Reklama
Reklama

Archív článkov

Peter Magvaši
Narodil sa 29. júla 1945 v Považskej Bystrici. Po absolvovaní Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1967 začal pracovať v Považských strojárňach ako výskumný pracovník, neskôr vedúci technickej prípravy výroby, riaditeľ závodu a technický námestník riaditeľa podniku. V roku 1978 obhájil vedeckú ašpirantúru v odbore fyzikálnej...

Boris Zala

Štyridsaťpäťku oslávili 9. decembra. Práve vtedy - v roku 1954 - sa narodil v Zlatých Moravciach. Postupne býval v Novej Bani, Veľkej Máni, Nových Zámkoch, až napokon zakotvil v Bratislave. Tu v r. 1979 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde neskôr obhájil aj vedecké tituly doktora filozofie a kandidáta vied. V r. 1981...

Kategória