Archív článkov


Pojem ekonomická demokracia, dokonca teória ekonomickej demokracie nie je cudzia ani Slovu ani mne. Takmer pred piatimi rokmi sa práve stránkach Slova (aj mojím pričinením) rozvinula diskusia na túto tému. Jej východiskom bolo knižné vydanie vedeckej rozpravy Davida Schweickarta: „Po kapitalizme. Ekonomická demokracia“ a jeho osobné vystúpenie na pôde Ekonomickej...

Ústav politických vied SAV: Vedecko-umelecké sympózium pri príležitosti ukončenia grantového projektu VEGA Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, ktoré sa konalo 15. 1. 2015. PROGRAM sympózia.
Videozáznam: n3zavisly

1. Otvorenie Miroslav Pekník
2. Jozef Lysý: Dve poznámky v dobe obratu
3. Peter Dinuš: Ponovembrová reštaurácia starého režimu
4. Ľuboš Blaha:...

Ľudia sa v Grécku sťažujú. Nedožadujú sa ničoho. Stavajú sa proti jednej alebo druhej strane, ale nemajú pozitívne ciele. Toto, stručne povedané, je povahou súčasnosti a jej vnútornou hranicou. Aj vo Francúzsku sa už dlhší čas štrajkuje a demonštruje, a to v rámci Európskej únie. Ale ako napísal v L’ Express môj starý profesor Filip Reinó, toto všetko nemá nič spoločné s...

Pred pár mesiacmi analytici Bank of America Merrill Lynch prišli vo svojej správe k záveru, že nás čaká 4. priemyselná revolúcia. „Čelíme paradigme, ktorá zmení spôsob, akým žijeme a pracujeme. Prienik robotov a umelej inteligencie zasiahol všetky odvetvia priemyslu a stal sa neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života,“ tvrdia autori štúdie. No pre zamestnancov to...

Londýnská deklarace vyzývá britské voliče k hlasu pro setrvání v EU se záměrem Evropu změnit. Nelze ponechat budoucnost země v rukou zpátečnických politiků a skrytých zájmů, které se pokoušejí mluvit za ostatní.

Britové se mají za necelé čtyři týdny rozhodnout, zda chtějí odejít z Evropské unie, ale jasné vodítko od politické reprezentace jim...

Prinášame rozhovor s britským ekonómom Guyom Standingom, ktorý vyšiel na A2larm 27. 5. 2016. Guy Standing je členom vedenia organizácie BIEN (Basic Income Earth Network), autorom kníh The Precariat (2011) a A Precariat Charter (2014). Na A2larm vyjdú ďalšie dve časti rozhovoru s Guyom Standingom. V prvej časti rozhovoru predstavuje novú spoločenskú „triedu“ – prekariát....

Pustošíme Zemi, a víme to. Na nejvyšší úrovni okázale jednáme o oteplování Země, ale pokračujeme v útočné adaptivní strategii. Vyrábíme stále více osobních automobilů, zbraní a letadel. Víme, že Zemi musíme chránit před nenasytnou globální kulturou, že potřebuje ústavu, která by ji přiznala faktickou i právní subjektivitu. Když se však filosofický návrh Ústavy Země...

Euroatlantická neoliberálna kapitalistická ekonomika (NKE) sa už viac ako tridsať rokov trápi balansovaním medzi predkrízovými a krízovými obdobiami. V deväťdesiatych rokoch jej pomohli oddialiť hroziacu krízu predovšetkým neoliberálne reformy vo východo- a stredoeurópskych krajinách, najmä privatizácie a uvoľnenie ich trhov pre produkciu západných krajín. V súčasnosti...

Slovenská republika sa rozprestiera na rozlohe 49 036 štvorcových kilometrov. K 31. decembru 2015 mala 5 426 252 obyvateľov, z toho je viac ako polovica žien (51,2 %). Hustota obyvateľstva v roku 2015 bola 111 obyvateľov na 1 km2 (v mestách činila 405 obyvateľov na 1 km2, na vidieku to bolo len 60 obyvateľov na 1 km2). Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol 4 903...

Dnes 691 najbohatších vlastní majetok v hodnote 2 200 miliárd  USD, neviditeľný majetok Rotschildovcov sa odhaduje na sto tisíc miliárd, Rockefellerovcov iba na 11 tisíc miliárd. Rotschildovci nefigurujú v zozname Forbes ani v iných zoznamoch, patrí im nielen Forbes, ale aj agentúra Routers.

Peniaze predstavujú „abstraktnú schopnosť hodnoty“ (...

Vzdělání přestává být pracovní jistotou. Na obzoru je rozkastovaná společnost – je jen otázka, jestli budou kasty propojovány předstíranou demokracií, nebo odděleny novými fašizoidními zákony, říká varovně politolog Oskar Krejčí pro Prvnizpravy.cz.

PZ: Včera jste na semináři, který v Jihlavě uspořádalo občanské sdružení Nová republika, hovořil...

Nápad na výlet do drážďanského družstva Verbrauchergemeinschaft (VG) vzešel od Jaroslava Lenharta ze Svobodného statku na soutoku, který již několik let hledá družstevní variantu odbytu tuzemské bio produkce. Další, kdo se zapojil, byli zástupci z hospodářství Bemagro, kteří nyní také řeší svou cestu odbytu. Přidali se i spoluzakladatelé spotřebitelského družstva Jedna...

Známý australský novinář se ve svém projevu na Univerzitě v Sydney zamýšlí nad možností nového světového konfliktu. Vyšlo na A2larm 13. 4. 2016

Nedávno jsem natáčel na Marshallových ostrovech ležících uprostřed Tichého oceánu. Kdykoli lidem říkám, kde jsem byl, ptají se: „Kde to je?“ Jestliže jim dám nápovědu a zmíním se o „Bikini“, odvětí: „...

Pojmy: „starý človek“, „starobný dôchodca“ – prísnejšie vzaté – nevystihujú správne podstatu života skupiny obyvateľstva tradične v Európe chápaných nad 60, 62, 65 či 70 rokov. Ani demografi nejako zvlášť správnejšie nehovoria o tejto skupine obyvateľstva, keď ju označujú ako „obyvateľstvo v postproduktívnom veku“.

V skutočnosti ide o skupinu obyvateľstva, v...

Slovenská chudoba si od veľkej reštaurácie kapitalizmu žije svoj nekonečný príbeh. Generácia tých, čo zažili plnú zamestnanosť, vychovali ďalšiu, aby sa denne prizerali na každodenné živorenie svojich detí a vnúčat.

Pravda je, že Slovensko je z dvoch tretín „hladová dolina“, a to som ešte optimista. Situáciu ďalej zhoršuje fakt, že aj šťastlivci, čo si v ...

I když v Evropské komisi a Evropském parlamentu možná projde souhlas s dalším užitím glyfosátu, který je úzce propojen s GMO, příklad Francie ukazuje, že hrozby se můžeme zbavit i na národní úrovni.

Francie zakáže herbicidy na bázi glyfosátu se smáčedlem „talow“ amin. Znamenalo by to, že nejrozšířenější herbicid Roudnup od firmy Monsanto se...

Touto analýzou našej doby od Yeatsa začína svoj komentár Anatole Kaletsky, vážený ekonomický analytik, autor knihy Capitalism 4.0, The Birth of a New Economy, ktorý sa venuje post-krízovej transformácii. Írsky básnik a mystik-ezoterik William Butler Yeats (1865 – 1939), nositeľ Nobelovej ceny (1923) v januári 1919 napísal prorocké verše Druhý príchod. Vedel, že po prvej...

„Mainstream“ je hlavně o liberální frázi. Perlí „svobodami“ a „tolerancí“ všeho druhu. „Jak si však vysvětlit onen obludný, agresivní a sebevražedný“ kotrmelec, jímž tento mentální slepenec právě prochází? táže se nahlas Dmitrij Jurjev, politológ a novinár.


Dnešní „liberalismus se navenek projevuje stále paradoxněji“. Nárokuje si status...

Fenomén slovanstva – chápeme ho široko, voľne ako zväzok slovanských národov v kontexte špecifickej kultúry (civilizácie) – sa dlhodobo, mnohostranne a interdisciplinárne skúma v širokej škále vied. Stále však existujú vedné odbory, kde je okrajovou záležitosťou alebo sa ním vôbec nezaoberajú. Patrí k nim aj teória medzinárodných vzťahov. Vplyvy globalizácie a ...

Velký učenec 19. století, neurofyziolog Claude Bernard vyvodil ze svých pozorování živé hmoty následující poučení: „Život je současně smrt organické hmoty, což znamená, že buňka se nemůže udržet naživu jinak, než že pokračuje stále směrem k smrti. Život organismu se neudrží jinak, než když se stále rodí nové, jednoduché nebo embryonální buňky, které se zvolna zdokonalují...

Pojem národ v súčasnom období zažíva vzrastajúcu popularitu a frekvenciu používania. Vracia sa do všeobecnej rozpravy, aby tu, údajne ozdravne, pôsobil a pomáhal nám pri riešení väčšiny spoločenských problémov. Nezanedbateľná skupina ľudí vkladá do tohto pojmu značnú nádej. Miera týchto očakávaní sa rovná minimálne intenzite emócií, ktoré v nich skúmaný pojem vybudzuje...

Vzdávanie vďaky patrí k obligatórnym prvkom akéhokoľvek náboženstva. Spoločenstvo či jednotlivec rituálne vďačia božstvu za dobrodenia, ktoré neboli vyvážené prácou či zásluhami. Ide o antitézu trhovej výmeny, pretože strana prijímajúceho nie je schopná poskytnúť zodpovedajúcu protihodnotu. Preto slnečné žiarenie či samovoľný rast obilia ostávajú nezaplatenými komoditami...

Nový rok 2016 je rokom kumulácie geopolitických a geoekonomických rizík. Nositeľ Nobelovej ceny J. Stiglitz píše o novej Geo-ekonomike. N. Roubini naznačuje dlhotrvajúcu sunnitsko-šiítsku vojnu na Blízkom východe, podobnú tridsaťročnej náboženskej vojne v Európe. Vzostup Číny vyvoláva územné spory a ohrozuje „strategické vedenie USA v regióne“. Ruská „invázia“ na...

Po skončení studené války zmizela válka z většiny seznamů globálních problémů. Válka začala být vnímána jako okrajový problém, který bude odstraněn globalizací. I proto byl článek Proč bude válka, který přinesly Literární noviny v listopadu 2011, vnímán jako kontroverzní. Dnes naopak téměř všichni komentátoři pokládají válku za samozřejmost, takřka nutnost. Zároveň...

Médii nedávno proběhly zprávy o zavádění nepodmíněného příjmu ve Finsku. V mnohých možná vzbudily až přespříliš dychtivá, nereálná očekávání. Bližší pohled na návrh finské vlády ukazuje, že se jedná pouze o dvouletý experiment a jistá zatím není ani zmiňovaná částka 800 eur. Pokus navíc patrně nebude aplikován na celou populaci Finska, ale pouze na vybrané komunity a ...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984