Archív článkov

Piata časť ukážok z knihy ruského autora, ktorej slovenský preklad vyjde koncom tohto roku vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, obálka vpravo.


Nikolaj Starikov
Geopolitika. Ako sa to robí
Moskva – Sankt-Peterburg,
Izdateľstvo Piter 2014

Nikolaj Starikov: Geopolitika. Ako sa to...

V priestoroch Inštitútu ASA (analýzy, stratégie, alternatívy), ktorý podujatie pripravil za spolúčasti Klubu Nového slova, bola 15. októbra 2015 prezentácia publikácie Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie, Elita, 2015, 200 strán.

Knihu uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., predstavili ju autori, prof. Ing. Peter Staněk, CSc. a Ing....

Štvrtá časť ukážok z knihy ruského autora, ktorej slovenský preklad vyjde koncom tohto roku vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, obálka vpravo.

Nikolaj Starikov
Geopolitika. Ako sa to robí
Moskva – Sankt-Peterburg,
Izdateľstvo Piter 2014

Nikolaj Starikov: Geopolitika. Ako sa to robí 1.
Nikolaj...

Kniha je výnimočná nielen tým, že podáva komplexný obraz nového konceptu nonrastu, ale aj spôsobom editovania. Traja editori nielen napísali úvod a záver, v ktorom je výrazný posun problematiky, ale dokázali, že päťdesiat autorov, rozdelených do štyroch tematických celkov, plynule a komplementárne rozvíja tému. Koncept nonrastu predstavuje zárodok budúcnosti v súčasnosti...

Súčasný svet sa ocitol, povedané slovami kanadského politického vedca Arthura Krokera, na pomedzí posthumánnej budúcnosti, čiže končí sa éra postmoderny, začína sa posthumánna spoločnosť. Digitálne technológie ohrozujú ciele národnej bezpečnosti, vedú k ekonomickým reštrikciám, k nadvláde korporátnych spoločností v oblasti sociálnej komunikácie. Na druhej strane v ...

Tretia časť ukážok z knihy ruského autora, ktorej slovenský preklad vyjde koncom tohto roku vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, obálka vpravo.

Nikolaj Starikov
Geopolitika. Ako sa to robí
Moskva – Sankt-Peterburg,
Izdateľstvo Piter 2014Nikolaj Starikov: Geopolitika. Ako sa to robí 1.
Nikolaj Starikov...

Druhá časť ukážok z knihy ruského autora, ktorej slovenský preklad vyjde koncom tohto roku vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, obálka vpravo.

Nikolaj Starikov
Geopolitika. Ako sa to robí
Moskva – Sankt-Peterburg,
Izdateľstvo Piter 2014

Nikolaj Starikov: Geopolitika. Ako sa...

Videozáznam prednášky (a následnej diskusie) prof. Ing. Petra Staněka, CSc. na tému Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti. Podujatie, ktoré pripravil Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova, sa konalo 22. septembra 2015 na Gunduličovej 12 v Bratislave. Moderoval Ivan Roháľ-Iľlkiv. Videozáznam: Michael Augustín. 

Nikolaj Starikov (*1970) patrí k novej generácii spoločensky angažovaných ruských postkomunistických  intelektuálov.  Od roku 2006 napísal pätnásť kníh (niektoré už vyšli vo viacerých vydaniach) so zameraním na aktuálne témy politického života v Rusku so zdôraznením jeho medzinárodného kontextu. Pri tvorbe sa podľa vlastných slov snaží o dôsledné a logické vysvetlenie, čo a prečo sa deje v Rusku...

V pondelok 14. septembra 2015 bola v priestoroch Inštitútu ASA prezentácia knihy Rodneya G. Peffera Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť, ktorá vyšla v edícii Pohľady za horizont vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Podujatie uviedol riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko, dielo R. G. Peffera a prezentovanú knihu charakterizoval Ľuboš Blaha...

Ako sa zrejme zhodne podstatná časť slovenskej akademickej obce, naše univerzity sa v súčasnosti nachádzajú v situácii, ktorú len ťažko možno nazvať uspokojivou. Dramatickými zmenami však prechádzajú vysokoškolské inštitúcie celosvetovo. O to viac je teda dôležité aj na Slovensku otvoriť komplexnú diskusiu o tom, aké univerzity, aké školstvo a v konečnom dôsledku i akú...

Slavoj Žižek analyzuje takzvanou uprchlickou krizi. Kritizuje xenofobní populismus, ale i pokrytectví levicových liberálů. Ani jedno nevede k řešení problému.

Z anglického originálu The Non-Existence of Norway publikovaného na webu London Review of Books přeložil Martin Vrba. Vyšlo na A2larm.cz 17. 9. 2015.

Příliv migrantů z Afriky a Středního východu do...

Po rozpade bipolarity sa denno-denne zle a škaredo na vlastných skúsenostiach presviedčame, že absolútna morálka, politické a ekonomické prednosti a výhody západného modelu usporiadania sveta, čo donekonečna omieľajú médiá hlavného prúdu, je v prvom rade humbug. Tí starší si pamätajú možno aj ironizovanie výrokov maoistickej propagandy o imperialistickom papierovom...

Apollón potrestal Kassandru tým, že jej proroctvám, ktoré boli božského pôvodu a teda nespochybniteľné, nikto neuveril. Futurológov nemusí trestať mytologická postava, politici sledujú iba svoje vlastné krátkodobé záujmy a prognostikom ani iným vedcom a odborníkom jednoducho neveria. V tom lepšom prípade nejde o totálnu ignoranciu, niečo si vyberú, vytrhnuté z kontextu,...

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova

pozýva na prednášku

Dr. Gabriele Matznerovej
„Európska zahraničná a bezpečnostná politika po roku 1989: sociálnodemokratický pohľad.“

 

Dňa 8. septembra 2015 (utorok) o 18:00 hod. v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie), Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave...

Paul Craig Roberts Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu: cesta k nové světové ekonomice. Triton Praha 2015. S pomocí cenných připomínek Ilohy Švihlíkové přeložil Václav Petr.

(The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, Towards a New Economics for a Full World. Clarity Press, Atlanta...

Svet sa už čoskoro radikálne zmení a nevypočutí proroci varujú. Súčasný stav je odsúdený na zániku, ale odpoveď na otázku, či bude budúcnosť progresívna alebo reakčná, je neistá – hovorí to aj Chris Hedges, americký novinár, spisovateľ, autor knihy Smrť liberálnej triedy. Nachádzame sa v situácii, keď jeden systém už nefunguje, ale nový ešte nie je stanovený (situácia,...

Naďa Johanisová je spoluzakladatelkou Trastu pro ekonomiku a společnost, platformy pro ekonomicko-sociální alternativy. Především ale působí na katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Její výzkum byl zhodnocen např. v knize Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Tato publikace vznikla na základě výzkumu alternativních ekonomických modelů...

Marek Hrubec a František Škvrnda predstavili knihu nemeckého profesora Bernharda Sutora, ktorá vyšla v češtine pod názvom Od spravedlivé války ke spravodlivému míru? Podujatie, ktoré bolo 12. mája 2015, moderoval Ladislav Hohoš.
Pripravili: Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústav politických vied SAV, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Klub Nového slova.
Videozáznam: Michael...

Zamyslenie nad prednáškou Alaina Badioua v Prahe
 

Naša súčasná situácia sa podľa Borisa Budena javí ako spoločnosť bez nádeje, alternatívou je nádej bez spoločnosti. Komunizmus ako alternatíva bol zdiskreditovaný praxou sovietskeho systému, a to z ideologických dôvodov; deklarované budovanie komunizmu vyústilo do reálneho socializmu, čo bolo priznaním neúspechu....

SÚVISIACE:
Josef Šmajs: Filosofický koncept Ústavy Země Ústava Země Důvodová zpráva
Josef Šmajs vydal Ústavu Země. Vojtěch Vomáčka: Země jako subjekt práv?


Sme len prírodné pozemské živé bytosti...
 

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.: Sú filozofi, ktorí predbiehajú svoju dobu. Ich myslenie je tu viac pre budúcnosť než pre súčasnosť; až v nej...

SÚVISIACE:
Josef Šmajs vydal Ústavu Země. Vojtěch Vomáčka: Země jako subjekt práv?

Filosofický koncept Ústavy Země
 

Novověké ústavy národních států byly přijímány jako nejvyšší právní dokumenty, které vyjadřovaly vůli lidu v obecných filosofických formulacích. Deklarovaly odhodlání budovat, chránit a rozvíjet příslušnou zemi jako...

Původní filozofický koncept nazvaný Ústava Země vydal u příležitosti letošního mezinárodního Dne Země, který připadl na 22. dubna, filozof Josef Šmajs z Masarykovy univerzity. Ukazuje v něm, že by planetě Zemi měla být přiznána subjektivita a tedy i podobná práva jako lidem. Jedině tímto obratem lze podle něj zabránit zániku lidské civilizace.

...


V dňoch 30. a 31. októbra 2014 sa v Prahe konala konferencia Filozofia právd za účasti Alaina Badioua.

Z úvodu k záznamom z konferencie:
     Dílo Alaina Badioua představuje zásadní polemiku se stavem současné filosofie. Badiou připouští, že na světě neexistují jen těla a jazyky, ale i pravdy. Dle Badioua jsou tyto pravdy věčné a universální,...

Streda, 25. 3. 2015, Klub slovenských spisovateľov
Organizátori: Proforum, Friedrich Ebert Stiftung

Moderuje:
Robert Žanony, Proforum

Diskutujú:
Radovan Geist, Euractiv
Martin Muránsky, Inštitút ASA
Brigita Schmögnerová, Proforum

Videozáznam: Mgr. art. Julián Bosák

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984