Archív článkov

Tápání levice vypadá už jako obehraná písnička. Tentokrát ovšem nebudeme rozebírat globalizaci, jejíž kořeny do dnes většina levice nepochopila, ale půjde o postoj k Evropské unii. Co s ní? Určitá část levičáků by chtěla EU reformovat, protože není spokojená s tím, jak funguje, neví ovšem jak. Intenzivní hledání je patrné v Řecku, které je nejvýraznějším obětním beránkem...


Francouzského filosofa a politologa Jeana­-Pierra Dupuyho jsme se zeptali, jak je náboženstvím formována racionalita, jak se stala ekonomika posvátnou, k čemu je užitečné mít proroky a zdali náboženství v současném světě násilnost rozdmýchává, nebo ji naopak pomáhá hasit.

Jean-Pierre Dupuy (nar. 1941) je emeritní profesor sociální a ...

Významný světový Think Tank Římský klub vydává, jak je jeho tradicí, opět po letech zásadní knihu. Jako vždy se jedná o doporučující radikální posun v řešení světových problémů. Tentokrát hlavní doporučení zní: Svět by měl zpomalit ekonomický růst na pouhé jedno procento a podporovat politiku jednoho dítěte.

Římský klub se skládá z...


Rozhovor s ruským historikom Alexandrom Šubinom ma inšpiruje k úvahe o anarchii a anarchistoch v súčasnom kontexte. Anarchizmus vlastne znamená nie bezvládie, ale samosprávu vrátane priamej demokracie a ekonomickej demokracie (syndikalizmus). Vyžaduje vysokú mieru kultúrnosti, ak má jednotlivec mať priestor na sebariadenie svojho vlastného života, činí tak spolu s ...


My, kdož si pamatujeme cenzurou uzavřený prostor pro svobodné vyjadřování názorů, můžeme sledovat s jistým smutkem, že opakem uzavřenosti se stal nepřehledný chaos bez ustání ze všech stran pršících sdělení, hodnocení, uznání a zneuznání, názorů a kvazinázorů, myšlenek a smyšlenek, cílených útoků, urážek a invektiv.

Veřejný prostor...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984