Reklama
Reklama

Archív článkov

Slovenského Šaldu som poznala hneď, ako som prišla po dvoch sezónach z martinského divadla do Bratislavy. Slovenské národné divadlo v réžii Jozefa Budského a dramaturgii Dr. Jozefa Felixa začalo skúšať Bottovu Smrť Jánošíkovu, kde som robila štafáž a k spolupráci si ako odborníka prizvali Dr. Alexandra Matušku. Mala som niečo okolo dvadsiatky a on 38, už vtedy bol prešedivelý...

(Náčrt k portrétu Alexandra Matušku 26. 2. 1910 – 1. 4. 1975) Nemôžem povedať, že by som Alexandra Matušku osobne poznal, či bol s ním v priateľskom vzťahu: nie, iba som sa s ním zoznámil. Presnejšie zoznámil ma s ním básnik Pavel Bunčák 2. apríla roku 1974 v kaviarni hotela Krym. Presne do roka, prvého apríla roku 1975 Matuška vo veku 65 rokov umrel. Zostal som tu ja,...

Posledné interview s Alexandrom Dubčekom, ktoré vyšlo až po jeho smrti vo významnom hamburskom časopise Merian. Máme ešte v živej pamäti skandovanie „Nech žije Havel!“ a „Nech žije Dubček!“, ktoré sa ozývalo v novembri 1989 v Prahe. Vtedy ste boli národní hrdinovia. Dnes, o tri roky neskôr, už spoločný štát Čechov a Slovákov prestáva existovať. Václav Havel odstúpil – stali...

Z Hamburgu sa mi (začiatkom roka 1988 - pozn. red.) ozval Thomas Höpker. Pracoval vtedy ako art director nemeckého časopisu Stern. „Vieš, že tohto roku bude dvadsiate výročie, čo vás obsadili Rusi. Myslíš, že by sa ti podarilo nafotografovať pre Stern reportáž, ako žije Alexander Dubček?“ spýtal sa ma. Zmeravel som. Chvíľu som nevedel odpovedať. „Veľmi zle ťa počujem. Zavolám...

Prečo dodnes stovky neznámych ľudí zapaľujú sviečky na Dubčekovom hrobe, keď z tých ľudí určite len málokto banuje za komunizmom? Tí starší si možno spomínajú na Dubčekov moskovský vzdych, pri ktorom – keď zaznel z rádia – nám všetkým, čo sme to v auguste 1968 prežívali, stislo srdce, pretože vojakmi varšavského paktu zajatý, do Moskvy deportovaný a na živote ohrozovaný...

Sú ešte otvorené jazvy z rokov 1968 až 1989?
Je ich mnoho. Nerád na ne spomínam. Čas rany hojí. Ale ak sa ľudia ešte aj dnes vracajú k tej minulosti, vravím im: „Prosím vás, radšej sa dívajme a hýbme dopredu, pretože ináč neurobíme ani krok.“ Ľudia mi však tvrdia: „A to hovoríte vy, človek, ktorý musel zažiť toľko poníženia a dvadsať rokov beznádeje?!“ A ja im...

Lenže ani pre mnohým z tých, ktorí za monarchie venovali národnej kultúre to najlepšie zo svojho úsilia, sa nové pomery nestali ružovou záhradou a bolestnú rozporuplnosť doby prežívali s intenzívnou osobnou radosťou, no i hlbokou tragikou. Jedným z nich bol český hudobný skladateľ Oskar Nedbal, ktorého meno je nerozlučne späté s rozvojom hudby na Slovensku za prvej republiky...

Tento rok si Slovensko pripomenulo 90. výročie vzniku viacerých kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Sú medzi nimi Slovenské národné divadlo či Univerzita Komenského, a hoci Slovenská filharmónia oslavovala „len“ šesťdesiate výročie, jej základy sa vytvárali takisto bezprostredne po vzniku republiky. A hudobný svet si pripomenul ešte jednu kľúčovú udalosť – deväťdesiat rokov...

O súčasnosti Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Miloša Ruppeldta sme sa zhovárali s jeho riaditeľkou Alexandrou Pažickou. Škola je najstaršou hudobnou vzdelávacou inštitúciou pre Slovensko. V čom vnímate jej výnimočnosť dnes?
Škola si zachovala tradíciu vysokej profesionálnej kvality a je vyhľadávanou inštitúciou v oblasti základného hudobného vzdelávania nielen v rámci...

Hovorí si Hevi, snaží sa byť lepším človek prostredníctvom svojich básní a tvorby, rád sa zamýšľa nad životom a nad tým, čo robí človeka na tejto Zemi dôležitým. Aj takto sám seba charakterizuje jeden z najväčších, a pritom najnenápadnejších slovenských básnikov posledných desaťročí. Jeho slovám nedáva silu intenzita hlasu, ale ich krása a hlboká myšlienka ukrytá aj v tých...

Často mi prišlo na um, že jednou z príčin, prečo na Slovensku existuje taká vášnivá potreba zmeniť niektoré osobnosti na nedotknuteľné monumenty, je veľmi nízke vedomie o ľuďoch, ktorí na území našej krajiny, pre ňu a pre okolitý svet vytvárali to najlepšie z našej a často aj európskej kultúry. Je to pomerne všeobecný jav, no možno sa niekedy ešte o niečo väčšmi týka osobností...

Na Slovensku hádam ani neexistuje nikto, kto by nepoznal Karla Pávka, šoféra JRD vo filme Vesničko má středisková. Marián Labuda, jeden z najznámejších slovenských filmových, divadelných a televíznych osobností, oslávil na výročie vzniku Československej republiky jubilejné 65. narodeniny.

Menzlov maskot

Marián Labuda sa narodil sa 28...

Tridsiateho októbra si pripomíname výročie prijatia Martinskej deklarácie, ktorou sa slovenskí politici v roku 1919 prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. S týmto dokumentom sa nerozlučne spája meno prvého slovenského bratislavského župana a evanjelického biskupa Samuela Zocha.

Samuel Zoch sa narodil v Cerove v rodine evanjelického učiteľa...

Bol prvý Slovák, ktorý dokázal v roku 1982 poraziť v Zlatom Slávikovi dovtedy prakticky neohrozenú pozíciu Karla Gotta. Pred ním sa to jediný raz podarilo Waldemarovi Matuškovi. Nadaný hudobník, textár a skladateľ, Miroslav Žbirka alebo aj Meky, ako ho pomenoval jeho kamarát z detstva. Ak máte pocit, že skladby Atlantída, V slepých uličkách, Biely kvet či Motýľ admirál tu boli...

Bol jedným z najmocnejších ľudí v štáte. Rozhodoval o živote a smrti. Presvedčený stúpenec nemeckého nacizmu, ktorý sa priatelil s komunistami. Človek, ktorý 14. marca 1939 v rozhlase slávnostne oznámil vznik Slovenského štátu, unikol poprave len o vlások. Desaťtisíce obetí jeho režimu však toľko šťastia nemali.

Bol výborný rečník, príjemný spoločník a...

Arcibiskup Ján Sokol patrí k najkontroverznejším predstaviteľom katolíckej cirkvi na Slovensku. V posledných rokoch médiá prinášali informácie o jeho spolupráci so Štátnou bezpečnosťou či pochybných machináciách s majetkom. Cirkev napriek všetkému vždy stála na jeho strane.

Ján Sokol sa narodil sa 9. 10. 1933 v Jacovciach, po maturite na gymnáziu v...

„Žijeme v dobe, keď sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality šou,“ tvrdí Ing. Viliam Koza, autor projektu Osobnosti.sk. „Skutočné osobnosti sú často v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti.“ Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred siedmimi rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk, ktorého...

Môj starý otec Ivan Thurzo pochádzal z mestečka Radvaň, ktoré susedilo s Banskou Bystricou; oddeľoval ich iba potok; dnes už Radvaň ne­existuje, prestavali ju na jedno zo sídlisk Banskej Bystrice. Na rozdiel od ich menovcov (a možno aj vzdialených príbuzných), ktorí v susednej Bystrici podnikali v banskom a hutnom priemysle, radvanskí Thurzovci sú od 16. storočia doložení ako...

S tohtoročným výročím Slovenského národného povstania sa takmer prekrýva ešte jedno okrúhle výročie: 25. augusta 1979 zomrel v Žiline evanjelický kňaz, biskup Západného dištriktu, politik, hudobník a prekladateľ Fedor Fridrich Ruppeldt. Nie je zbytočné si jeho meno pripomenúť aj v súvislosti so SNP, ktoré bolo významným vzoprením voči totalite vojnovej Slovenskej republiky....

Nenásilie a zbabelosť nejdú dohromady. Dokážem si predstaviť, že po zuby ozbrojený muž je v jadre zbabelec. Vlastníctvo zbraní nesie so sebou prvok strachu, ak nie priam zbabelosti. Nenásilie je však bez nepredstieranej odvahy nemožné.                    
Mahátmá Gándhí

Nič nebolo také veľké a silné, ako Britské impérium na začiatku 20. storočia. Ak...

Usmiata päťdesiatnička v sárí drží v hrsti akési semiačka. V pozadí kolorit indického vidieka. Scéna z dokumentu Svet podľa Monsanto ma zaujala, a tak som sa v premietacej sále šamorínskeho ekofestivalu Dych Zeme pristavila o čosi dlhšie. Na konci filmu mi už bolo jasné, že „dáma so semienkami“ Vandana Shiva drží v hrsti omnoho viac ako niekoľko symbolických zrniek pšenice....

Po polhodinovom blúdení v centre Prahy v okolí Prašnej brány našiel náš šofér v spleti jednosmerných uličiek a zákazov odbočiť doľava či doprava jedinú prístupovú cestu pred slávne Karolinum. Z Celetnej ulice sme odbočili v pravom uhle doľava na Ovocný trh a zastali pred sídlom päťsto šiesteho rektora Univerzity Karlovej, profesora IVANA WILHELMA. Zaparkovali sme v závetrí...

Šesťdesiatsedem čŕt napísaných v rokoch 2002 – 2006 som okrem skupinových portrétov venoval osemnástim zahraničným osobnostiam a štyridsiatim piatim „veľkým dcéram a synom malého národa“. (To je charakteristika, ktorú som si poznačil na rub pozvánky pri udeľovaní štátnych vyznamenaní roku 2006). Je samozrejmé, že rezervoár veľkých detí nášho národa nie je mojimi štyridsiatimi...

Stránky

Autor