Reklama
Reklama

Archív článkov

Rudolf Chmel
Narodil sa 11. 2. 1939 v Plzni rodičom, ktorí sa do Čiech prisťahovali na začiatku 30. rokov a v roku 1942 sa vrátili pod Tatry, do Svitu. Stredoškolské štúdiá absolvoval v roku 1956 v Poprade, Filozofickú fakultu UK v roku 196l v Bratislave. Odvtedy pôsobí v SAV, venuje sa dejinám slovenskej literatúry a slovensko-maďarským literárnym vzťahom, resp. širším...

Kategória