Reklama
Reklama

Archív článkov

Internetový časopis Britské listy nedávno monitoroval dokumentárny seriál BBC pod názvom Storočie ľudskej mysle. Program zaujímavo približuje povahu politickej a podnikateľskej manipulácie v terajších demokraciách a ukazuje, ako sa využívajú myšlienky individuálneho oslobodenia človeka, idey Sigmunda Freuda o podvedomí na kontrolu más. Freudove myšlienky sa v 50. rokoch rýchlo...

Hans Küng významne ovplyvnil Druhý vatikánsky koncil (1962-65). Už to by samo osebe stačilo na ocenenie prínosu tohto významného kresťanského teológa. Jeho kniha Koncil a znovuzjednotenie - Obnova ako volanie k jednote zapôsobila aj na pápeža Jána XXIII.

Küng totiž vo svojej knihe navrhol sedem tém, ktoré mali viesť k vnútrocirkevnému hnutiu v štýle...

Politické problémy, ktoré sa týkajú sociálneho štátu, sa začali objavovať vtedy, keď protirečenia kapitalizmu nestačili riešiť tradičné prostriedky solidarity a občianskej spoločnosti. Obsah tohto pojmu, ako sa o ňom diskutuje v 20. storočí, sa pripisuje Hellerovi, ktorý ho viazal na štátne inštitúcie, správne opatrenia a pravidlá ako zasahovať do sociálnych záležitostí. Tento...

Pád sovietskeho impéria sa zvykne označovať aj ako definitívne ukončenie všetkých revolučných pokusov. Revoluční praktici Robespierre a Cromwell sú rovnako zavrhovaní ako teoretickí Luxemburgová a Marx. Logicky by sa dalo očakávať, že ofenzíva proti myšlienke radikálnej transformácie by sa mala spájať s vychvaľovaním gradualizmu, fabiánskej taktiky, progresívnych zmien.

...

Kategória