Reklama
Reklama

Archív článkov

Dobrý večer, náš básnik by dodal dajbože, a to už zo svojej úcty k rodnému, k jeho kultúre a k večernému svetlu. Mal tak, prirodzene, na mysli každé dobré svetlo, keď najväčšmi práve preto, ktoré ho tu privítalo v roku 1904. Svetlo mu bolo blízke... A sám nim bol.

A aj o ňom platí, čo o vzácnom človeku medzi nami platí odjakživa... - žiaril o to väčšmi...

"Diktátori, imperialisti, revolúcie, embargá, kapitalizmus, socializmus, smrť, nikto a nič nemôže zastaviť túto hudbu." (Enrique Fernández, kubánsky spisovateľ)

Že vy ste ešte nepočuli žiadnu hudbu z Kuby? Ani ste si nevšimli, že niektoré rockové skupiny na Západe vyjadrujú svoj vzdor voči kapitalistickému režimu a nonkomformnosť tým, že nosia tričká s...

Román Pála Závadu Jadvigin vankúšik (Kalligram, Bratislava 1999) je najväčšou udalosťou posledných rokov v Maďarsku. Spisovateľ, predtým známy svojimi sociografickými spismi len v úzkom odbornom kruhu, sa práve zásluhou tejto knihy stal všeobecne uznávaným autorom, o čom svedčia aj štyri vydania jeho románu od roku 1997.

Kniha môže zaujať slovenských...

Slovenský kinematografický "priestor" sa zhustil o jednu pozitívnu perspektívu. Na prelome mesiaca december sa v bratislavskom Istropolise uskutočnila "akcia", ktorá pozoruhodným spôsobom nadviazala na tradíciu tzv. veľkých medzinárodných festivalov. Prvý ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Bratislava poskytol slovenskej verejnosti cel kom slušnú možnosť zoznámiť...

Keď Alfred Nobel podpisoval 27. novembra 1895 v Paríži pred notárom svoj vlastnoručne spísaný testament, v ktorom sa o. i. hovorilo, že "z kapitálu, čo správcovia pozostalosti uložia do cenných papierov, sa má vytvoriť fond, ktorého úroky sa každoročne rozdelia vo forme cien medzi tých, čo v predchádzajúcom roku preukázali ľudstvu najväčší úžitok", sotva tušil, že ním, jedným...

Keď legendárny primátor Viedne Helmut Zilk pred časom otváral neveľkú výstavu maliarov v "slovenskej" galérii Mitte na Kohlmarkte, ostali vo vzduchu visieť jeho záverečné slová: "Kupujte zajtrajších Picassov!" Vyzneli nielen ako kolegiálna reklama, bývalým manželom tam šéfujúcej Bratislavčanky bol rakúsky minister financií Nikolaus Michálek, ale aj ako skutočná výzva fanúšikom...

Ako tretí nemecký spisovateľ získal 71-ročný Günter Grass toho roku Nobelovu cenu za literatúru. Ani nie tak za svoju literárnu tvorbu ako celok, nechajú sa počuť podaktorí literárni kritici a komentátori, ako skôr za prvý román "Die Blechtrommel" (1959), ktorým vraj svojho času vážne zakonkuroval Thomasovi Mannovi, Brechtovi i Gottfriedovi Bennovi. Vo filmovej podobe Volkera...

Vladimír Gažovič je považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností súčasnej slovenskej grafickej scény. Aj keď to znie možno pateticky, dosiahol to, čo sa spája s menom každého skutočného umelca - byť sám sebou. Túto skutočnosť prízvukuje s plnou vážnosťou a v plnej miere terajšia výstava umelcovej tvorby v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, usporiadaná pri...

Veľmi často až keď sa človek rozlúči so svojím pozemským jestvovaním, uvedomia si ľudia okolo neho jeho skutočnú hodnotu a snažia sa pripomenúť si ho cez reflexiu toho, čo vlastne urobil. A tak aspoň malý pocit zadosťučinenia môžeme mať (ako tí, čo tu zostali) z konferencie a následnej publikácie Osobnosť a dielo Petra Karvaša, ktorú pri príležitosti autorových 75. narodenín...

Prvou činohernou premiérou Malej scény SND v jubilejnej sezóne 1999/2000 boli Stoličky Eugéna Ionesca v réžii Ľubomíra Vajdičku. Hra po francúzsky píšuceho Rumu na mala na slovenských javiskách historickú premiéru a ukázala životaschopnosť, nadčasovosť i aktuálnosť tohto textu.

Eugéne Ionesco patrí k tým dramatikom druhej polovice 20. storočia, ktorých...

Po Bertoltovi Brechtovi je Friedrich Schiller druhý najhrávanejší nemecký autor na Slovensku. Najvyššiu frekvenciu na javiskách slovenských profesionálnych divadiel má jeho hra Úklady a láska, po nej Mária Stuartová. Aj režisér Vladimír Strnisko naštudoval najprv (v roku 1981 na Novej scéne v Bratislave) Úklady a lásku a o osemnásť rokov neskôr, už v Slovenskom národnom...

Spisovateľ Peter Valček (1955) sa venuje jednak písaniu prózy, no zaoberá sa aj literárnou históriou. Túto menej obvyklú "dvojdomosť" potvrdil po knihe Semiotický ostrov (1996) aj v náročne koncipovanej práci Osudy eseje (IRIS, 1999). Podtitul "Pôvod a médium esejistickej formy" naznačuje, že mu nešlo len o výlučne historický pohľad na taký fenomén, akým esej práve je.

...

V rámci akcie, ktorá každoročne manifestuje bohaté možnosti využitia média, charakteristického pre 20. storočie - fotografie, pripravili organizátori pre návštevníkov skutočnú pastvu pre oči. Medzi to najlepšie čo by si rozhodne nikto nemal nechať ujsť, patria výstavy dvoch skutočných majstrov fotografie - Alexandra Rodčenka a Joela - Petra Witkina

V...

"Vážený kolega, s neskrývaným zadosťučinením pozorujem, ako sa vám každé hovno, ktorého sa dotknete, mení v zlato", nenapísal isto Daniel Hevier v poslednej svojej zbierke o sebe. Už len preto nie, že sa dotkol zase našich zašlých čias - detstva. Napísal, po dohode s feministickým vydavateľstvom Aspekt, protistrašidelnú knihu pre (ne)bojácne deti. Nazval ju Strašidelník a na...

Druhý obraz básnika Laca Novomeského vytvorili v Trnavskom divadle s odstupom pätnástich rokov. V decembri 1984 inscenoval Blaho Uhlár svoj scenár, ktorý napísal spolu s Mikulášom Fehérom - Laco Novomeský (Život a dielo) a 19. novembra 1999 uviedol v tomto divadle Silvester Lavrík inscenáciu tiež podľa svojho scenára Svety za dedinou (Venované Ladislavovi Novomeskému).

...

Viera je niečo, bez čoho sa nedá žiť. Musíme byť o niečom presvedčený, veriť tomu, že argumenty, na základe ktorých sme k rozhodnutiu dospeli, sú pravdivé. Viera je abstraktný cit, nepatrí ničomu konkrétnemu, súvisí s prirodzenou túžbou nášho vedomia rozšíriť paradigmu, kam sa obracať v prípade neúspechu, v zlej nálade; vtedy veríme, že raz bude lepšie. Veria tomu...

V dňoch od 7. do 17. novembra sa konal piaty ročník festivalu súčasnej hudby Melos-étos pod záštitou prezidenta SR a s podporou MK SR. Hlavným usporiadateľom sa stalo opäť Hudobné centrum a spoluusporiadateľmi: Slovenská hudobná únia, Spolok slovenských skladateľov, Slovenská muzikologická asociácia, SF, SRo, Hudobný fond, FiFUK, HTF VŠMU v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi a...

V týždni od 8. do 14. novembra mohli diváci v bratislavských kinách Mladosť a Tatra vidieť 24 filmov z 18 európskych krajín. To, že možnosť vidieť takéto tituly sa nám nenaskytá každý deň, je zrejmé. Logicky by to malo potešiť každého priaznivca dobrého filmu, keby…

Napríklad projekcie nezačínali v oboch kinách paralelne v tom istom čase o...

Ukrajinská kniha na Ukrajine - vzťah viac ako paradoxný. Prečo? Ukrajinská kniha sa doma cíti horšie než v cudzine. Celá kultúra sa nachádza v nezávideniahodnej situácii

Veľmi bolestivo zapôsobí konštatovanie, že ukrajinský spisovateľ sa ocitol priam vo vyhnanstve a jeho hlas zanikol v informačnom priestore. Na nedávnom pléne Zväzu spisovateľov Ukrajiny...

"Ja chcem Tom a Jerry," fňukalo jedno z detí pred začiatkom filmového predstavenia, keď technici akosi pridlho nastavovali video. "Uvidíš niečo lepšie," sľubovala mu matka a nemýlila sa. Bienále animácie Bratislava, ktoré tohto roku vstúpilo do svojho 5. ročníka, je dôkazom, že vo svete ani movaného filmu sa nevyskytujú len disneyovky, že škála tohto umeleckého...

Polovica ľudstva ani nevie, kde je Európa. Vyše polovica Európy ani netuší, aké boli dejiny, kultúra, náboženstvá iných častí sveta a aké sú ich dnešné túžby a sny. Preto by malo byť samozrejmé, že naša "kolíska civilizácie" má potrebu nielen pripomínať si svoje pramene a identitu, ale aj mapovať posolstvá a podnety súčasnej generácie.

Mesto Saarbrücken...

Kniha Aleny Nádvorníkovej K surrealizmu (Torst, 1999) patrí k tým, o ktorých sa spravidla hovorí, že prišli v pravý čas, aby zaplnili medzeru, ktorú sme už dávno pociťovali… Ide totiž o prvé dielo tohto druhu, o prvé kritické zamyslenie nad povojnovými dejinami a problémami surrealizmu v Čechách a na Slovensku, i nad jeho ideovým pôsobením a jeho skupinovými aktivitami na pôde...

V októbri uplynulo už 30 rokov odvtedy, čo televízia BBC odvysielala prvý zo skečov Monty Python. Za tú dobu sa stali legendou reprezentujúcou britský absurdný humor v jeho najčiernejšej podobe.

Hoci na Slovensku nie sú až takí známi, ľudia sa s nimi mohli stretnúť na obrazovke napríklad vďaka Českej televízii, ktorá zaradila do svojho vysielania všetky ich...

Príbeh Urbanovej hry Beta, kde si? sa síce odohráva v dvadsiatych rokoch na slovenskej dedine, ale v trnavskej inscenácii sa môže odohrávať kedykoľvek a kdekoľvek.

Scénický obraz udalosti zo života dediny, ktorá šírením klamstiev nepriamo prinúti mladé dievča siahnuť si na život, je divadelne príťažlivou metaforou zloby a odvahy slovenského človeka....

Vety, s ktorými sa čoraz častejšie stretávame, a cez ktoré sa častokrát vytvára náš pohľad na svet, sú niekedy až príliš vážne. Smiech, ktorý niekedy odkrýva významovo až netušené horizonty (tej ktorej pravdy), chýba (aj) tejto dobe čoraz viac.

O to zaujímavejšie je pozrieť sa na rôzne vrstvy našej histórie, kultúry a myslenia v celej šírke z rôznych...

Stránky

Kategória

Autor