Reklama
Reklama

Archív článkov

Pre slovenské výtvarné umenie ide o výnimočného autora, ktorý nie raz prekvapil svojou mnohovrstevnosťou. No napriek všetkému – z teoretického hľadiska – vyskytuje sa okolo neho jeden nedostatočne analyzovaný problém, ba aj konflikt. Je to naozaj zložité, lebo na Slovensku vo výtvarnej teórii o slovenskom výtvarnom umení málokto dosiaľ vie, čo je to slovenské výtvarné...

I.

Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnilo v Dvorane Ministerstva kultúry SR slávnostné spomienkové protokolárne podujatie, na ktorom si predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Matice slovenskej, Klubu Nového slova a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. Podujatie uviedol predseda Slovenského zväzu...

Vďaka koncentrovanému úsiliu autora, a po jeho skone v čase „duklianskeho“ konfliktu aj rodiny sochára Jána Kulicha, vznikla stála expozícia na Ľupčianskom hrade (2013) a v roku 2015 aj Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine, rodisku umelca. Od 3. mája tohto roku ponúka GJK nový tvar svojej stálej expozície. Doterajšiu folklórnu zameranosť prezentuje v súčasnosti ako...

Dňa 19. apríla 2018 sa konalo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava II ako miestne príslušnom súde, ktorý pojednával o žalobe rodiny pozostalých po autorovi, národnom umelcovi, akad. sochárovi Jánovi Kulichovi voči Vojenskému historickému ústavu v Bratislave. Rozhodlo o tom, že: „Žalovaný je povinný odstrániť neoprávnené zásahy a uviesť dielo do pôvodného stavu.“...

Ivan Schurmann sa narodil 28. júna 1935 v Bratislave. Študoval na Strednej škole umelecko- priemyslovej, ktorú absolvoval v roku 1955. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, a to v oddelení voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Štúdium ukončil v roku 1961, pričom spolužiakov mal naozaj pozoruhodných – Gergeľová, Bombová,...


V podvečer dňa 14. júla 2016 otvorili v Slovenskom dome v Prahe výstavu jedného z najvýznamnejších žijúcich slovenských výtvarných umelcov doc. akad. maliara Stanislava Harangozóa. V Prahe vystavoval už nie raz, no teraz ako reprezentant slovenského umenia v čase predsedníctva SR v Rade EÚ, ako aj v čase blížiaceho sa svojho životného jubilea, sedemdesiatich rokov...

Výstavu venovanú 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v premiére uviedla v rodnom kraji tejto významnej osobnosti našich dejín Galéria Regionart v Prievidzi (16. jún – 17. júl 2015). V súčasnosti je inštalovaná vo výstavných priestoroch Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila dňa 21. júla 2015, výstava v Banskej...

Počas ústredných osláv 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny 8. mája 2015 otvorili v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši výstavu, ktorá potrvá do 23. mája 2015.

Ľudovít FULLA: Poslovia mieru, farebný linoleoryt 1959, 33, 1 x 40 cm


Výstava sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, predseda SZPB Pavla Sečkára a...Z bulletinu k výstave.

Z vernisáže v Banskej Bystrici, zľava primátor mesta Vladimír Gogola, Jana Borguľová, kurátor výstavy PhDr. Ladislav Skrak a predseda SZPB Pavol Sečkár.

Akad. sochár Mikuláš Palko pri dielach zosnulého súpútnika, grafika Marcela Dúbravca.

Výstavy originálov výtvarných diel k 70. výročiu Slovenského národného povstania sa konajú,...


Od 24. júla 2014 je v Slovenskom inštitúte v Prahe výstava originálov výtvarných diel pod názvom Dubay-Dubayovci, Pozdrav Prahe venovaná 70. výročiu Slovenského národného povstania. Výstavu usporiadal renomatívny Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Pri príležitosti významného výročia zverejnili...Ako prvú sme 27. júna 2013 otvorili  na Ľupčianskom hrade stálu expozíciu diela národného umelca, prof., akad. sochára Jána Kulicha, ako aj príležitostnú výstavu ako výber jeho diel venovaný cyrilo-metodským podnetom a významným osobnostiam slovenského literárneho vývinu. Vernisáže sa zúčastnili exprezident SR Rudolf Schuster, predseda Bansko-bystrického...

Výstava pozostáva z dvoch častí - Slovenské umenie proti fašizmu a Ukrajinci v bojoch na území Slovenska. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila za osobnej prítomnosti žijúcich vojnových veteránov. Bojovníkom a umelcom, ktorí sa zúčastnili bojov o oslobodenie Slovenska, vysoké odbojárske vyznamenania odovzdal predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing...

Hodnoty a odkazy – slovenské umenie proti fašizmu pod takýmto názvom 28. apríla slávnostne otvorili výstavu v Ruskom dome vedy a kultúry v Berlíne. Osobný príhovor prezidenta Ivana Gašparoviča predniesol predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár, reflexie o aktuálnych rusko-slovenských vzťahoch ruský veľvyslanec v Berlíne Vladimír Kotenov. Výstava,...

Obrazy slovenského výtvarného umenia nepoznajú hranice ani tisíckilometrové vzdialenosti. Pri príležitosti 60. výročia nadviazania diplomatických stykov s Čínskou ľudovou republikou sa v centre Šanghaja uskutočnila pozoruhodná a mimoriadne úspešná výstava slovenského umelca Stanislava Harangozóa. Čínski výtvarníci a umenovedci usporiadali sympózium na pôde výstavy, na ktorom s...

Deväťdesiatin by sa bol 15. augusta 2009 dožil národný umelec akademický maliar profesor Orest Dubay, čestný člen L´Accademie delle arti del disegno vo Florencii a Accademie internazionale Tomasso Campanella v Ríme. Zomrel 2. októbra 2005. V súvislosti s nedožitými deväťdesiatinami sme tomuto čestnému predsedovi Klubu výtvarných umelcov a teoretikov usporiadali výstavu v...

Výstava súborov fotografií Intimita a Hotel, poslucháčky katedry kulturológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre Lenky Lukačovičovej (*1987) v kníhkupectve Artfórum v Trnave bola začiatkom tohto roka ďalším podčiarknutím kvality jednej z našich vysokých škôl. Súbor Lukačovičovej umeleckých fotografií s názvom Hotel vznikol v prostredí jednoduchej ubytovne....

Je chyba, ak slovenská verejnosť vníma stav nášho vysokého školstva iba cez priezor rebríčka škôl tradične uznávaných vo svete a cez odsudok, že naše školstvo za nič nestojí. Ide o bezduché tvrdenia. Tento jav, opierajúci sa o čiastkové zistenia Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR možno síce nazvať babským hodnotením, ale je doslova nemysliteľné, aby devalvoval vážne...

Výstavy slovenských výtvarníkov v zahraničí v nedávnych mesiacoch a dňoch získali na dynamike. Jedným z vynikajúcich slovenských maliarov, ktorý žal úspechy v zahraničí je Slavomír Brezina (výstavy v Ríme, v Paríži, teraz vo Varšave). Druhým úspechom je výstavný súbor Continuum (Madrid, Kuba), na otvorení Hier XXIX. olympiády v Pekingu sa predstavil Stanislav Harangozó,...

Na Úrade vlády SR kedysi vznikala kolekcia diel, ktorú bolo po roku 1989 „povinnosťou“ rozpredať. V týchto rokoch vzniká iná kolekcia. Koncom 70-tych rokov minulého storočia sa vedľa niekdajšieho arcibiskupského paláca, sídla vlády SR, budovala prístavba, ktorej autorom je Ing. arch. Ľudovít Jenderják. Predstavuje organizovaný monumentalizovaný priestor s modernými obmenami...

Rok 2002 si okrem rôznych iných charakteristík vyslúžil i pomenovanie Clemetisov rok. A to hneď z viacerých dôvodov. Bol to totiž rok 100. výročia narodenia, ale i 50. výročia tragickej smrti Vladimíra Clementisa. Na tohto významného slovenského politika a verejného činiteľa spomínala kultúrna i politická obec. Náš týždenník venoval pozornosť tomuto „džentlmenovi z každej...

Už pred necelými dvomi rokmi Slovensko pripravovalo pre zahraničie výtvarný projekt chystajúci viaceré pozoruhodné a významné zastavenia, Continuum. Je to výstavný celok prezentujúci odkaz života a výtvarného diela prof. Vincenta Hložníka a jeho nasledovníkov – Ľubomíra Zelinu a Zuzany Hložníkovej. Išlo a ide o neobyčajnú púť výstavného celku, ktorý mal slovenskú premiéru na...

V Slovenskom inštitúte vo Viedni otvorili začiatkom mája výstavu Slovenské umenie proti fašizmu – Hodnoty a odkazy. O štyri dni neskôr výstavu pri svojom návrate z manifestácie v Mauthausene videli početní milovníci umenia zo Slovenska. A 8. mája, v čase oficiálnej návštevy Viedne, ju navštívil aj predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Stretol sa aj s vystavujúcimi...

ôsmeho marca, na Deň žien vo svete, oslavovala svoj sviatok v Bratislave aj akademická maliarka Violeta Králová. Na vernisáži jej výstavy, ktorá bola v marci v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave, sa osobne zúčastnil aj veľvyslanec Bulharska v Bratislave J. E. Ognjan Garkov. Violeta Králová sa narodila sa v Sofii. V rokoch 1965 – 69 študovala v tomto meste na Strednej...

Začiatkom októbra sa srbskému i dolnozemskému slovenskému návštevníkovi výstav v premiére predstavil jubilujúci slovenský maliar Stanislav Harangozó. Výstava sa koná v rámci Medzinárodného dňa kultúry v Novom Sade. Výstavu usporiadala Galéria Prometej, ktorej činnosť súvisí s aktivitami vydavateľstva rovnakého mena. V čase októbrových úspechov v srbskej Vojvodine S. Harangozóa...

Druhý tohotoročný výstavný titul v Danubiane v Čuňove, na ostrove umenia, ktorý tvorí súčasť vodného diela Gabčíkovo, ponúkol začiatkom tohto roka osobnosti a mená umelcov domácej proveniencie. Vernisáž výstavy Continuum, ktorá prezentovala kurátorsky a autorsky zostavované súbory diel prof., akad. maliara Vincenta Hložníka, akad. maliara Ľubomíra Zelinu a akad. maliarky Zuzany...

Stránky