Reklama
Reklama

Archív článkov

15. júla 2002 uplynie 110 rokov od narodenia nemeckého mysliteľa, literárneho historika, teoretika, kritika, spisovateľa a prekladateľa Waltera Benjamina (1892 – 1940), významného predstaviteľa prvej generácie Frankfurtskej školy, ktorý v medzivojnovom období spoluurčoval problémové vedomie i témy západnej marxistickej literárnej vedy (najmä knihou Charles Baudelaire. Lyrik v...

Na nesprávnom mieste je názov autobiografie súčasného palestínsko-amerického literárneho vedca Edwarda W. Saida, ktorú tento priekopník kultúrnych štúdií, autor závažných literárnokritických prác ako Orientalizmus (1978), Kultúra a imperializmus (1993) alebo Reprezentácie intelektuála (1994), vydal po anglicky roku 1999. Kým v Orientalizme podrobil radikálnej kritike predsudky...

„Neexistuje jednoznačná, výstižná definícia melanchólie. Dejiny melanchólie sú dejinami spresňovania pojmov, ktoré sa nedajú uzavrieť,“ napísal budapeštiansky kultúrny historik László F. Földényi v úvode k svojim dejinám melanchólie, ktoré nedávno vyšli v slovenčine. Táto pozoruhodná, vyše tristostranová publikácia, v ktorej autor sleduje viac než dvetisícročný vývin predstáv...

Kniha popredného slovenského psychiatra a psychoterapeuta Jozefa Haštu Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti (Vydavateľstvo F, Trenčín 2005) kladie a hľadá odpovede na otázku, ktorá – ako sa zdá – by mohla byť jednou zo základných, pokiaľ ide o porozumenie podstaty duševného zdravia a azda aj mnohých chorôb človeka: Akú úlohu zohrávajú v našom živote vzťahy? J. Hašto...

Dielo veľkého nemeckého básnika pražského pôvodu Rainera Mariu Rilkeho (1875 – 1926) je na Slovensku známe už vyše pol storočia vďaka niekoľkým generáciám obdivovateľov a prekladateľov. Nielen ho tlmočili, ale aj poetickú energiu z neho čerpali najprv predstavitelia slovenskej katolíckej moderny (Mikuláš Šprinc, Janko Silan, Karol Strmeň), ktorí sa v prvej polovici...

Vo svojej knihe Ako to poviem mame?, venovanej téme matiek manipulujúcich deťmi, pred niekoľkými rokmi výstižne zhrnul vonkajšie prejavy mentality a mravov stredoeurópskej strednej vrstvy konca 19. storočia nemecký psychoanalytik maďarsko-slovenského pôvodu Zoltán Erdély: „Uniformy, do ktorých obliekali už deti, podväzovali akýkoľvek prejav detskej podstaty. Mladiství vyzerali...

Český germanista a kultúrny politik Eduard Goldstücker (1913 – 2001) je pre mnohých obyvateľov bývalého Československa azda viac legendou než skutočnou postavou: to by si človek mohol pomyslieť na základe niektorých faktov z našich povojnových dejín, v ktorých Goldstückerovo meno figuruje viackrát a v historicky kľúčových okamihoch: začiatkom päťdesiatych rokov sa stal obeťou...

Stála prítomnosť románu britského spisovateľa írskeho pôvodu Brama Stokera (1847 – 1912) Dracula (1897) je vo svetovej kultúre zabezpečená okrem nespočetných knižných vydaní v mnohých jazykoch najmä množstvom filmových spracovaní. Na Slovensku vyšiel tento román prvý raz roku 1969 v preklade Jozefa Kota (s nezabudnuteľnými fotografiami z Murnauovho filmu Nosferatu – symfónia...

Na začiatku bol rukopis akejsi populárno-vedeckej historickej knihy o prehistórii obliehania a dobytia Lisabonu kresťanmi v roku 1147, ktorý dostal na poslednú korektúru lisabonský redaktor menom Raimundo Silva. Jedno malé „pošmyknutie sa“ v neprospech historickej pravdy pri oprave rukopisu – ten bol vlastne len netvorivým kompilátom už známych prác na danú tému, a lapsus...

O talianskom spisovateľovi Umbertovi Ecovi (1932) je ťažké povedať, čím je na prvom mieste: či semiotikom (medzinárodné uznanie si získal teoretickými prácami ako Otvorené umelecké dielo, 1962, 1967 alebo Úvod do semiotiky, 1968), filozofom v širšom zmysle (vo Florencii svojho času prednášal filozofiu a sociológiu) alebo románopiscom (preslávil sa románom Meno ruže, 1980, po...

Veľký román poľskej autorky Olgy Tokarczuk (1962) Dom vo dne, dom v noci, ktorý prednedávnom vyšiel vo vydavateľstve Aspekt (tohtoročné Slovo č. 5 o ňom už prinieslo recenziu z pera Martiny Foróovej) môže byť pre našu čitateľskú obec z viacerých hľadísk objavom: jednak v ňom autorka situuje dej do oblasti česko-poľského pohraničia, a teda chtiac-nechtiac tematizuje – podobne...

Meno srbského spisovateľa Mirka Kovača (1938) nie je u nás neznáme. V Československu sa už v sedemdesiatych rokoch premietal film Okupácia v 26 obrazoch, natočený podľa jeho scenára o Juhoslávii počas druhej svetovej vojny a roku 2000 publikovalo vydavateľstvo Kalligram Kovačovu knihu esejí Európska hniloba. Najnovšie mu v neformálnej edícii toho istého vydavateľstva, ktorá...

Obsiahly slovenský výber esejí jedného z najvýznamnejších povojnových poľských spisovateľov, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru (1980) Czesława Miłosza (roč. 1911), nazvaný podľa jeho esejistickej zbierky z konca sedemdesiatych rokov Záhrada vied, predstavuje prierez autorovým kritickým myslením od päťdesiatych rokov až po jednu z jeho posledných kníh, vydanú koncom rokov...

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939), nazývaný aj jednoducho Witkacy, patrí popri Brunovi Schulzovi a Witoldovi Gombrowiczovi k najvýznamnejším a medzinárodne najznámejším autorom poľskej medzivojnovej literárnej avantgardy. Tento spisovateľ, ktorý napísal vyše štyridsať divadelných hier (niektoré z nich sa zachovali len vo fragmentoch, iné sú stratené a dnes poznáme iba ich...

Vo veku dvadsaťtri rokov napísal Albert Camus (1913-1960) malú zbierku esejisticko-prozaických čŕt, o ktorej po mnohých rokoch jeho starší kolega-spisovateľ a filozof Brice Parain povedal, že obsahuje to najlepšie, čo táto postava francúzskeho existencializmu vytvorila. Ku knižke, ktorá si až dnes prekliesnila cestu k slovenským čitateľom, však sám autor neskôr nadobudol...

V týchto dňoch sa na pultoch kníhkupectiev objavila nová kniha z vydavateľstva Európa, ktoré dosiaľ publikovalo dve reedície slávnych románov I. Iľfa a J. Petrova Dvanásť stoličiek a Zlaté teľa. Tentokrát je to zväzok Diaboliáda, obsahujúci dve novely Michaila Bulgakova (1871-1944). Na prvý pohľad by sa zdalo, že sa vydavateľ Martin Plch sústreďuje na sovietsku prózu...

Dejepisec Ernst Nolte (roč. 1923) je jednou z najrozporuplnejších postáv súčasnej nemeckej historiografie a intelektuálneho života v Nemecku vôbec. Kým kniha Fašizmus vo svojej epoche mu roku 1963 vyniesla uznanie ľavicových kruhov a spoluformovala chápanie fašizmu u mnohých nemeckých osemašesťdesiatnikov, jeho článok Minulosť, čo nechce pominúť o vnútornej, „historicko-...

„Už nikdy sa nevyspíme v nomádskom stane, nevystúpime na Džámtsky minaret. A zabudneme, ako chutí horúci, surový, trpký chlieb a zelený čaj s kardamómom... Nezacítime ani vôňu fazuľových polí... ani stopu snežného leoparda vo výške 4700 metrov,“ napísal roku 1980 v nostalgickej cestopisnej črte Nárek za Afganistanom anglický spisovateľ Bruce Chatwin (1940-1989). O deväť rokov...

Keď pred dvoma rokmi vyšiel v bratislavskom vydavateľstve Kalligram pod názvom Vlastná izba prvý slovenský výber esejí anglickej spisovateľky Virginie Woolf (1882-1941), mohlo sa zdať, že ide – napriek jeho rozsahu a významu – o kurtoázne gesto, pozývajúce do „salónu“ tejto legendy anglickej literatúry; na prebale knihy sme si totiž vtedy mohli prečítať, že „dve či tri eseje s...

Kategória