Archív článkov

Fenomén slovanstva – chápeme ho široko, voľne ako zväzok slovanských národov v kontexte špecifickej kultúry (civilizácie) – sa dlhodobo, mnohostranne a interdisciplinárne skúma v širokej škále vied. Stále však existujú vedné odbory, kde je okrajovou záležitosťou alebo sa ním vôbec nezaoberajú. Patrí k nim aj teória medzinárodných vzťahov. Vplyvy globalizácie a ...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984