Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Autor teórie stresu sa plným menom volá Hans Hugo Bruno Selye, narodil sa 26. 1. 1907 vo Viedni, avšak detstvo a stredoškolské štúdia prežil v Komárne a vysokú školu absolvoval v Prahe. To je dôvod, prečo sa na odlesku jeho slávy chcú zahriať skoro všetci národní či štátni dedičia rakúsko-uhorskej monarchie. Azda najvážnejšie sa hlásia k spolupodielu na formovaní...

V marci dvanásteho tohto roka uplynulo 190 rokov od narodenia Jozefa Karola Viktorína, rodáka zo Zavaru. Po štúdiách v Trnave a Ostrihome sa stal katolíckym kňazom. Prvých päť rokov pôsobil v Senici, Trstíne, Skalici, ale pre svoju národnú nespoľahlivosť (prelož - zasadzoval sa za slovenskú vec) pôsobil viac ako dvadsať rokov v Budíne, Starom Budíne a Vyšehrade. V...

Kategória