Archív článkov

Ako sa majú morálne správať médiá, ak sú podľa učebnicovej definície hodnotovo neutrálne a Rada RTVS je len bezmocný apelátor na morálku?

Aj takéto problémy riešila konferencia „Kultúra médií: sú médiá mimo morálky? (Európske skúsenosti s reguláciou médií)“, ktorú usporiadal poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala a poradkyňa predsedu vlády...

Vstupenku do amfiteátra zvaného verejný priestor si predplácame všetci. Médiá verejnej služby do tohto amfiteátra vstúpili v minulom tisícročí a storočí v situácii úplne odlišnej, ako je dnešná. Boli sólisti a pod diktátom ústavy, ktorá im zaručovala jedinú možne hlásanú pravdu. Dnes je Slovenská republika demokratickým štátom so všetkými slobodami a právami zaručenými...

Zemská kôra našej matky Gaie sa neustále hnetie, presúva a jej jednotlivé časti, v podobe litosferických dosiek plávajúcich na rozžeravenej magme, sa pohybujú a vytvárajú neustále zmeny na tvári našej planéty. Rozlámané, nahromadené bloky vrcholu africkej dosky sa vtlačili do masívu euroázijskej dosky, na západe vytvorili pás Álp a u nás nadväzný pás Karpatského oblúka,...

Dlhy sú dnes v prípade štátov nezriedka posudzované takmer ako svojrázne morálne zlyhania – ako príklad nerozumnej a detinskej politiky, ktorá musí viesť k úpadku a nešťastiu. Pritom to je nadmerne kritické stanovisko a rôzne formy pôžičiek a úverovania majú svoj ekonomický význam.

Je preto čas postaviť sa na obhajobu politiky zadlžovania,...

Uplynulo už viac ako desať rokov od uverejnenia článku R. Kagana o nástupe éry „soft power“ (diplomacia, veda a technika, kultúra) na úkor vplyvu stratégie „hard power“ (vojenská sila), čo by mohlo byť indikátorom civilizačného pokroku aj v politike. Za model si vtedy zobral Európsku úniu (EÚ), od ktorej rastúceho vplyvu na beh svetových udalostí si autor uvedenej...

Zoštátnenie materskej spoločnosti SPP bol správny krok. Na Slovensku je približne 1,4 miliónov plynofikovaných domácností (75 percent). Priemerný účet domácností za plyn je 68 eur mesačne. Je pravdepodobné, že z pozície štátneho podniku v zastúpení vlády Slovenskej republiky ako majoritného vlastníka SPP bude väčší priestor na vyrokovanie výhodnejších podmienok dodávok...

1. Úvod 2. M. Majtán 3. A. Hykisch 4. F. Novosád 5. I. Haluška 6. I. Bajer 7. J. Herich 8. V. Jablonický 9. L. Hohoš 10. Diskusia

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS) a sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS pripravili pri príležitosti 20. výročia založenia FSS odborný seminár na tému Slovensko z pohľadu...

1. Tlačová konferencia 2. Marek Hrubec 3. Alena Wagnerová 4. Ladislav Hohoš

Seminár, z ktorého prinášame videozáznam, usporiadala Pražská škola alternatív v spolupráci s Iniciatívou európskych občanov za nepodmienený základný príjem. Konal sa v rámci celoeurópskeho Týždňa za nepodmienený základný príjem, v ktorom sa organizovali mnohé akcie na vysvetlenie...

Počas tohto leta v Spojených štátoch sa stal viditeľným nový trend v dovolenkovaní vo forme protipočítačových odvykacích kúr. Ako o tom informoval denník New York Times, v netradičných táboroch v lesoch Kalifornie absolvoval rastúci počet „obetí“ moderných IT technológií tzv. digitálny detox.

Podľa počítačového programátora firmy Apple, prvá...

Vlády se dnes zodpovídají byznysu, nikoli voličům. A mainstreamové strany je stále těžší od sebe odlišit. Znamená to, že je demokracie mrtvá?

Italská Demokratická strana pořádá v Cortoně pravidelné politické letní školy. Obvykle je to příjemná akce, protože středověká Cortona v toskánských horách je městečko poklidné a nevzrušivé. Akademici a...

Nedávno sa mi do rúk dostal text, ktorý som písal  krátko po revolúcii v roku 1991, teda pred vyše dvadsiatimi rokmi. Vtedy na prahu „nového veku“ som možno intuitívne vyslovil chmúrnu diagnózu spoločnosti, do ktorej sme sa rútili.

„Hojnosť tovaru je v protiklade s prázdnotou srdca. Prispôsobenie a posadnutosť, konformizmus a revolta bez cieľa...

Ak si neporadíme so svojou kultúrou, so samými sebou, prestaneme byť ľuďmi. Možnože pred Šmajsom by stačilo ešte povedať Európanmi. Evolučná ontológia je však koncept, ktorý nemá takéto bariéry, prekonáva ich.

Vo svojej knihe Evoluční ontologie kultury a problém podnikání Josef Šmajs tvrdí: kultúra nie je ani pokračovaním evolúcie prírody, ani ušľachtilejšou...

Na fotografiách - príbeh Aralského mora.
Foto: images.yandex.kz

Po zániku Sovietskeho zväzu sa zdalo, že hlavným momentom, ktorý bude určovať geopolitiku v Strednej Ázii, bude súboj o náleziská ropy a plynu v regióne. Prakticky dvadsať rokov to tak bolo (a ešte aj je), lenže dnes sa tento geopolitický súboj presúva k inému médiu - k vode...

Zjednotenou Európou proti globálnym pretekom ku dnu

V prvom rade by som chcel zdôrazniť za stranu Smer-SD aj za seba, že projekt európskeho zjednotenia je jeden úžasný projekt, ktorý sa oplatí nasledovať. Po stáročiach vojen a nezmyselných ľudských obetí  (a tých boli naozaj milióny) konečne v Európe zavládol mier, ktorý je garantovaný natoľko...

Čo je to globalizácia? Je to púha integrácia globálnych kapitálových trhov, v ktorých kapitálové investície sú hnacím motorom ďalšieho rozvoja? Je to len systém, v ktorom sa kapitál realokuje z bohatších krajín do krajín chudobných? Je to systém, v ktorom veľkí požerú malých?

Je to ale aj globálna výmena ideí, kultúr, ľudí, ktorá vedie k ...

Vo štvrtok 30. mája 2013 sa uskutoční v Klube Nového slova diskusia so Zuzanou Kusou a Danielom Gerberym na tému Dozrel čas na základný európsky príjem pre všetkých? Túto tému sme zvolili -  a mienime ju ďalej živiť – na podnet iniciatívy európskych občanov za nepodmienený základný príjem. V tejto súvislosti dávame do pozornosti čitateľov niektoré články, ktoré nájdete v...

Populárnou témou pri diskusiách o príčinách pretrvávajúcej krízy a celospoločenskej devastácie sa na čelo hitparády dostalo konštatovanie, že podstatou problému dnešnej civilizácie v úpadku je kríza elít alebo dokonca kríza morálky.

Považujem to skôr za intuitívne hodnotenie, ktoré otvára viac otázok, ako ich rieši. Kto má byť tá elita, kto ju...

Současná ekonomická krize v mnoha zemích ve vypjaté podobě ukazuje, že základní sociální potřeby lidí vyžadují nové nástroje, jak je zabezpečit. Sociální problémy měli lidé samozřejmě už dříve, ale krize tuto situaci vyhrotila pro občany nejen z nižní třídy, ale i z třídy střední. Základní příjem, na který by měli právo všichni občané a občanky, by byl velmi důležitým...

Politika by nemala byť umením zabrániť ľuďom, aby sa starali o to, čo sa ich týka.
                                                                                                         (Paul Valéry).

Vo svete nesúmerateľnosti sa čiernou labuťou stal pojem triedy, dnes pripomínaný „preventívnou realitou“. Ak by sme prijali prístupy...

Znovu v kliešťach marazmu

Je zložité určiť, či spoločnosť má pred sebou nejaké ideály a žije nimi, pretože môže ísť skôr o krátkodobé zachvenie než o dlhodobé úsilie a sen resp. neexistencia spoločenských ideálov môže byť kompenzovaná individuálnymi ideálmi, ktoré zachvacujú iba časť spoločnosti a sú niekedy značne prízemné. Takže jednej časti...

V súčasnej postindustriálnej spoločnosti a ére globalizácie sa čoraz viac objavujú pesimistické úvahy o postavení inteligencie v spoločnosti a vzťahu medzi inteligenciou a politikou. Francúzsky filozof André Glucksmann považuje situáciu v Európe za extrémne znepokojivú. Hovorí o zlyhaní európskych intelektuálov, naznačuje, že Francúzsko dusí intelektuálna depresia....

Čo je to všeobecný základný príjem? Je to nepodmienený štátny príspevok, ktorý od štátu mesačne dostane každý jeho občan, a to len z toho titulu, že je občan štátu. O všeobecnom základnom príjme sa na pôde západnej ľavice horlivo diskutuje už niekoľko desaťročí. Na Slovensku – ako to už býva – sme zasa o niečo pozadu. V súčasnosti sa spúšťa európska občianska iniciatíva...

V USA už na stále rastúcom počte základných škôl vôbec neučia deti písať rukou. Takže Generation Google už ani v prípade núdze nebude v stave komunikovať týmto starým spôsobom. Niet však dôvodov pre obvyklé nadšené tirády nad zmenami, ktoré prinášajú digitálne technológie. Zdá sa, že aj v tejto oblasti sa ocitáme v bifurkačnom bode, keďže neurobiológovia už začínajú biť...

Vystudoval jsem přírodní vědy a filosofii, zabývám se konfliktem přirozené a kulturní evoluce, a proto souhlasím s duchem okřídlené teze Claude Lévi-Strausse, že „nebude-li 21. století stoletím společenských věd, nebude vůbec“.

V situaci, kdy lidská kultura (civilizace) dobyla a obsadila Zemi a kdy její systém, podřízený dnešním hospodářským...

V rámci konceptu sociálnej trojčlennosti (ďalej len „TSO“), v ktorom hovoríme o rozdelení spoločnosti na tri samostatné články (ekonomický, v ktorom platí princíp bratstva, právno-politický, v ktorom platí princíp rovnosti, kultúrno-duchovný, pre ktorý je určujúci princíp slobody), v ekonomickej oblasti uvažujeme o asociačnom usporiadaní ekonomiky.

...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984