceme Solovjovovu osobu skutočne pochopiť, musíme vnímať jeho vnútorný svet, aby sme v jemných náznakoch...

Doc. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. člen Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Akým spôsobom je ukotvený sociálny rozmer hospodárskej politiky v ústavných zákonoch rozvinutých štátov? - Sociálne a ekonomické práva sú predmetom ústavných úprav v rovine sociálnej charakteristiky podstaty štátu (demokratický a sociálny spolkový štát v Ústave Spolkovej republiky Nemecko, sociálna...

V súvislosti s nelichotivou sociálnou situáciou občanov sa čoraz častejšie objavujú otázky, či sú súčasné reformné procesy zdôvodniteľné len politickou orientáciou vládnej koalície, alebo majú oporu aj v Ústave SR? K takýmto otázkam sa pridružuje i ďalšia – je legitímne hľadať a nachádzať oporu v ústave na kritické posudzovanie krokov vlády a súčasné formovanie programovej...

„Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky“ Čl. 55 ods. 1 Ústavy SR 1. september je na Slovensku štátnym sviatkom. 1. 9. 1992 bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, a tak, logicky, je 1. september na Slovensku dňom ústavy. V záplave každodennosti si to poväčšine neuvedomujeme, ale ústava štátu, to nie je...

Pred pár dňami som na stránkach Pravdy natrafil na časovú i zároveň nadčasovú myšlienku. „Nepredpokladám, že celú pravdu o Povstaní spoznáme ešte za života ľudí, ktorí v ňom boli a ktorí mnohé veci chtiac-nechtiac zahmlievajú.“ Vyslovil ju jeden z posledných žijúcich členov povstaleckej Slovenskej národnej rady (SNR) Ján Beharka (za nekomunistický odboj). Zároveň jediný ešte...

„Autorka článku „Ako chodiť po kanáloch“ Miroslava Kodoňová sa v minulom čísle týždenníka Slovo zamýšľa nad zaradením 5 nových programov, ktoré od 1. júna zaviedla v káblových sieťach do svojej ponuky spoločnosť UPC Slovensko bez zmeny ceny. Len na pripomenutie, ide o Discovery Channel, Reality TV, Romantica, Arirang TV a Private Blue. O Discovery Channel, ktorý patrí medzi...

Potreba akcieschopnej, modernej socialistickej strany je stále akútnejšia. Súvisí s ťaživou sociálnou situáciou a hľadaním východísk z nej. Nevyhnutné, ale tvrdo pravicovo orientované reformy, ktorých záťaž nesú široké vrstvy občanov žijúcich na hranici sociálnej únosnosti, si nesporne vyžadujú alternatívu v podobe ľavicových riešení a sociálne únosných reforiem. Občan by mal...

Môj starý otec bol rušňovodič. Po jeho smrti sme v skrini našli hŕbu všakovakých straníckych legitimácií. Raz veril jednej politickej moci, raz druhej. Do strán vstupoval možno z pohodlia a možno z toho istého dôvodu z nich aj vystupoval. Na rebríčku politickej kariéry sa nikdy nikam nedošplhal. Možno mu to ani nenapadlo, možno sa mu nechcelo a je celkom možné, že vôbec netušil...

Napriek protestom publika sa u nás zaviedla povinná výučba tohto povinne voliteľného predmetu náboženstvo alebo etika, a to od prvého ročníka základných škôl. Vykonávacie nariadenia ministerstva školstva bolo vydané ako Pokyn Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2004-8005/15678-E z 20. mája 2004 na zavedenie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova v alternatíve...

Kto za koho kope? 1. Nie som si istý, či ktokoľvek môže volebný výsledok vo voľbách do EP označiť za úspech pri danej účasti. Čiže prehrali všetci, vrátane Smeru. Mobilizačná kampaň Smeru sa ukázala ako neúspešná (na rozdiel od prezidentských volieb). 2. Po voľbách 2002 sa Smer chystal na vstup do vlády. V opozícii sa neocitol z vlastného rozhodnutia, ale preto, lebo nenašiel...

Stránky

Kategória

Autor