Reklama
Reklama

Archív článkov

Pavol Kanis
Narodil sa 27. augusta 1948 v Prahe. V období 1967-1972 študoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte UK (FFUK) v Bratislave. Vyštudoval aj Právnickú fakultu UK (PF UK) v Bratislave. Počas vojenskej služby učil na Vysokej škole vo Vyškove. V období 1972-1989 pracoval ako vedecký pracovník Ústavu marxizmu-leninizmu, kde sa venoval otázkam stavu a...

Kategória