Archív článkov

 

1. Úvod 2. Marek Hrubec 3. Ladislav Hohoš 4. Peter Dinuš 6. František Novosád 7. Richard Sťahel 8. Svetozár Krno 9. Jozef Lysý 10. Diskusia

Stretnutie s knihou a jej tvorcami sa nazývalo podujatie, z ktorého prinášame videozáznam. Bola to prezentácia knihy Revoluce nebo transformace? | Revolúcia alebo transformácia, ktorá je spoločným projektom Ústavu...
Zvýšená pozornost, kterou dnes média věnují ekonomickým, politickým a vojenským otázkám, zastírá procesy hlubší a zásadnější. Na jedné straně se ani v bohatých technicky rozvinutých zemích nedaří zmírňovat chudobu, snižovat nezaměstnanost a sociální rozdíly.

Na druhé straně spolu s expanzí lidské populace, techniky,...
Konflikty Východu a Západu sú cyklickým javom od čias grécko-perzských vojen.  Ich  prejavom boli odvetná Alexandrova výprava do Ázie, rozpad jednotnej a univerzálnej helenisticko-rímskej ekumény na západnú a východnú časť  a jeho následky, expanzia islamu na Západ, križiacke výpravy smerujúce na Východ a následne i mongolská a osmanská „protiofenzíva“...

1. Úvodné Slovo Ľ. Blaha 2. Eduard Chmelár 3. Ladislav Žák 4. Ľuboš Blaha 5. Ilona Švihlíková (číta Ladislav Žák) 6. Milan Šikula 7. Ladislav Hohoš 8. František Škvrnda 9. Diskusia

Pod názvom Dohoda TTIP: šance a riziká s podtitulom Môže pripravovaná Dohoda o obchode a investíciách s USA ohroziť Európu? sa v Bratislave 22. septembra 2014 konala slovensko-česká...
Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) je obrovská obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, ktorá prinesie doslova neoliberálnu revolúciu. Jej podpísanie bude ako výstrel z akejsi kapitalistickej Auróry a Európa, ako ju poznáme, v podstate prestane existovať. Napriek všetkým tlakom, ktoré v Európe prebiehajú...
Všetko, čo Európe priniesli úsporné opatrenia, je špinavá kuchyňa

Po volebnom víťazstve anti-imigračných, euroskeptických strán vo Francúzsku a Anglicku v máji, mnoho liberálov neskrývalo svoj šok a znepokojenie. No v ich pobúrení a prekvapení z víťazstiev pravice bol kúsok predstieranej naivity. To, čomu by sme sa mali čudovať, je, prečo...
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ukazují, že evropskou politiku a instituce lze velice stěží považovat za dobré. Podle výzkumu Eurobarometru z roku 2013, pouze 31 % Evropanů ještě věří v evropské instituce. V roce 2009 to ještě bylo 48 %. Navíc narůstá počet lidí, kteří pociťují, že občané opravdu nemají uvnitř EU žádné slovo. Dvě třetiny...Aktuálna kríza kapitalizmu má svoje korene už v 80. a 90. rokoch 20. storočia, keď sa spustil neoliberálny projekt extrémneho kapitalizmu. Tento projekt zahŕňal radikálne ekonomické reformy, diktované požiadavkami neoliberálnej globalizácie, a teda liberalizáciu, privatizáciu a dereguláciu. Skrátka, štát bol vykázaný z ekonomiky a iniciatívy sa chopili...
V rámci diskusií o hlbokej, resp. systémovej  kríze kapitalizmu vyvstávajú otázky o jeho alternatívach. Je jasné, že návrat k tzv. reálnemu socializmu nie je možný a ani vhodný. Treba si však uvedomiť, že kapitalizmus  resp.  trhová ekonomika má viacero alternatív. Hlavne všetky typy vlastníctva by mali byť rovnoprávne a v konkurencii potvrdiť svoju...
Nedávno ma zaujal výrok hovoriaci o tom, že americká filozofka Ayn Randová urobila pre kapitalizmus to, čo Karol Marx pre socializmus. Problém je v tom, že kým k Marxovej filozofi sa v našom stredoeurópskom priestore kde kto, aj keď zväčša nekompetentne, vyjadruje, o filozofii objektivizmu nevieme takmer nič. Je to škoda, pretože odhaliac jej z princípu...


1. Dušan Chrenek 2. Milan Šikula 3. Diskusia 4. Diskusia - Juraj Janošovský 5–8. Diskusia - Milan Šikula


Panelovú diskusiu Sieť vízií: Európa a Slovensko pripravila Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS) sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Spoluorganizátormi boli tradiční partneri, Inštitút ASA...


Zeus a Európa, Rada Európy, Brusel
Foto: Sebastià Giralt / CCPosmech z európskych inštitúcii pripomína Haškom opisovanú „administráciu“ c.a k. monarchie v poslednom ťažení. Aj vtedy prebiehala diskusia o „federalizácii“ mnohonárodného štátu. Aj vtedy hlúpe výnosy a ich administratívne vymáhanie...
Strana sa vytratila, problémy narastali

U Derridu vzbudil Marx záujem až vtedy, keď sa stal marginálnym. Zoči-voči „Strašidlám Marxa“, ako nazval svoju knihu o ňom, sa to dá považovať za opovážlivosť, ale vzhľadom na prebehnutý rozpad jestvujúcich socialistických krajín v tej dobe, i zbabelosť. Derrida však chcel zachovať len...
V rokoch 2008 a 2009, keď som písal posledné kapitoly knihy Späť k Marxovi? a hľadal som historické skúsenosti s projektom ekonomickej demokracie (výrobnej samosprávy), dočítal som sa aj o slávnej francúzskej spoločnosti, ktorá vyrába hodinky LIP a pred štyridsiatimi rokmi ju dva roky okupovali robotníci, jej vlastní zamestnanci. Ako som písal v knihe...

Pražské dialogy. Sociálně demokratické impulsy. Z druhého čísla časopisu, ktorý vo formáte PDF vydáva Masarykova demokratická akademie v spolupráci s českým zastúpením nadácie Friedrich Ebert Stiftug, prinášame stať Gudrun Hentgesovej Konformistická vzpoura. Nová kultura zachování národního acquis. Hoci ide o analýzu po minulých voľbách do europarlamentu (2009), vzhľadom...

Profesor Jozef Šmajs oslávil 75. narodeniny už v novembri minulého roku. K tomuto jeho jubileu sa v priestoroch Fakulty sociálnych štúdií MU v Brne konala 28. marca 2014 teoretická konferencia venovaná evolučnej ontológii. Jej výstupom bude kniha Evolučná ontológia a spoločenské vedy, ktorú vydá Masarykova univerzita.

Profesor Josef Šmajs je...Helmut Schmidt nepíše knihy jako Samuel Huntington či Robert Kagan, ale o německé zahraniční politice jich napsal dost. A v případě Ukrajiny ještě uprostřed hráčských vášní v médiích připomněl, že i nadále existují dějiny a specielně německé dějiny. A příkazem dne a hodiny je proto nezapomínat (na světovou válku a 20 miliónů mrtvých na sovětské straně). A pak...Vedle biofilní i útočné složky adaptivní strategie, které jako predispozice našeho druhu koření v lidském genomu, se dnes stále větší část světové kultury (civilizace) ocitá v zajetí nakažlivé ideje ekonomického růstu. Tato s přírodou neslučitelná idea není součástí lidského genomu, ale skrytého predátorského paradigmatu evropské kultury. Pochopit tuto dnešní...

Úryvok z textu dokumentu IMT,
Medzinárodnej marxistickej tendencie
analyzujúceho svetovú politickú situáciu.  Koncentrovaná ekonomika

Po celé jedno historické obdobie vo vyspelých kapitalistických štátoch sa zdalo, že kapitalizmus „napĺňal očakávania“. Generácia, ktorá žila v USA a Európe...

Návrh Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 konštatuje, že problémom malých vidieckych obcí je pretrvávajúca slabá lokálna infraštruktúra, vysoká priemerná zadlženosť v porovnaní s príjmovou zložkou jej rozpočtu a nedôsledné nakladanie s verejnými zdrojmi v správe obcí. V sídelnej štruktúre SR prevládajú malé obce do 1 000 obyvateľov, ktorých je až 66,2 % z celkového...

Vystúpenie prof. Ing. Petra Staněka, CSc., z Ekonomického ústavu SAV na seminári Vitálne problémy budúcnosti. Podujatie, ktoré sa konalo 24. marca 2014 na Gunduličovej ulici 12, pripravil Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova.
Videozáznam: Mgr. art. Julián Bosák.

Na prezentácii, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa spravodlivosti (OSN) na Filozofickej fakulte UK 20. februára 2014, vystúpili z Prahy autori publikácie Marek Hrubec a Oleg Suša, z Bratislavy Ladislav Hohoš. Podujatie, ktorého organizátormi boli Filozofická fakulta UK, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Klub Nového slova, moderoval Jozef Lysý. Záznam...

Záznam konferencie Beyond capitalism from theory to practice, ktorá sa konala na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli 30. januára 2014. Konferenciu zorganizovala parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL, konkrétne europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf a Michal Frič.

Úvodné slovo predniesla Gabi Zimmerová, nemecká socialistická politička (Die...

Všeobecný a univerzálny vzdelávací systém existuje viac než dvesto rokov. Postupne zahrňoval takmer všetky skupiny obyvateľstva v civilizovanom svete a zvyšoval kvalitu a rozsah. Tento systém nadobudol svoj vrchol v druhej polovici 20. storočia. Odvtedy sme svedkami jeho úpadku.

Univerzitné vzdelanie skolabovalo

...

Pod týmto názvom sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli konala 30. januára 2014 konferencia, ktorú organizovala parlamentná skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE/NGL, konkrétne europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf a Michal Frič. Úsilie o hľadanie nekapitalistických alternatív sa stalo naliehavým najmä od vzniku systémovej krízy v rokoch 2007 – 2008....

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984