Reklama
Reklama

Archív článkov

 

Masa ľudí, v mysliach ktorých prebleskuje akt pomsty. Hlava zatienená chamtivosťou, nenávisťou ku všetkému cudziemu, ku všetkému úspešnému, individuálnemu. Nenávisť priemerných voči originálom. Stádo krvilačných oviec, ktoré pastier-diktátor zaviedol na cestu bez možnosti úniku. Na cestu, po ktorej potečie krv, no nikto to ešte netuší. Niekto...

Letná filmová škola v Uherskom Hradišti patrí svojím rozsahom k najväčším v strednej Európe. Podľa štatistiky ju tohto roku navštívilo 2500 ľudí, ktorí mali šancu počas desiatich dní sledovať projekcie v siedmich kinách, pričom organizátori premietli 170 celovečerných a 250 krátkometrážnych filmov.

Riaditeľ školy Jiří Králík vybral za hlavné témy...

Ak by sme mali vyabstrahovať čosi, čo "ohýba" tento film a následne aj hlavnú postavu, bol by to pravdepodobne motív, ktorý by sme mohli podľa vzoru totalitných spoločností označiť ako rezistencia. Odpor voči moci, ktorej poľom všetko preniká a ktorá sama preniká každým z nás.

Je odpor, práve v čase mediálne toľko prepieraných antiglobalizačných...

"To, čo sa nazýva zmyslom výpovede, je záujem, ktorý vyvoláva. Niet inej definície zmyslu, a takto sa zmysel stotožňuje s novosťou výpovede. Niektorých ľudí môžeme celé hodiny počúvať a nevyvolajú v nás nijaký záujem... Preto je také ťažké diskutovať, preto nikdy niet dôvodu diskutovať. Nikomu nepovieme: "To, čo hovoríš, vôbec nie je zaujímavé." Môžeme mu však povedať: "Je to...

Denne sme konfrontovaní s rôznymi typmi vízie. Plné ústa ich majú politici, cirkev, ako aj všetky tie inštitúcie, ktoré v novom poriadku akosi strácajú opodstatnenie. Tieto vízie majú rôzne režimy. Nad niektorými sa vznáša imperatív uskutočnenia - vízia dôchodkovej reformy, alebo vízia štátnej doktríny.

Tieto vízie sa však stretávajú s odporom, pretože sa...

Keď som videl tento film minulý rok na festivale v Bratislave, bolo mi jasné, že som vzhliadol kandidáta na udelenie ceny v súťaži o najlepší americký film. Takéto označenie sa v Európe v masovom meradle vytvára z filmov, ktoré boli poctené výročnou cenou Americkej filmovej akadémiou - Oscarom. Film Americká krása si do záverečných "bojov" po minulotýždňovom zverejnení...

Hneď na úvod chcem zdôrazniť, že Klub bitkárov (The Fight Club) nie je filmom, ktorý by sa dal v očakávanej a požadovanej miere presvietiť na ploche novinovej recenzie. Preto som sa rozhodol presvietiť ho iba jedným typom svietidla. Rešpektujem tým pluralitné nazeranie na tento film, ktorý sa nesie v radikálnom duchu a otvára celý rad otázok a protikladných odpovedí.

...

Na prelome tisícročia sa objavujú rôzne ankety, ktoré sa snažia zaviesť poriadok do diskurzu o veciach, ktoré sú ponímané ako nezameniteľné, dôležité, či inak významné v rámci určitého kontextu. Ak tento význam, vyrastajúci na pôde konkrétneho začne komunikovať s významom v iných súvislostiach, ak príde k prieniku kontextov a náhlemu vzplanutiu jasnej súvislosti, hovorí sa...

Slovenský kinematografický "priestor" sa zhustil o jednu pozitívnu perspektívu. Na prelome mesiaca december sa v bratislavskom Istropolise uskutočnila "akcia", ktorá pozoruhodným spôsobom nadviazala na tradíciu tzv. veľkých medzinárodných festivalov. Prvý ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Bratislava poskytol slovenskej verejnosti cel kom slušnú možnosť zoznámiť...

Viera je niečo, bez čoho sa nedá žiť. Musíme byť o niečom presvedčený, veriť tomu, že argumenty, na základe ktorých sme k rozhodnutiu dospeli, sú pravdivé. Viera je abstraktný cit, nepatrí ničomu konkrétnemu, súvisí s prirodzenou túžbou nášho vedomia rozšíriť paradigmu, kam sa obracať v prípade neúspechu, v zlej nálade; vtedy veríme, že raz bude lepšie. Veria tomu...

Vyvolávanie paranoidných nálad zábavným priemyslom je nesmierne obľúbený a funkčný postup ako zaujať diváka v priehrští indiferentných klasických príbehov, ktoré okrem kinosál okupujú najmä televízne prijímače. Nepravdepodobnosť filmovej konštrukcie, práve pre jej "hlboký rozpor" so skutočnosťou, vyvoláva dojem totálnej imaginárnosti, aby sme cez túto imaginárnosť uverili, že...

V ostatných dňoch sa na plátnach slovenských kín objavil nový film invenčne tvoriaceho intelektuála Woody Allena. Film sa už tradične "allenovsky" zaoberá otázkou vzťahov, tentokrát v oblasti šoubiznisu.

Na pozadí rozpadávajúceho sa manželského páru sa odvíja príbeh muža a ženy, ktorí sú rozčarovaní jeden z druhého a zdá sa, že im pomôže len rozvod....

Každoročne sa stretne množstvo členov Americkej filmovej akadémie, aby sa zhodli na menách, ktoré budú poctené touto cenou. Každoročne sa zíde "ešte nekonečnejší? počet prominentov šoubiznisu, aby boli prítomní na veľkolepej šou. Každoročne televízne stanice vo všetkých kútoch sveta čakajú na deň "D?, kedy budú môcť divákom odprezentovať to, pre čo sa každoročne toľko ľudí...

Kategória