Reklama
Reklama

Archív článkov

Peter Magvaši
Narodil sa 29. júla 1945 v Považskej Bystrici. Po absolvovaní Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1967 začal pracovať v Považských strojárňach ako výskumný pracovník, neskôr vedúci technickej prípravy výroby, riaditeľ závodu a technický námestník riaditeľa podniku. V roku 1978 obhájil vedeckú ašpirantúru v odbore fyzikálnej...

Kategória