Reklama
Reklama

Archív článkov


Kým Gabriel Šípoš vníma korupciu len ako akýsi kaz inak dobrého systému, nemalá časť obyvateľstva nadobudla za posledných dvadsať rokov presvedčenie, že prehnitý je práve celý politický systém. A to z veľmi dobrého dôvodu. Vládu jednej strany, ktorá vlastnila celý štát, nahradila vláda strán viacerých, ktoré si ho delia medzi sebou. Ak je toto pokrok, tak dosť úbohý. Rozhodne v porovnaní...

1. Zrušiť volebnú kauciu.

Každá strana, ktorá sa chce zúčastniť na voľbách, musí zložiť kauciu vo výške 16 596 eur. Automaticky to teda silne sťažuje účasť v politickej súťaži stranám, ktoré by síce mohli mať určitú voličskú podporu, ale nie štedrých mecenášov. Výrazne sa tým posilňuje presne ten druh praktík, ktoré sú opisované v spise Gorila: strany...

Minulý týždeň sme hodnotili jednotlivé možnosti vývoja sprivatizovanej podoby dôchodkového zabezpečenia. Dospeli sme k záveru, že samotný prechod od priebežného systému ku kapitalizačnému sektoru sa nemôže dotknúť problémov, ktoré pre dôchodkové zabezpečenie majú vyplynúť z demografických predpovedí. Takýto argument je prosto zlý. Ba dokonca aj pri pomerne sofistikovanejšom...

V minulotýždňovej časti sme dospeli k nasledujúcim znakom štátneho dôchodkového systému: je to systém priebežný, verejne spravovaný, s určeným výnosom. V prípade najrozvinutejšieho, sociálnodemokratického systému tieto charakteristiky umožňujú prerozdeľovanie od bohatých k chudobným, životnú istotu v starobe a právo na dôchodok. Dnes sa budeme venovať neoliberálnemu návrhu „...

Neoliberálni propagandisti sa často snažia vykladať svoj program ako niečo „prirodzené“, „nevyhnutné“, niečo, čo sa v spoločnosti nutne musí presadiť so silou a nestrannosťou prírodného zákona. Tento trend možno výborne ilustrovať na príklade systému dôchodkového zabezpečenia a zároveň tak dokázať, že takáto propaganda je v jeho prípade práve len propagandou. Udržateľnosť...

„Politika a anglický jazyk“ je názov eseje, ktorú v roku 1946 napísal George Orwell. Ak sa názvom tohto článku odvažujem na ňu narážať, tak iba preto, lebo jej tón i obsah sa pozoruhodným spôsobom vzťahujú aj na naše tunajšie a dnešné podmienky. Orwell vo svojej eseji mieril na dva terče, z ktorých jeden stál v pozadí toho druhého ako väčší a dôležitejší. Tým prvým bol vplyv...

V tomto čísle Slova uzatvárame trojicu esejí k výročiu boľševickej revolúcie roku 1917. Tento posledný príspevok sa zaoberá odpoveďou na otázku, ktorá bola v roku 2006 témou súťaže o Cenu Daniela Singera. Keďže bol písaný pôvodne pre západné či medzinárodné obecenstvo, obracia sa čiastočne priamo k socialistom toho druhu, ktorý je na Slovensku skôr výnimočný. Napriek tomu...

Eduard Chmelár je rozhnevaný človek. Jeho nedávno vydaná kniha Svet nie je na predaj je balvanom vrhnutým do stojatých myšlienkových vôd slovenskej inteligencie, ktorej panujúca časť len prežúva vypáchnuté poučky západných ideológov. V Chmelárovom priam starozákonnom hneve nie je uchránená ani jediná modla panujúceho svetonázoru. Namiesto sebauspokojených fráz o „demokracii“, „...

Keď dve unesené lietadlá pred rokom doslova vymazali Svetové obchodné centrum z mapy, znamenalo to z ľudského hľadiska katastrofu, akej opakovanie dúfajme tak skoro nezažijeme. Katastrofu pre tritisíc ľudí, pochovaných v jeho troskách, pre ďalšie desaťtisíce ich príbuzných, pre milióny Američanov – ale aj pre každého ľudsky cítiaceho človeka na svete. Iste aj to ovplyvnilo...

„Sloboda je vždy a výhradne slobodou pre toho, kto zmýšľa inak.“ Tieto slová vmietla kedysi Rosa Luxemburgová do tváre Leninovi v polemike proti antidemokratickým činom boľševikov. Sú však zároveň pádnou odpoveďou aj slovenskej tvrdej pravici, ktorá sa nedávno pokúsila zaviesť trest od šiestich mesiacov do troch rokov za každý prejav „sympatií voči komunizmu“. Keďže neschválená...

Prezident susednej krajiny označil pred časom náladu spoločnosti za "blbú". Zdá sa, že táto nálada má internacionálny charakter - aspoň pre postkomunistické krajiny to platí úplne.

Bývalí revolucionári sú nespokojní, málo spokojní sú však aj tí, ktorí sa nechtiac stali obeťami revolúcie. Čo sa stalo? Ideály novembra sa podľa revolucionárov nenaplnili. Ak...

Kategória