Reklama
Reklama

Archív článkov

V dňoch 12. až 16. novembra 2012 sa konala konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie.

Pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR (Praha), Centrum současného umění DOX (Praha) Slovenská asociácia...

Prinášame tretiu časť videozáznamu z vystúpení na bratislavskej časti konferencie Sociálne zmeny a premeny civilizácie v dňoch 14. až 16. novembra 2012.

Konferenciu pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR...

Prinášame druhú časť videozáznamu z vystúpení na bratislavskej časti konferencie Sociálne zmeny a premeny civilizácie v dňoch 14. až 16. novembra 2012.

Konferenciu pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR...

Európa nebude ako predtým - úvod Ladislav HohošEurópa nebude ako predtým – Martin MuránskyEurópa nebude ako predtým - diskusia

V ovzduší, ktoré tu panuje už viac ako dve desaťročia, by sa ešte pred pár rokmi nikto asi neodvážil hovoriť, že naše „slobodné“ médiá nebodaj niekoho manipulujú. Preto treba oceniť organizátorov konferencie, Paneurópsku vysokú školu v Bratislave, Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici a Ústav politických vied SAV, že našli tú...

Profesor Jan Keller v tejto súvislosti upozorňuje, že sociálny štát (na Západe) priniesol posilnenie strednej vrstvy a od druhej polovice 60. rokov priniesol vyššiu životnú úroveň „vykorisťovaným“, než od vykorisťovania oslobodeným (na Východe). Koncom 80. rokov bol tento rozdiel už taký markantný, že ho nebolo možné prehliadnuť v celej Európe. Preto ľudia na...

Tento systém má postupnou transformáciou nastoliť (namiesto predpokladaného agresívneho neobmedzeného rastu) trvalo udržateľný život. Autor prichádza so širokým spektrom inovatívnych námetov v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti. Pri transformačných procesoch však odmieta triedny boj a formovanie antikapitalistickej sociálnej sily v zmysle marxistickej...

Prezident Hugo Chávez oznámil 27. augusta 2008 venezuelský koniec vyjednávaní s predošlými vlastníkmi Ternium o zoštátnení železiarní Sidor. Vyhlásil, že vláda „prevezme všetky ich podniky, ktoré tu majú“, zdôrazňujúc, že Ternium „môže ísť“. V televíznom prejave sa vyjadril, že dôvody tohto rozhodnutia spočívajú v skutočnosti, že Ternium nerešpektovalo suverenitu Venezuely. „...

Leonardo Boff (narodený14. decembra 1938 v Concordii, Santa Catarina) brazílsky teológ, syn talianskych prisťahovalcov. V roku 1959 vstúpil do františkánskeho rádu. Študoval filozofiu v Curitibe a teológiu v Sao Paule, vyššie teologické štúdia absolvoval v Mníchove. Ako hosťujúci pedagóg pôsobil na univerzitách v Lisabone, Salamanke, Bazileji, Heidelbergu a na Harvarde. V...

O knihe izraelského historika Ilana Pappéa Etnické čistky v Palestíne Pre palestínskeho publicistu nie je jednoduché odosobniť sa, keď píše článok o praktikách Izraela na okupovaných územiach Palestíny. Preto viem pochopiť a tiež oceniť, že izraelský historik sa dokáže kriticky a otvorene postaviť zoči-voči skutočnosti pre väčšinu židov posvätnej: k vzniku Izraela a k spôsobom...

Európska rada Stala sa oficiálne inštitúciou EÚ. Predseda Rady bude volený Európskou radou (kvalifikovanou väčšinou) na 2,5 roka s možnosťou opätovného zvolenia na ďalšie jedno obdobie. Bude zastupovať Úniu navonok okrem oblasti SZBP, ktorá bude aj naďalej spravovaná osobitne. Rada EÚ Predsedníctvo Rady a jej jednotlivých ministerských formácií bude naďalej šesťmesačné a...

Prvý patent na ostnatý drôt získal v roku 1867 Američan Lucien B. Smith. Jeho vynález však bol ešte kombináciou drôtu a malých kúskov dreva. „Starý dobrý“ ostnatý drôt je vynálezom amerických podnikateľov Josefa F. Gliddena, Jacoba Haisha a L. Ellwooda. Vynašli ho roku 1873 a mal slúžiť na oplotenie dobytka. Až do vynájdenia ostnatého drôtu bol západ USA jedným veľkým voľným...

„Je to dôkaz deficitu demokracie na Slovensku“, vyhlásil Václav Klaus v súvislosti s rýchlosťou, akou sa uskutočnila dôchodková reforma bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka. Prebehla totiž bez hlbšej diskusie, bez dlhodobých plánov a s devastujúcimi účinkami na ekonomiku krajiny a veľkú časť jej obyvateľov – dopĺňa českého prezidenta správa...

Chudoba je jav, ktorý odborníci rôzne definujú a verejnosť rôzne vníma. Má svoje historické príčiny, podoby a dôsledky pre jednotlivca, rodinu, miestne spoločenstvo i celú spoločnosť. Chudoba sa často poníma staticky alebo fatálne – za jej príčinu sa označuje pasivita a nezáujem jednotlivca o „normálny život“. Zástancovia takéhoto chápania príčin chudoby vidia jedinú možnú...

Na január pripadlo tridsiate výročie vzniku Charty ´77, ktoré sme si už v Slove nedávno pripomenuli. Dnes prinášame text výzvy Jsme občané!, ktorý bol v susednej Českej republike nedávno zverejnený ako istá obdoba tejto iniciatívy, ktorá sa však zaoberá dnešnými problémami a hľadí do budúcnosti. Skupina občanov, ktorým nie je ľahostajný ďalší vývoj spoločnosti, v ňom upozorňuje...

Teória evolúcie úplne vyvracia kresťanskou cirkvou propagovanú kreačnú teóriu, podľa ktorej boli všetky živé bytosti stvorené Bohom pri stvorení celého sveta a žiadne zvieratá sa nevyvíjajú ani nemiznú. Vzhľadom k značnej cirkevnej moci bolo v stredoveku spochybňovanie stvorenia sveta i iných cirkevných dogiem existenčne nebezpečné. Preto sa s prvými evolučnými teóriami...

Preambula Uvedomujúc si náboženskú a morálnu rôznorodosť súčasných spoločností a výzvy, s ktorými sú konfrontované moderné štáty pri ich snahe zabezpečiť harmonický život spoločnosti, zároveň si uvedomujúc nevyhnutnosť rešpektovať pluralitu náboženských, ateistických, agnostických a filozofických presvedčení a povinnosť rôznymi prostriedkami dosahovať mierový a demokratický...

Otvorená hegemonistická politika, ktorú Spojené štáty realizovali od konca 90. rokov 20. storočia, vyvolala odpor aj v ideologickej rovine. Cieľom ideologickej hegemónie bolo dopĺňať a podporovať výsadne postavenie Spojených štátov v politickej a ekonomickej oblasti. V pozitívnej rovine sa to prejavovalo prezentovaním USA ako „hegemóna s dobrými úmyslami“ – krajinu, ktorá...

12. září 2001. Den po tragedii. Zatímco Amerika truchlila, počasí po celých Spojených státech bylo neobvykle nádherné. 1300 km západně od New Yorku, v městě Madison ve Wisconsinu, byl klimatolog jménem David Travis na cestě do práce. „Uvědomil jsem si, jak jsem jel autem do práce, jak nádherně čistě modrá je obloha. Zprvu jsem se tím nijak nezabýval, až pak jsem si uvědomil, že...

Británie letos zaznamenala nejteplejší červencový den od dob, kdy se začaly teploty vůbec registrovat. Na londýnském letišti Gatwick Airport dosáhla teplota 36,3°C. Na skotském letišti Prestwick (ve Skotsku málokdy přesáhne teplota 25°C) byla ve středu zaznamenána teplota 31,3°C a na ostrově Anglesey ve Walesu dosáhla teplota 33,6°C. Lidé se odebrali ve velkých počtech na...

Zrejme ste dnes najznámejší žijúci historik a zároveň vyznávajúci marxista, skrátka čierna ovca vášho fachu. Ako žiak ste sa už v roku 1932 upísali komunizmu v Berlíne. Museli ste zažiť aj jeho krach. Sám ste však napísali, že „nič necibrí lepšie mozog historika ako porážka“. Ako zmenila táto porážka váš pohľad na dejiny? - Porážky cibria rozum len vtedy, ak sa nad nimi...

Máj 2003 Západ je hlboko rozdelený, a to dvojnásobne, medzi Atlantikom a medzi Európanmi. Emócie, ktoré nedávne diplomatické a vojenské udalosti vyniesli na povrch, sú stále intenzívne. Ale Američania a Európania a ľudia v ďalších častiach sveta majú veľký záujem, aby sa dnešné rany zacelili. Keď USA a Európa pracujú spoločne, väčšinu globálnych výziev zvládnu ľahšie. Našťastie...

Kategória

Autor