Reklama
Reklama

Archív článkov

„Mainstream“ je hlavně o liberální frázi. Perlí „svobodami“ a „tolerancí“ všeho druhu. „Jak si však vysvětlit onen obludný, agresivní a sebevražedný“ kotrmelec, jímž tento mentální slepenec právě prochází? táže se nahlas Dmitrij Jurjev, politológ a novinár.


Dnešní „liberalismus se navenek projevuje stále paradoxněji“. Nárokuje si status...

Fenomén slovanstva – chápeme ho široko, voľne ako zväzok slovanských národov v kontexte špecifickej kultúry (civilizácie) – sa dlhodobo, mnohostranne a interdisciplinárne skúma v širokej škále vied. Stále však existujú vedné odbory, kde je okrajovou záležitosťou alebo sa ním vôbec nezaoberajú. Patrí k nim aj teória medzinárodných vzťahov. Vplyvy globalizácie a ...

Velký učenec 19. století, neurofyziolog Claude Bernard vyvodil ze svých pozorování živé hmoty následující poučení: „Život je současně smrt organické hmoty, což znamená, že buňka se nemůže udržet naživu jinak, než že pokračuje stále směrem k smrti. Život organismu se neudrží jinak, než když se stále rodí nové, jednoduché nebo embryonální buňky, které se zvolna zdokonalují...

Pojem národ v súčasnom období zažíva vzrastajúcu popularitu a frekvenciu používania. Vracia sa do všeobecnej rozpravy, aby tu, údajne ozdravne, pôsobil a pomáhal nám pri riešení väčšiny spoločenských problémov. Nezanedbateľná skupina ľudí vkladá do tohto pojmu značnú nádej. Miera týchto očakávaní sa rovná minimálne intenzite emócií, ktoré v nich skúmaný pojem vybudzuje...

Vzdávanie vďaky patrí k obligatórnym prvkom akéhokoľvek náboženstva. Spoločenstvo či jednotlivec rituálne vďačia božstvu za dobrodenia, ktoré neboli vyvážené prácou či zásluhami. Ide o antitézu trhovej výmeny, pretože strana prijímajúceho nie je schopná poskytnúť zodpovedajúcu protihodnotu. Preto slnečné žiarenie či samovoľný rast obilia ostávajú nezaplatenými komoditami...