Reklama
Reklama

Archív článkov

Vo svete politiky už pôvodné pojmy a hodnoty dávno stratili svoj význam a stali sa súčasťou orwellovského newspeaku. Zmena je zaklínadlo na zachovanie status quo, ktoré podporíte novými tvárami. Alternatíva je variant toho istého neudržateľného systému – spôsob, ako mu predĺžiť životnosť. A progresívny znamená vziať ľuďom ich istoty, ktoré si kedysi ťažko vydobyli....

Som presvedčený, že na obdobie po roku 1989 sa raz bude pozerať ako na obrovský omyl. Nie pre nadobudnuté slobody, ale pre zničenie fungujúcich základov spoločenských potrieb, ktoré boli nahradené devastujúcim súkromným ziskom. Namiesto posilňovania demokracie sme posilňovali kapitalizmus a príliš neskoro sme si uvedomili, že to nie je to isté. Do našej spoločnosti sme...

Ľuboša Blahu považujem za jedného z najtalentovanejších ľavicových politológov u nás. Mnohé z otázok, ktoré si kladie vo svojom článku Fatálna kríza západnej sociálnej demokracie? (Slovo č. 36 /2009) som si kládol pred desiatimi rokmi na stránkach tohto týždenníka aj ja. Obávam sa však, že z týchto otázok vyvodzuje nesprávne závery.

Autor pomerne presne pomenúva...

Francúzsky politický systém sa vždy vyznačoval dokonalosťou foriem. Nikde nebol absolutizmus taký silný ako vo Francúzsku, nikde inde sa nepresadil národný štát v takej čistej forme, nikde inde nezvíťazil parlamentarizmus v takej vzorovej podobe, nikde inde nenachádzame také dôsledné úsilie o ľudské práva ako práve tam. Aj revolúcia, ktorá vypukla dobytím Bastily pred 220...

Korupcia médií je historicky bezprostredne spätá s rastom ich vplyvu, rozvojom politickej žurnalistiky a vznikom verejnosti. Z tohto trendu nijako nevybočovalo ani Slovensko. Korupciu v médiách v žiadnom prípade nie je možné redukovať len na podplácanie novinárov. Oveľa častejšia, ťažšie odhaliteľná a spoločensky nebezpečnejšia je nepriama forma korupcie, ktorá je založená...

Spôsob, akým sa schvaľuje Lisabonská zmluva, musí v každom skutočnom demokratovi, ktorý úprimne vyznáva ideály európskej integrácie, vyvolávať pocit hanby. Možno znásobený až váhaním medzi jednotnou Európou a demokraciou. Človek nemusí veriť demagogickým bludom o socialisticky zregulovanej EÚ, aby videl, že s integračným procesom nie je všetko v poriadku. Najhoršie, čo môžeme...

Dramatický rast globálnych hrozieb, ktoré zasahujú civilizáciu v jej existenčnej podstate, skôr či neskôr prinúti ľudstvo zásadným spôsobom zmeniť paradigmu svojho rozvoja. Z týchto problémov sa nedostaneme pomocou nejakého nového politického či ekonomického programu. Od objavenia sa prvých náznakov blížiacej sa krízy je jasné, že tieto trendy sú dôsledkom hlbokého podcenenia...

Pred 30 rokmi bol zverejnený dokument, ktorý odštartoval postupnú demontáž komunistického režimu v Československu. Na prvý pohľad nebol ničím výnimočný. Nemal ani revolučný pátos, ani radikálny obsah a ako pripomenul jeden z jeho duchovných otcov, filozof Jan Patočka, nijako nestál v protiklade k socialistickej orientácii. Charta 77 upozorňovala iba na neplnenie toho, čo sa...

Pred dvoma týždňami som sledoval v televízii v relácii Pod lampou urputný hodnotový zápas, v ktorom sa časť diskutujúcich usilovala dokázať skôr religióznymi ako filozofickými argumentmi, že existuje len jedna jediná pravda. Vrcholom tohto dramatického predstavenia bola scéna, keď rozhorčený moderátor nedokázal od metodologicky poctivého filozofa Miroslava Marcelliho vypáčiť...

Definovať sa dnes ako svetoobčan znamená vystaviť sa nedôvere, ak nie otvoreným útokom z oboch strán politického spektra. Pravicová kritika vedená nezriedka latentným antisemitizmom zdôrazňuje údajnú zradu vlasti a národa. Ľavica zasa vyčíta svetoobčianstvu elitárstvo. V každom prípade ide o hlboké nepochopenie alebo zámerné skreslenie významu tohto pojmu. Je zaujímavé, že...

Ešte koncom minulého storočia mnohí politológovia skepticky hovorili o úpadku zelených strán a ich postupnom rozklade. Rok 2006 sa však čoraz viac ukazuje ako bod zásadného obratu, ktorý môže zmeniť politické dejiny. Vzrastajúci úspech zelených strán je neprehliadnuteľný a strach z čoraz viditeľnejších následkov globálneho otepľovania sa mení na volebný tromf. ejde len o...

Medzinárodný deň mieru (21. september) je jedným z najvýznamnejších svetoobčianskych sviatkov. Všetky členské štáty OSN sa v tento deň zaviazali prerušiť akékoľvek vojenské operácie. V mnohých krajinách sveta sa konajú najrozličnejšie sprievodné podujatia. Žiaľ, na Slovensku oslava svetových dní nemá veľkú tradíciu – s výnimkou sviatkov, ktoré majú vzhľadom na svoje zneužívanie...

Päť rokov po desivých útokoch na symboly americkej hegemónie nebadať nijaký pozitívny posun v boji s medzinárodným terorizmom. Naopak, vzrástla moc fanatikov na oboch stranách, ktorí zneužili 11. september 2001 na propagáciu svojich zvrátených plánov. V tomto zápase humanisti nebojujú len proti islamskému extrémizmu, ale aj proti kresťanskému fundamentalizmu, pričom prívržencov...

Úspech Strany zelených vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR skvalitňuje politickú scénu nášho západného suseda. Tento výrok sa na prvý pohľad môže javiť ako prehnaný, najmä ak berieme do úvahy chabých šesť mandátov spomínaného nováčika českej politiky. Význam tohto (v krajinách strednej a východnej Európy dosiaľ bezprecedentného) medzníka je však oveľa širší. Predovšetkým,...

Skutočnosť, že prvé európske samosprávy, ktoré začali fungovať na participatívnom princípe, sa objavili práve v Španielsku, nie je celkom náhodná. Možnosť prekročiť reprezentatívny rámec demokracie využívaním participatívnych mechanizmov umožnila obyvateľom tejto krajiny už ústava z roku 1978. No aj na Slovensku máme z historického hľadiska na čo nadväzovať. S možnosťou...

Je zaujímavé, že osvieteneckí zakladatelia teórie demokracie mali vždy na mysli demokraciu priamu. Jean Jacques Rousseau tvrdil, že všeobecná vôľa je vždy správna a smeruje k všeobecnému úžitku. Demokratická vláda podľa neho predpokladá veľmi malý štát, v ktorom by bolo možné ľahko zhromaždiť ľud a v ktorom by každý občan mohol poznať ostatných. Za ďalšie podmienky považoval...

Za posledných pätnásť rokov prešla žurnalistika na celom svete mimoriadne závažnými a dramatickými zmenami, ktorých komplexný význam si uvedomuje málokto. Dnes je síce pomerne populárne pomenúvať jednotlivé negatívne javy spojené s mediálnou manipuláciou a propagandou, ale dôsledky pre budúcnosť novinárstva ako profesie dosiaľ jasne pomenované neboli. Ešte v sedemdesiatych a...

Na budúci týždeň sa v Aténach začína alterglobalistický sviatok – IV. európske sociálne fórum. Od začiatku sa na tomto podujatí zúčastňujú aj slovenskí aktivisti, no tohto roku je po prvýkrát účasť zo Slovenska organizovaná. Pripomeňme si v tejto súvislosti stručnú históriu alterglobalizmu. Za počiatok hnutia sa považujú protesty proti pripravovanej Multilaterálnej dohode o...

Nikdy som nereagoval na recenzie svojich kníh. Pamflet Michala Poláka na publikáciu Svet nie je na predaj sa však hmýri takými nehoráznymi lžami, že si vyžaduje náležitú odpoveď. Autor článku ma hneď v úvode poučuje, že by mojej knihe prospelo, keby som ju „celú prepísal – a potom ešte raz, a ešte“. Vo svojej recenzii ma však obviňuje z takých nezmyslov, že by bolo hádam...

Pred rokom sa ma pýtali, kedy sa začne tretia svetová vojna. Vtedy som odpovedal: Globálny konflikt sa už začal. Pravda, našinec musí byť nevyhnutne „sklamaný“, keď nevidí fronty, barikády či vojenské oddiely pochodujúce ulicami. A pravdepodobne ani neuvidí, pretože podoby vojny sa vyvíjajú rovnako ako spoločnosť. V roku 1991 zažil svet po prvýkrát v dejinách vojnu v priamom...

"Ak sa nejaké náboženstvo priblížilo k ideálu rovnosti, tak je to islam, islam a opäť len islam," povedal na margo najdiskutovanejšej viery v súčasnosti náboženský mysliteľ, filozof a politik Svámí Vivékánanda, ktorý spolu s Mahátmom Gándhím a Džáváharlálom Néhrúom tvorí najvplyvnejšiu trojicu moderných indických dejín. Český filozof Egon Bondy bol islamským zmyslom...

Socializmus ako filozofia rovnosti má svoje hlboké náboženské korene. Túžba po sociálne spravodlivej spoločnosti sa stala súčasťou nielen kresťanstva, ale aj iných svetových vierovyznaní a z etického hľadiska je nespochybniteľná. Vedomie tejto súvislosti a zohľadnenie mravného rozmeru socialistického hnutia mohlo zabrániť mnohým deformáciám, ktoré sa vyskytli počas...

Neexistuje vari človek, ktorý by nechcel žiť v mieri. Cenu tejto najvyššej a najposvätnejšej hodnoty ľudstva si však uvedomíme zväčša až vo chvíli, keď je ohrozená. Lenže ak má byť pokojný vývoj stabilný a prirodzený, nezaobíde sa bez cieľavedomého pestovania kultúry mieru.

My sa však namiesto toho celé stáročia pripravujeme na vojnu a všetky spoločenské...

Najvypuklejším paradoxom súčasnej ľavice je skutočnosť, že napriek najväčšiemu mocenskému rozmachu sociálnych demokratov v doterajších dejinách je ich ideológia v najhlbšej kríze od čias utopických socialistov. Z politologického hľadiska je jasné, že to, čo sa prezentuje ako nová ľavica, nie je nič iné, ako ústup z klasických socialistických pozícií a rezignácia na historické...

Na našom území žije podľa odhadov až dvadsať percent obyvateľov neslovenského pôvodu. Bez ohľadu na to, ako dopadne májové sčítanie ľudu, už dnes nám musí byť jasné, že na Slovensku nemáme 80 tisíc, ale 300 - 600 tisíc Rómov, čo je percentuálne najvyšší podiel tohto obyvateľstva na svete.

Ak k tomu pridáme prehlbujúcu sa etnickú výlučnosť jednotlivých...

Stránky