Reklama
Reklama

Archív článkov


Všetkým nám, kolegom, priateľom, študentom je nesmierne ľúto, že doc. Ivan Dubnička nás 8. augusta 2014 po zákernej chorobe opustil vo veku 53 rokov.

Ivan Dubnička sa narodil v Púchove. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici a Strednej škole pre umelecko-remeselné práce v Bratislave. Na Filozofickej fakulte v Bratislave vyštudoval...
Dozvedeli sme sa smutnú správu. Dňa 13. 8. 2014 nás vo veku 85 rokov opustil profesor RNDr. Koloman Ivanička, DrSc., výrazná vedecká osobnosť a vysokoškolský pedagóg, ktorý svoje celoživotné odborné aktivity vždy spájal s presadzovaním nových smerov v myslení a bádaní. Bol zakladajúcim aktívnym členom Futurologickej spoločnosti na Slovensku (FSS), mal...